Debian Weekly News - 27 januari 2004

Välkommen till årets fjärde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Ognyan Kulev rättade en begränsning som funnit sedan länge och släppte en inofficiell patch för Hurd som gör att det äntligen tillåter ext2-filsystem att vara större än 2 Gbyte. Joe Barr letade efter en stor escape-knapp för hjärnan, ett bra sätt att koppla bort hjärnan som verkligen låter dig få hjärnsläpp för en stund. Sedan upptäckte han frozen-bubble, men lyckades ändå skriva sin artikel. Februariutgåvan av den italienska tidningen Linux Pro innehåller en ögonblicksbild av Debian Sarge (uttestningsutgåvan) på en dvd respektive 4 cd:ar.

Nya portmappaket är dövt. Josselin Mouette presenterade ett nytt portmap-paket som i standardkonfiguration inte lyssnar på nätverket. Paketet har modifierats på detta sätt eftersom det installeras på mängder av skrivbordsmaskiner som inte behöver lyssna på nätverket; om det lyssnar är det en möjlig svaghet i säkerheten för skrivbordsanvändare.

FOSDEM: Artiklar önskas. Wouter Verhelst bad om artiklar på valfritt ämne som skall presenteras i det delade utvecklarrummet vid det kommande FOSDEM. Givet att evenemanget i allmänhet är inriktat mot utvecklare snarare än utvecklare bör föredragen vara mer eller mindre tekniska, och bör vara ungefär en timma långa.

Ta bort beroende på Exim. Marc Haber undrade vad han skulle göra med omkring 50 paket i arkivet som fortfarande anger ett beroende på exim istället för exim4. Eftersom Exim 3 inte längre stöds uppströms och Exim 4 är den förvalda e-postservern för Sarge tänkte han sända in önskelistefelrapporter mot dessa paket. Dock kan man bara inte rakt av byta ut Exim 3 mot Exim 4 eftersom det använder ett annat format på konfigurationsfilerna som inte enkelt kan konverteras.

Ta bort användaren ”operator”. Colin Watson ville veta vilken hemkatalog som skall användas för användaren ”operator”. Historiskt har denna användare enbart används för att dumpa diskar och att logga in utifrån utan NIS, NFS och liknande. Eftersom den inte som standard har en riktig hemkatalog kan dock kontot inte tillhandahålla den här funktionaliteten. Diskussionen övertygade Colin om att användaren skulle tas bort från nya installationer.

Utöka Debians utgivningsprocedur? Lucas Nussbaum föreslog att de stabila utgåvorna inte längre skulle fortsättas och att man istället bara använder utvecklingsgrenar där paket hamnar där paketansvariga ber om, på samma sätt som Raphaël Hertzog förklarade i sitt program. Adrian Bunk protesterade och förklarade att många paket måste gå in i uttestningsutgåvan precis samtidigt för att undvika att paket inte kan installeras. Han tog även upp frågan om stöd för säkerhetsuppdatering för dessa ögonblicksbilder.

Jämförelse mellan de två allmänna resolutionerna. Anthony DeRobertis jämförde Raul Millers utkast och Andrew Suffields föreslagna allmänna resolution om att ändra i det sociala kontraktet. Han jämför de båda förslagen mening för mening, vilket bör vara till hjälp för de som vill förstå vad som skiljer i deras avsikter.

Öppen Debian GNU/Hurd-maskin. Gürkan Sengün presenterade att han gjort en öppen maskin med Debian GNU/Hurd tillgänglig. Utvecklare som är intresserade kan kontakta honom per e-post och be om ett konto om de vill utforska Debian GNU/Hurd eller testa eller kompilera sina paket.

Installera Debian på Thunderbird mini-ITX. Henry Kingman förklarade hur man installerar Debian GNU/Linux på ett Lippert Thunderbird mini-ITX-moderkort baserat på en Pentium-M-processor. Det är inte specifikt ett inbyggt projekt, men det uppvisar problem som liknar de som uppstår för Linuxutvecklare som arbetar på moderkort med relativt nya kretsuppsättningar. Artikeln innehåller beskrivningar av hur man börjar med bf24-startdisketterna och ställer in X11 och ljud.

Nybörjarguide för Linux på Mac. David Mertz förklarade att Linux inte bara är till för x86-burkar, utan fungerar precis lika bra på PowerPC-maskiner. Han förklarade varför man skulle vilja köra Linux på en Mac och utvärderade Debian, Knoppix, Yellow Dog och Mandrake på PowerPC. David tyckte att han inte riktigt kunde rekommendera Debian, mest på grund av de problem han hade med att få X11 att fungera.

MD/programvaru-RAID-stöd i debian-installer. Paul Fleischer berättade att han har arbetat på att få in MD-stöd i debian-installer. Han har tillverkat paketet mdadm-udeb samt udeb-paketet mdcfg, vilket innehåller de debconfsaker som behövs för inställningen, och den blockfil som behövs för partconf. Paul gjorde källkodspaketen tillgängliga även om installationen för närvarande misslyckas när man konfigurerar en kärna för systemet, vilket innebär att användaren måste installera mdadm på målpartitionen och försöka igen.

Ny popularitetstävling. Bill Allombert presenterade popcon.debian.org, som innehåller användningsstatistik för paket. Om du vill att enkäten skall innehålla information om vilken programvara som används på dina maskiner är allt du behöver att göra att installera paketet popularity-contest. Bland annat används resultaten för att bestämma vilka paket som skall läggas på installations-cd:n istället för de andra skivorna.

Korrekt användning av @debian.org-adresser. Michael Banck presenterade resultaten från sin enkät om vad som är korrekt användning av @debian.org-adresser. Omkring hundra utvecklare svarade, vilket är ungefär en niondel av de registrerade användarna. Att använda @debian.org-adresser i samband med fri programvara eller på personliga hemsidor ansågs helt klart vara okej, medan det ganska tydligt ansågs inte vara okej att använda dem där det inte fanns koppling mot fri programvara eller som en rent allmän e-postadress.

Ny förvald textwebbläsare. James Troup rapporterade att han ned degraderad den textbaserade webbläsaren lynx från standardprioritet till valfri. Den nya förvalda textwebbläsaren är nu w3m som bland annat har stöd för tabeller. Viss diskussion förekom om huruvida links skulle ha främjats istället, men än så länge har inte beslutet ändrats.

Starta från en USB-minnen. Rene Mayrhofer presenterade en ny version av mkinitrd-cd med stöd för att starta från USB-cd-rom/dvd-enheter, USB-minnen och USB-hårddiskar. Det är därmed inte längre bara ett allt-i-ett-paket för att skapa startbara live-cd-rom:ar, och han undrade om han borde byta namn på paketet.

KDE 3.1.5 i den instabila utgåvan. Chris Cheney rapporterade att alla delar av KDE 3.1 har sänts in till den instabila utgåvan. Eftersom autobyggarnätverket ännu inte har uppdaterat sin g++ på grund av dess policy om att ta så lite tid som möjligt har dock de flesta paket ännu inte byggts för andra arkitekturer än IA-32.

Statistik från byggservrarna. Ingo Jürgensmann presenterade ytterligare information om Debians nätverk av byggservrar. Den läser ”wanna-build”-databasen och visar den. Tilläggsinformation lades till om maskiner för alla arkitekturer, däribland status, maskintyper, processor och information om diskar.

Dokumentation om källkodsarkiv. Henning Makholm noterade att Debian inte skickar med tillräcklig dokumentation om ofördärvade och andra källkodsarkiv och skrev därför ett utkast. Han ber om kommentarer på utkastet och vill också veta vad som bör läggas till i det.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Michael Banck, Matt Black, Andre Lehovich, Tobias Toedter och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.