Debian Weekly News - 30 mars 2004

Välkommen till årets 13:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Kommande uppdatering av Debian GNU/Linux 3.0 förbereds i samband med diskussioner om Linux Standard Base. Manoj Srivastava sände ut röstsedlar till projektledarvalet en andra gång. Rösterna måste lämnas senast 23:59:59 UTC (01:59:59 svensk tid) den 10 april. Två stater i USA föreslog ett arkiv för öppen källkod som skulle köras på en Debianserver.

Redaktionella ändringar av det sociala kontraktet. Manoj Srivastava påbörjade den formella diskussionsperioden för redaktionella ändringar av det sociala kontraktet, då det är möjligt för folk att föreslå tillägg och ändra ordalydelsen nu när omröstningen om den allmänna resolutionen om non-free har avslutats. Den efterföljande omröstningsperioden äger rum mellan söndagen 11 april och söndagen den 25 april.

GNOME 2.6 för Sarge? En användare på Debian Planet upptäckte att det inte är särskilt troligt att Sarge kommer innehålla GNOME 2.6, vars utgivning skjutits upp till den 31 mars. Det vore synd, speciellt som KDE 3.2 har kommit med. Ray Dassen förklarade att GNOME 2.6 kommer sändas in till den experimentella utgåvan så att den utgivningen inte kan fördröja utgivningen av Sarge.

Portätt av Debianprojektledare. Bdale Garbee rapporterade att Elizabeth Gordon-Werner är den första person som någonsin målat av honom under ett av hans föredrag. Hon målade av flera föredragshållare i vattenfärger vid Open Source World Conference i Málaga i februari. Bland porträtten finns tidigare projektledare Bdale Garbee såväl som nuvarande Martin Michlmayr.

UUCP och Sendmail. Peter Palfrader lade märke till att det nya sendmailpaketet har delat av rmail, som krävs för att hantera post via UUCP. Adrian Bunk bad att om någonting (B) delas av från ett paket A så bör den nya versionen av A bero på det nya paketet B fram till nästa stabila utgåva, eftersom det är det enda sättet man kan förhindra att paket går sönder på.

Icke-fria fastprogram i kärnkällkoden? Adrian Bunk noterade att Linux 2.6.4 innehåller icke-fria fastprogram som sänds till enheten av kärnan. Herbert Xu förklarade att i de flesta av dessa fall kan inte drivrutinen kommunicera med enheten på något meningsfullt sätt förrän fastprogrammet skickats över.

User Accessible Filesystem Hierarchy Standard. Gary Greene från Ark Linux föreslog en standard för att göra filsystemet mer lättanvänt för slutanvändare. Nicolas Mailhot förklarade varför dolda filer (och kataloger) är mycket dåliga från användarens synvinkel. Henning Makholm påpekade att dolda kataloger inte är kompatibla med det sätt configure kan användas med ett eget prefix.

Debian-Installer på gamla världens Mac-maskinvara. Sven Luther rapporterade om sitt arbete med att få debian-installer att fungera på gamla världens powermac-maskiner. Detta kräver inte bara en icke-fri kompilator utan även en icke-fri startsektor som bara är tillgänglig i binärform. Jeremie Koenig påpekade dock att både miBoot och sagda startsektor brukade följa med källkoden till boot-floppies utan vare sig licens eller källkod.

Creative Commons Attribution License. Francesco Poli undrade huruvida Creative Commons Attribution License 1.0 är att anse som fri enligt Debians riktlinjer för fri programvara: Nathanael Nerode trodde först att den var fri, men bestämde sig efter en omprövning att den inte var fri. Jeremy Hankins noterade att Creative Commons inte har skrivit licensen för att vara fri, utan snarare för att bibehålla tillskrivningen genom att försäkra sig om att folk som ser licensen vet vilka som bidragit till verket.

Mer om utgivningen. Colin Watson skrev en uppdaterad rapport om utgivningen. Han skriver att arbetet med debian-installer går rätt bra. Planen från och med nu är att släppa betaversioner med ungefär en månads mellanrum. Han rapporterade även att han vill frysa distributionen under en så kort period som möjligt och så fort som en tidsplan för stabila utgåvor av installationsprogrammet är helt färdig.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.