Debian Weekly News - 30 december 2003

Välkommen till årets 52:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. LinuxCertified presenterade den Debiancertifierade bärbara datorn LC2430, som säljs med ett förinstallerat Debian GNU/Linuxsystem. God jul: Nathanael Nerode noterade att antalet utgivningskritiska fel är under 600.

Debianårssammanfattning för 2003. Vi har skrivit en årssammanfattning för året som just tar slut som en återblick över ett väldigt spännande och aktivt år. Den innehåller (förhoppningsvis) alla större händelser från år 2003 såsom de har omnämnts i föregående 51 utgåvor av DWN. De sammanställdes av totalt 36 frivilligskribenter och översattes till ett dussin språk av många utvecklare. Ett stort och varmt tack för ett väl genomfört jobb.

Framsteg i testningsutgåvan. Anthony Towns rapporterade att flera paket med utgivningskritiska fel har tagits bort från testningsutgåvan. Det petades även på Perl och zlib för att snart komma över i den. Han noterade även att alla kan upp- och nedgradera felrapporter om så behövs. Man måste inte prata med paketansvarige eller utgivningssamordnaren såvida det inte handlar om ”enligt paketansvarige gör detta paketet olämpligt att ges ut”-klausulen.

Ta bort icke-fria komponenter. Andrew Suffield föreslog en allmän resolution för att ta bort icke-fri programvara från nästa och alla framtida utgivningsprocedurer. Han föreslog att möjligheten att sända in paket till non-free skulle tas bort och att Debianprojektet skulle avsluta aktivt std för non-free-sektionen. Anthony Towns påstod att förslaget inte var förenligt med det sociala kontraktet och därför inte kunde antas.

Årssammanfattning för GNU/Linux 2003. Våra kollegor på Linux Weekly News har sammanställt den sjätte årliga GNU/Linux-årssammanfattningen. Ett år är en lång tid i fri programvaruvärlden, och under 2003 lades det fram stämningar, gavs det ut program och, som alltid, blev koden bättre. Bland de händelser som nämns som handlar om Debian finns mICQ-dramat, projektledarvalet och, självklart, Debians tioårsdag. Årssammanfattningen är som vanligt uppdelad per månad.

Omfattande rapport om Debians installationsprogram. Rick Moen lade upp en sida där han beskriver alla kända sätt att installera Debian. Han avskriver några vanliga missuppfattningar om Debians installationsprogram, osm att det inte finns några användarvänliga installationsprogram, inget enkelt sätt att för stöd för XFree86 4.3.0, inget ReiserFS-stöd, inget stöd för programvaru-RAID, också vidare. Rick listar och beskriver nyanvändarvänliga installationsprogram, varianter som kör från cd, inofficiella installationsprogram, det officiella installationsprogrammet, specialiserade varianter, chroot-installation, PXE-installation, installation from USB-minneskort, och ”gör det själv”-installationsprogram.

Status för anpassningen av Debians installationsprogram. Joey Hess rapporterade om aktuell status för anpassningarna av debian-installer. i386-anpassningen är enligt tidsplan för beta 2 och verkar fungera bra. PowerPC-anpassningen är väldigt skakig och behöver en Debianadministratör eller ett vänligt erbjudande från någon med en PowerPC-maskin. IA64 fungerar troligen, men det finns inga installationsrapporter som kan backa upp påståendet. mips-anpassningen kanske finns med i beta 2, den fungerar nästan men det är några slutliga problem det måste jobbas på. Status för arm-anpassningen är okänd, det verkar hända saker men finns tydligen inga installationsrapporter. Slutligen är även status för mipsel oklar, men den kan ligga lite efter.

APT 0.6.x i den experimentella utgåvan. Matt Zimmerman tillkännagav att han sänt in apt 0.6 till den experimentella utgåvan. Denna gren av apt är ett först a försök att slå ihop apt-secure med vanliga apt. Även andra nya funktioner planeras, men detta är den första. Man skall inte behöva göra något extra såvida man inte använder icke-Debiankällor för paket, i så fall krävs en extra bekräftelse av apt-get.

Automatgenerering av Perlpaket för Debian. Andreas Klein presenterade ett program han skrev som automatiskt omvandlar Perlmoduler till Debianpaket. Detta verktyg är väldigt användbart för användare när de Perlmoduler det gäller inte har paketerats officiellt. Detta liknar på sitt sätt dh-make-perl.

Säkerhetsuppdatering. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har detta paket installerat.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.