Debian Weekly News - 17 februari 2004

Välkommen till årets sjunde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Underprojektet debian-desktop planerar ett irc-möte onsdagen den 25 februari. Andrea Mennucc genomförde ett antal Googlesökningar och upptäckte att Debian ligger i mitten bland de populära distributionerna. Pablo Lorenzzoni meddelade också att det nu går att registrera sig för årets Debiankonferens.

Ny ftp-master-maskin. James Troup rapporterade att ftp-master har flyttats till en kraftfullare maskin med bättre anslutning (newraff, en HP DL380 som donerats av HP), vilket alltid varit planen på längre sikt. Åtkomsten till maskinen auric är därför inte längre begränsad, vilket ger en insändningskö som går att nå via SSH.

Projektledarnomineringar. Manoj Srivastava rapporterade att nomineringsperioden inför det stundande projektledarvalet är fram till den 28 februari, vilket följs av en kampanjperiod som avslutas den 20 mars. Omröstningen kommer äga rum mellan 20 mars och 10 april. De som vill delta i valet bör känna till stadgarna. Nomineringar skall sändas till debian-vote och vara kryptografiskt signerade.

Använda LDAP för namnuppslagning. Torsten Landschoff förberedde ett guidedokument om hur man använder LDAP för namnuppslagning. Den förklarar hur man installerar OpenLDAP-servern på ett Debiansystem, och hur man ställer in OpenLDAP för att fungera som en kontodatabas tillsammans med libnss-ldap och libpam-ldap. Markus Amersdorfer skrev också en artikel om att använda OpenLDAP på Debian Woody för att hantera GNU/Linux- och Sambaanvändare.

JavaScriptbibliotek. Sebastian Ley lade märke till att Debian kommer med åtminstone två olika JavaScriptbibliotek: libsmjs från spidermonkey och libjs från NJS. Att byta namn skulle ge problem för paket som länkar mot dem. Ett av paketen använder dock inte uppströmsbiblioteksnamnet (soname). De två biblioteken tillhandahåller samma funktionalitet men via olika programmeringsgränssnitt.

Debconfmallar att översätta. Christian Perrier presenterade en förteckning över gammal debconf-strängteknik som sammanställts av Martin Quinson. Paketen som listas använder inte po-debconf för sina debconfmallar. Denis Barbier noterade att paketansvariga som tillhandahåller templates.pot-filer rätt så snabbt får franska översättningar.

Varför Linux, varför Debian? Manoj Srivastava bad om åsikter i denna fråga. Han vet varför han valde Debian och linux men ombads hålla ett föredrag inför en teknisk publik och ville hålla ett föredrag med ett bredare perspektiv. Han vill tala om varför man skulle vilja välja GNU/Linux framför BSD-varianterna och varför man skulle vilja välja Debian framför de andra distributionerna.

Hur en anpassning blir officiell. John Goerzen undrade vad som behövs för att en anpassning skall kvalificera sig som en officiell Debiananpassning. Anthony Towns förklarade att just nu måste de som jobbar med anpassningar vänta tills speglingen delas upp innan fler arkitekturer kan stödas. För att övervägas som en kandidat för utgivning måste anpassningen normalt ha en byggserver som integrerats med buildd.debian.org och för det mesta nå åtminstone runt 85%, ha en utvecklarmaskin som går att nå via Internet och ha en fungerande version av debian-installer.

Experimentella NTP 4-paket. Matthias Urlichs rapporterade att han sänt in NTP 4.2.0 till den experimentella utgåvan, där han gjort färdigt en omorganisering av paketet. Han förklarade även att de flesta användarna antingen kör sitt eget NTP-nätverk och ändå är tvungna att redigera /etc/ntp.conf för hand, eller så kan de använda pool.ntp.org, det nya förvalet, utan problem.

Slösaktig paketering. Steve McIntyre noterade att stora mängder datafiler i /usr/share ingår i vanliga binärpaket. De bör istället delas av i gemensamma paket som alla arkitekturspecifika paket kan bero på. Genom att lägga data i binärpaket slösar man diskutrymme och bandbredd både för centrala servrar och alla stackars spegeladministratörer.

Skräddarsydda Debiandistributioner. Petter Reinholdtsen bad om hjälp med skräddarsydda Debiandistributioner. Underprojektet Debian-Edu anser att det enda vettiga sättet de olika skräddarsydda Debiandistributionerna kan fungera på är genom att använda debconf med lämpliga förval. Thomas Viehmann påpekade att debconf inte är tänkt att vara ett sätt att lagra data, speciellt inte om den paketansvarige anser att paketet har vettiga standardinställningar.

Ny fördröjd insändningskö. Tollef Fog Heen presenterade ett nytt system för att sända in paket med fördröjning, vilket går via hans hemkatalog på gluck. Han gav även ett konfigurationsurklipp att använda för relativt nya versioner av dput. De insända paketen kan tas bort av den som sände in det och ersättas genom att sända in paket med högre versionsnummer.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.