Debian Weekly News - 27 juli 2004

Välkommen till årets 29:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Pablo Lorenzzoni rapporterade att den brasilianska Debiangruppen har valt att fira Debians 11:e födelsedag med en stor landsomfattande fest den 21 augusti.

Ny licenstext. Branden Robinson och Matthew Palmer utvecklade diktatortestet, vilket kan avgöra om en licens följer Debians riktlinjer för fri programvara eller inte. En licens är inte fri om den förhindrar aktiviteter som, om man inte godtar licensen, skulle tillåtas av upphovsrätten eller andra tillämpliga lagar.

Uppdatering av Java i main. Arnaud Vandyck rapporterade att kaffe nyligen kommit in i uttestningstutgåvan. En hel del av arbetet med att få Java över i huvudarkivet baserades på att bygga dessa Javapaket med Kaffe. Ytterligare en god nyhet är att flera av dessa paket nu kan byggas med SableVM, som också finns i uttestningsutgåvan.

Föreslagen allmän resolution: Tvinga in AMD64 i Debian. Manoj Srivastava öppnade förslaget och diskussionsperioden för ändringar av den allmänna resolutionen som föreslogs av Josselin Mouette om att tvinga in en ren AMD64-anpassning i Sarge och Sid. Chris Cheney drog dock tillbaka sitt stöd för förslaget, vilket gör att det saknar det nödvändiga antalet underskrifter. Projektledaren anmärkte också att ansvariga för amd64-anpassningen inte inbördes är ense om huruvida den bör tas in i Sarge.

Lättvikts-GNU/Linuxskrivbord Knut Yrvin citerade en artikel från eWeek där Steven J. Vaughan-Nichols rapporterar om lättviktslösningar för GNU/Linux-skrivbordet, dvs. en GNU/Linux-tunnklientlösning med LTSP (Linux Terminal Server Project). För att ta LTSP i drift korrekt utan lokal expertis kan man använda Skolelinux, som formgivits för användning i skolor med minimala resurser i ordets alla betydelser.

Aliothprojektet debtags skapat. Givet det ökade intresset runt debtags har Enrico Zini knoppat av utvecklingen av debtags från Deb-Usability till ett eget Aliothprojekt. Med delningen har ny infrastruktur lagts till, bland annat en utvecklarsändlista för utvecklare som är intresserade av att bidra eller integrera debtags i sina egna projekt.

Stadgar för Debiannärvaro vid mässor. Alexander Schmehl återupptog närvaron vid årets LinuxTag, som var ganska framgångsrik. Han beskriv flera saker som gav problem eller var tråkiga och därför borde göras bättre nästa år. Diskussionen är inte begränsad till LinuxTag-närvaron, så alla som vill får gärna vara med.

Utgivningsproblemet. Joey Hess klagade att debian-installer-gruppen upplever de problem med Debian har med den övergripande utgivningshanteringen, i miniatyr. Han rapporterade om en strängfrysning som istället ledde till ett jordskred av nya strängar och som gjorde allt möjligt gick sönder. Detta beteende är dock rätt naturligt.

Status för utgivningen av Sarge. Steve Langasek rapporterade att utgivningsgruppen har jobbat hårt på att färdigställa ett fungerande utgivningsschema. Med debian-installers andra testkandidat planerad till början av augusti behövs det ett fastslaget mål för dem. Därför tillåts inte ändringar som inte är utgivningskritiska i uttestningsutgåvan för baspaket eller paket med standardprioritet eller högre från och med den 31 juli.

Nytt kryptobibliotek för Sarge? Matthias Urlichs ville uppdatera gcrypt och gnutls till den aktuella version, speciellt som uppströmsutvecklarna bett om detta. Detta skulle dock ändra beroendena för debian-installer. Ray Dassen påminde honom om fiaskot i samband med förra uppgraderingen, men Andreas Metzler förklarade varför den här uppdateringen kommer gå bättre. Steve Langasek hävdade dock att paketen måste finnas i den instabila utgåvan och Matthias kom till slut fram till en väg att gå.

Utkast till sammanfattning av Creative Commons 2.0-licenserna. Evan Prodromou sände in ett utkast till sammanfattning av kommentarerna om olika Creative Commons-licenser. Kommentarer och kritik är välkomna och bör sändas till sändlistan debian-legal.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. Åtta paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 173 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Enrico Zini och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.