Debian Weekly News - 16 juli 2003

Välkommen till årets 28:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det här numret är lite kortare (textmässigt) än vanligt eftersom Joey organiserade LinuxTag och därför inte hade tid att producera DWN under mässan. Enligt Heise (endast på tyska) kommer lönehanteringssystemet för den japanska staten att skrivas om med GNU/Linux.

Föredrag under Debiankonferensen. Andreas Schuldei presenterade föredragsprogrammet för årets DebConf. Bland annat kommer Jonas Öberg hålla ett föredrag om juridiska aspekter på fri programvara, Javier Fernández-Sanguino Peña kommer tala om jobb med säkerhet och internationalisering och Branden Robinson kommer att demonstrera hur man hanterar Debianpaket i Subversion.

Rädda en gammal bärbar med Knoppix. Peter Johansson skrev på Newsforge att han ominstallerat sin bärbara på grund av ett kraschat filsystem. Han valde att kopiera Knoppix-cd-rom:en med dess komprimerade filsystem till hårddisken. Kärnan och initrd-filerna måste kopieras från boot.img-filen efteråt för att att användas i lilo och grub. På det här sättet kan även maskiner med lite diskutrymme köra ett komplett system.

Organisationsmodellen för öppen källkod. Siobhán O'Mahony, professor vid Harvard Business School, diskuterar sin forskning på stiftelser som grundats kring projekten Debian, GNOME och Apache. Hon säger att hackare som bidrar till öppen källkod-miljön ofta är verkligt motiverade. Det är dock viktigt att inse att hackare är en omväxlande grupp. Man kan inte säkert generalisera om alla de värderingar hackarna delar, men de brukar dela åtminstone en: Respekt måste förtjänas och kan inte fås från position.

Rapport från Linuxveckorna i Wien. Gerfried Fuchs sände in en rapport om Debians närvaro vid årets evenemang i Wien. Första dagen användes för att iordningställa montern medan föredragen huvudsakligen var riktade mot affärsfolk. Han intervjuades dessutom av Radio Orange där han kunde prata om Linuxveckorna och Debian.

BSD-Glibc på Alioth. Robert Millan berättade om att projektet glibc-bsd för underhåll av Glibc-baserade BSD-anpassningar av Debian har startats. Det finns en sändlista för allmänna diskussioner om anpassningarna och för diskussion av underhåll av baskomponentpaketen för FreeBSD.

Beslut om programvarupatent i Europa. Europaparlamentet har skjutit upp omröstningen om programvarupatentdirektivet tillbaka till det ursprungliga datumet den 1 september. Parlamentsledamöter från alla partier har klagat att det var omöjligt att tillräckligt reagera inom en tidsram på 10 dagar. Många som arbetar i programvarubranschen har kontaktat sina parlamentsledamöter under de senaset dagarna och berättat hur de skulle skadas av programvarupatent.

Riktlinjer för Debian i tyska staten. KBSt, en IT-konsultfirma inom den tyska staten tar med Debian i sin korta sammanfattning över GNU/Linux-distributioner i sina nyligen publicerade övergångsriktlinjer (stor PDF-fil på tyska). Förutom att nämna att Debian är ett frivilligt projekt visar det på Debians frihet, felrapporteringsystemet och -hantering, den höga kvaliteten, den långa utgivningscykeln och paketsystemet. Den säger: ”Debian är en av de mest stabila och felfria distributionerna. Långa utgivningscykler är typiska för Debian, vilket medför att distributionen har hög kvalitet.”

Status för G++ 3.2-övergången. Matthew Wilcox rapporterade om status för G++ 3.2-övergången. Han anser att tekniskt sätt kan dessa problem anses utgivningskritiska. En lista över paket som måste kompileras om med GCC 3.3.

EICAR-installerare för Debian. Marc Haber rapporterade att installationspaketet för antivirstestfilen från Europeiska institutet för datorantivirusforskning (EICAR) avvisades. Ett eget paket är inte möjligt eftersom licensen saknas, och ett installationspaket för endast några få kilobyte uppskattas inte heller.

Logga paketinstallationer. Joey Hess skrev om en idé om att logga paketinstallationer så att meddelanden som visas inte försvinner ut i intet. Grundidén är alltså att istället för att använda echo för de här meddelanden tillhandahåller vi något gränssnitt för dem. Istället för att lägga loggningsstöd till dpkg talade han för ett mer flexibelt dpkg-log-program.

Paket som fortfarande använder dh_undocumented. Goswin Brederlow rapporterade att 469 paket fortfarande använder dh_undocumented och bad att folk skulle kolla sina paket. Joey Hess förklarade att han förväntar sig att listan kommer att krympa till 50 inom ett år och att det då är dags att öppna felrapporter.

Hantera resolv.conf-filen. Thomas Hood kungjorde resolvconf, ett föreslaget standardramverk för att uppdatera systemets information om vilka namnservrar som är tillgängliga för tillfället. Först och främst hanterar det /etc/resolv.conf, men det gör lite mer också.

Använda apt-get med rsync. Egmont Koblinger rapporterade om att han med framgång använt apt-get tillsammans med rsync. Han använde en patch mot apt-get från Sviatoslav Sviridoff. Goswin Brederlow lade till att rsync använder för många resurser på serversidan och att för utbredd användning av rsync för apt-get skulle sänka rsync-speglarna och gör mer skada än nytta.

Bug squashing-fest på Debcamp. David Martinez Moreno kungjorde att det hålls en bug squashing-fest under debcamp i Oslo. De som deltar försöker rätta så många fel som möjligt. Samordning görs på kanalen #debcamp på freenode.

Förvald e-postserver för Sarge? Joey Hess drog igång en diskussion om vilken e-post-transportagent (MTA) som bör vara förval i nästa Debianutgåva. Hans alternativ var att ersätta exim med exim4 och att inte installera någon MTA alls. Sean Perry tillade att allt för mycket i ett GNU/Linux-system förutsätter att det finns en MTA så att inte installera någon vore fel.

Sammanfattning av RFC-problem. Martin Quinson försökte summera e-grälet vi just har haft om licensieringen av RFC:er. Problemet här är att RFC-licensen helt klart är ofri. För några är det skäl nog att kasta ut det från main, medan för andra kan RFC:erna vara kvar i huvudarkivet av flera orsaker.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 47 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 227 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Thomas Viehmann och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.