Debian Weekly News - 13 april 2004

Välkommen till årets 15:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det är flera som har diskuterat närvaron av icke-fria komponenter i Linuxkärnan under veckan som gått, vilket redan har resulterat i att saker tagits bort. Robert Millan bad att alla paket som använder libtool skulle uppgraderas till den senaste versionen, då detta krävs för att stöda det anpassningarbete som baseras på GNU libc för kärnorna från GNU/kFreeBSD och GNU/kNetBSD.

Ärendehantering för Debian. Branden Robinson presenterade en experimentell instans av ärendehanterare för Debians infrastruktur. Det är en resurs avsedd att förenkla för de som tycker det kan vara användbart och är inte avsett för tekniska problem, som fel i paket. De hör till bugs.debian.org Joachim Breitner ansåg dock att programvaran var för komplex för Debian och verkade vara skriven för supportgrupper som jobbar heltid, inte utvecklare som jobbar deltid.

Ny Debianprojektledare vald. Manoj Srivastava kungjorde resultaten från årets projektledarval. Valets vinnare är Martin Michlmayr. Manoj tackade Branden Robinson och Gergely Nagy för det de gjort gentemot projektet, för att de ställt upp till val till projektledarposten och för att ha gett utvecklargruppen en stark och livaktig samling kandidater att välja mellan.

Forskning om säkerhet i GNU/Linux. Som ett svar på en undersökning av säkerhet släppte säkerhetsgrupperna i Mandrake, Red Hat, SUSE och Debian ett gemensamt uttalande. Trots att rapporten säger sig ta hänsyn till kvalitativa bedömningar av leverantörernas reaktioner på allvarliga sårbarheter behandlar den alla sårbarheter lika, oberoende av risken för användarna. Därmed har de slutsatser som Forrester drar ett mycket begränsat värde i den verkliga världen.

Återgå till grundläggande GNU/Linux. Michael Hall skrev en recension av Debian 3.0. Han vidmakthåller att Debianprojektet fortsatt tillhandahåller en GNU/Linuxdistribution som ger organisationer den sorts hyllvaruinfrastruktur som Linux från början var känd för. Medan andra GNU/Linuxvarianter försöker färdigställa installationen genom att göra ett antal antaganden om grundläggande konfigurationsparametrar kräver Debians installationsprogram att användaren tar beslut om säkerhet och funktionalitetsrelaterade frågor under resans gång.

Debian i satellitroutrar. Rodney Gedda rapporterade om omkring 75 städer över New South Wales (Australien) som får tillgång till Internet genom Debianbaserade satellitroutrar som täcker uppemot 800 000 kvadratkilometer landyta. Den lokala utvecklaren av satellitroutrar, Ursys, valde Debian på grund av dess paketstöd som gör det möjligt att fjärruppdatera routrarna.

Dagens Debianpaket. Andrew Sweger publicerar en beskrivning om dagen för att presentera tuffa paket i Debians uttestningsutgåva för folk, till exempel proxycheck, pwgen och vtun. Hittills har över 25 paket beskrivits. Syndikerade kanaler finns i RSS- och Atomformat.

Användningsfall: The Register. Aaron Crane från GBdirect rapporterade att webbservrarna hos The Register kör Apache på Debian GNU/Linux, med MySQL som bakomliggande databas med ett skräddarsytt innehållshanteringssystem skrivet i Perl. Skripten och HTML- och CSS-koden skapades och redigerades med en kombination av Vim, GNU Emacs och EditCSS-utökningen i Mozilla Firefox. GBdirect valde Debian för dess stabilitet, pålitlighet, flexibilitet och speciellt dess superlativa stöd för fjärrpakethantering och -uppgraderingar.

Kinesisk bok om Debian GNU/Linux. Den första Debianboken på kinesiska publicerades av en mycket aktiv Debianmiljö (endast kinesiska) i Taiwan. Boken har titeln ”Debian GNU/Linux, den smärtfria boken” (Debian GNU/Linux 無痛起步) och är författad av Asho Yeh (葉信佑) och Moto Chen (陳漢儀) som även publicerar errata för boken.

Finkorniga beroenden. Kevin McCarty rapporterade att han arbetar på att definiera mer finkorniga beroenden på libdevelpaket som för närvarande beror på xlibs-dev. Branden Robinson påpekade att Moritz Muehlenhoff också har jobbat med detta.

Namnrymd för GNUstep-paket. William Ballard inledde en diskussion om namngivning av GNUstep-paket eftersom några av dem använder generiska namn. Evan Prodromou höll dock inte med utan gjorde det tydligt att han kommer vänta tills det finns en global namngivningsstandard för GNUstep-programpaket.

Distribuera fastprogram för yttre enheter. J.D. Hood summerade alternativen för hur Debian kan hantera fastprogramkomponenter i binärform som det inte finns någon källkod till. Herbert Xu beskrev sin syn på saken och han föredrar att flytta alla kärnpaket till den icke-fria distributionen eftersom det visar vår vördnad inför vår hängivenhet mot fri programvara såväl som våra användares behov.

Utgivningsstatus för PAM. Sam Hartman rapporterade om problem i de nuvarande PAM-paketen. Vid uppgraderingar från Woody måste användaren svara på en fråga om konfigurationsfiler, för vilket Branden Robinson gav en lösning. Eftersom konfigurationsalternativen har lagts till varandra har installationer lett till tomma rootlösenord som hindrar root från att logga in. Steve Langasek diskuterar en ändring för pam_unix.so med uppströmsförfattarna för att förbigå detta för konsolen.

Debian driver The Gathering 2004. Steinar Gunderson rapporterade att alla centrala servrar i nätverket för The Gathering 2004 i Norge kör Debian och att lasten på dessa maskiner vanligen är under 0,2. Eftersom Sun sponsrar dem är de centrala maskiner Sun Netra X1-maskiner (400 MHz SPARC-baserade 1U-maskiner) som kör Woody.

Allmän resolution om det sociala kontraktet. Manoj Srivastava sände ut röstsedlar för den allmänna resolutionen om att göra redaktionella ändringar i det sociala kontraktet. Eftersom detta ändrar det sociala kontraktet kräver denna allmänna resolution en 3:1-majoritet för att gå igenom.

Binära fastprogramkomponenter har tagits bort. Efter att ansvarige för kärnpaketen tog bort ethernetdrivrutinerna acenic och tg3, då de innehöll en inbäddad fastprogramsdel, undersökte Marco d'Itri Linuxkärnan och XFree86-paketen för att se efter andra drivrutiner som innehåller dumpar av fastprogram. Han kommenterade att om Debian fortsätter med denna policy måste DRM-drivrutinerna för MGA, Rage 128 och Radeon också tas bort.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.