Cotygodniowe wiadomości Debiana - 30. marca 2004r

Witaj w trzynastym w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Kolejna aktualizacja Debiana GNU/Linuksa 3.0 jest przygotowywana wraz z toczącą się dyskusją o Linux Standard Base. Manoj Srivastava po raz drugi nawoływał do głosowania w wyborach lidera projektu. Głosy muszą dotrzeć przed 23:59:59 UTC 10-go kwietnia. Dwa stany USA zaproponowały utworzenie repozytorium Wolnego Oprogramowania, które będzie uruchomione na serwerze Debiana.

Poprawki redakcyjne do Umowy Społecznej. Manoj Srivastava ogłosił termin formalnej dyskusji nad poprawkami redakcyjnymi do umowy społecznej, która umożliwi zgłaszanie poprawek i zmiany sformułowań po tym, jak została przyjęta ogólna uchwała dotycząca non-free. Po dyskusji rozpocznie się głosowanie, które potrwa od niedzieli 11 kwietnia do niedzieli 25 kwietnia.

GNOME 2.6 dla Sarge'a? Jeden z użytkowników zauważył na łamach serwisu Debian Planet, iż jest mało prawdopodobne, aby dystrybucja sarge zawierała środowisko GNOME 2.6, którego wydanie zostało ustalone na 31 marca. Byłaby to duża strata, zważając na to, że środowisko KDE 3.2 jest już w tej dystrybucji zawarte. Ray Dassen wyjaśnił, że GNOME 2.6 jest w trakcie umieszczania w archiwum gałęzi experimental, więc data jego wydania nie może opóźnić wydania sarge'a.

Portrety liderów projektu Debian. Bdale Garbee napisał, że po raz pierwszy został sportretowany podczas przemówienia. Elizabeth Gordon-Werner namalowała akwarelami portrety wielu prelegentów ostatniej Światowej Konferencji Wolnego Oprogramowania (Open Source World Conference) w miejscowości Málaga. Można obejrzeć portrety poprzedniego lidera projektu: Bdale'a Garbee i aktualnego: Martina Michlmayr'a.

UUCP i Sendmail. Peter Palfrader zauważył, że nowy pakiet sendmail wyodrębnił rmail, który jest potrzebny do przetwarzania wiadomości poprzez UUCP. Adrian Bunk odpowiedział, że jeśli coś (B) zostało wyodrębnione z pakietu A, nowa wersja A powinna być zależna od nowego pakietu B przynajmniej do nowego stabilnego wydania, bo tylko tym sposobem zapobiega się problemom przy aktualizacjach.

Nie-wolne oprogramowanie w jądrze? Adrian Bunk zauważył, że jądro 2.6.4 zawiera nie-wolne oprogramowanie sprzętowe, które jest ładowane z jądra do urządzenia. Herbert Xu wyjaśnił, że sterownik najczęściej nie potrafi porozumieć się z urządzeniem w żaden sensowny sposób, dopóki nie załaduje się oprogramowania sprzętowego.

Przystępny dla użytkownika standard hierarchii systemu plików. Gary Greene z projektu Ark Linux zaproponował nowy standard, którego zamierzeniem jest dostosowanie przystępności systemu plików dla użytkowników końcowych. Nicolas Mailhot wyjaśnił dlaczego ukryte pliki (i katalogi) są bardzo złym rozwiązaniem z perspektywy użytkowników. Henning Makholm dodał, iż nazwy ukrytych katalogów nie są zgodne ze sposobem przekazywania prefiksów dla programu configure.

Debian-Installer na sprzęcie Mac Oldworld. Sven Luther powiadomił o swojej pracy mającej na celu uruchomienie debian-installera na maszynach oldworld powermac. To wymaga nie tylko kompilatora non-free, ale również binarnego i niewolnego sektora uruchomieniowego. Jednakże miBoot i wspomniany blok uruchomieniowy były umieszczone w źródłach boot-floppies, bez żadnej licencji czy kodu źródłowego, jak trafnie zauważył Jeremie Koenig.

Licencja Creative Commons Attribution. Francesco Poli zastanawiał się czy Creative Commons Attribution License 1.0 jest uważana za wolną w rozumieniu Wytycznych Debiana dotyczących Wolnego Oprogramowania. Nathanael Nerode na początku pomyślał, że jest wolna, ale po zastanowieniu się zdecydował, że jednak nie. Jeremy Hankins dodał, że Creative Commons nie zaprojektował licencji by była wolna, a raczej by poradzić sobie z przypisaniem zasług, upewniając się, że ludzie widzący licencje dowiedzą się kto miał wkład w daną pracę.

Aktualizacja stanu wydawniczy. Colin Watson przesłał zaktualizowany raport z postępów wydawniczych. Zapewnił, że debian-installer trzyma się całkiem nieźle. Aktualny plan to wydawać kolejne wersje beta mniej więcej co miesiąc. Dodał także, że chciałby aby zamrożenie było tak krótkie jak to możliwe i by rozpoczęło się tak szybko jak tylko plan wydawniczy instalatora będzie w pełni jasny.

Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały ostatnio dodane do niestabilnego archiwum Debiana lub zawierają ważne poprawki.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem dwn@debian.org.


Aby co tydzień otrzymywać pocztą elektroniczną ten biuletyn zapisz się na listę debian-news.

Dostępne są archiwalne wiadomości.

Ten odcinek Cotygodniowych wiadomości Debiana przygotowali(ły) Andre Lehovich, Matt Black i Martin 'Joey' Schulze.
Tłumaczenie: Bartosz Feński aka fEnIo , Kalina Detko i Marcin Paweł Kobierzycki .