Debian Weekly News - 8 juni 2004

Välkommen till årets 23:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk.

Vägledning för paketering av bibliotek i Debian. Junichi Uekawa presenterade en uppdaterad vägledning för paketering av bibliotek i Debian. Han har lagt till ett exempel på hur man lägger till versionerade symboler för delade bibliotek. Uppdateringen har gjorts som ett svar på Steve Langaseks presentation vid Debiankonferensen. Stephen Frost gav ytterligare information.

Kanonisk förteckning över bidragslämnare. Scott Dier funderade på hur Debian skulle tacka sina bidragslämnare då detta diskuterades under Debiankonferensen. Han föreslog att man skulle samla en förteckning över bidragslämnare, bestående av Debianutvecklare, folk som bidrar med patchar, idéer och översatta strängar, folk och organisationer som sponsrat konferenser eller maskinvara. Rob Taylor föreslog att ha en policy på hur man ska omnämna folk som bidragit patchar i changelogfilerna.

Hantera paket med GNU Arch. Jérôme Marant är intresserad av att hantera sina paket med GNU arch och hur man underhåller paketarkivet. Åtminstone två metoder och underhållsverktyg finns för att hantera dessa.

Namnge AMD64-arkitekturen i Debian. Arkitekturen som tidigare var känd som amd64 har nu officiellt döpts till x86-64 av dpkg-utvecklarna. Scott James Remnant påpekade att andra distributörer inte kallar den amd64 och att det inte heller är det officiella GNU-namnet för arkitekturen. Detta skapar dock problem för de båda preliminära Debiananpassningarna. Steven Frost påpekade att beslutet om arkitekturnamnet inte är dpkg-gruppens att ta och att patchen har backats tillfälligt.

Portalen Debianplaza växer. Ett par Debianutvecklare spridda över Europa startade en Debianportal för Debiananvändare som använder vår favoritdistribution som en hobby. Debianplaza är en vänligt sinnad plats som inriktar sig mot nybörjare såväl som hemanvändare som vill lära sig med om Debian. Det ökade antalet medlemmar visar på att det fortfarande är behov för information på lättförståelig engelska. Webbplatsen innehåller ett forum, nyheter och information.

Fri Java på fler plattformar. En användare undrade varför de nuvarande paketen för SableVM (1.1.5) inte går att installera på den instabila utgåvan. Ansvarige för SableVM, Grzegorz Prokopski, förklarade att deb-arkiven med klassbiblioteken för den här versionen har suttit fast i nya paket-kön ett par dagar och pekade mot en temporär inofficiell lagringsplats. Han nämnde också att den här versionen kan köra Ant 1.6.

Gruppansvar för Debian Firebird. Grzegorz Prokopski presenterade ett projekt med målet att bygga upp en grupp som gemensamt kan ansvara för Debians Firebirdpaket. Han hävdade att han inte kan underhålla paketen längre men kan hjälpa andra att göra det.

Paketer binär och bibliotek. Tommaso Moroni undrade hur han bäst skulle paketera dact, då det tillhandahållet ett exekverbart program och ett bibliotek. Andrew Suffield hävdade att allt som läggs direkt i /usr/lib måste paketeras enskilt, annars skulle ändringar soname orsaka problem.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fyra paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 166 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Mark van Deursen, Grzegorz Prokopski och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.