Debian Weekly News - 12 oktober 2004

Välkommen till årets 40:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Christian Perrier rapporterade att nya debian-installer kan förstås av två tredjedelar av världens befolkning då den översatts till 40 språk.

SPI:s årsrapport för 2003. David Graham presenterade årsrapporten för Software in the Public Interest, Inc. (SPI), det ideella företag som hanterar Debians bankkonton och andra juridiska förehavanden. Rapporten diskuterar SPI:s stadgar, medlemskap och finanser, såväl som donationer av maskinvara och rapporterar att wxWidget har bjudits in att bli ett SPI-medlemsprojekt.

Enhetliga teman för Debian. Jaap Haitsma lade märke till att det finns flera fina teman för grub, bootsplash, GDM, skrivbordsstartskärmar och -bakgrunden, men att det är svårt att hitta kombinationer som passar bra tillsammans. Han skapade därför DebBlue, en uppsättning teman som kan användas för att få ett fint enhetligt utseende på Debiansystemet från start till avstängning.

Mer om utvecklarreferensen. Andreas Barth rapporterade att han uppdaterat stora delar av utvecklarreferensen. Det innebär, bland annat, synkronisering med WNPP (Work needed and prospective packages), uppdaterad information om insändningsköer, funktioner på ftp-master och uttestningsutgåvan. Ett nytt paket är på väg samtidigt som det behövs kommentarer på ett par felrapporter.

Olika sorters felrapportörer. Benjamin Drieu klassificerade felrapportörer med hjälp av sin erfarenhet som Debianutvecklare och utvecklare av uppströmsprogramvara. Han beskrev entusiasten, den anonyma insändaren som inte vet vad han gör, den rigorösa, den smarta (men missledde) insändaren, krigaren, den (irriterande) tjatande, Taiwanesen och slutligen patcharen som har kunskapen och hjälper till med utvecklingen.

Nytt SpamAssassin-paket. Martin F. Krafft påpekade att SpamAssassin 3.x har sänts in, men har ett annat programmeringsgränssnitt (API) än sin föregångare. Han föreslog att alla paket som beror på SpamAssassin men inte fungerar med den nya versionen skulle tas bort från Sarge. Den paketansvarige vill dock hålla den här versionen utanför Sarge.

Skapa databaser för paket. Philipp Hahn undrade över bästa praxis för när ett paket behöver en SQL-databas och behöver skapa sina egna kataloger och/eller tabeller. Peter Eisentraut föredrar att skapa tabellerna när programmet startas för första gången. Andrew Pollock nämnde wwwconfig-common, som fungerar bra men saknar dokumentation. Oliver Elphick väckte fler frågor.

Arkiv för föränderliga paket. Andreas Barth diskuterade idén om att underhålla ett arkiv för föränderliga paket som virussökare och intrångsdetekteringssystem. Dessa paket kräver periodvisa uppdateringar som Debians huvudarkiv inte kan tillhandahålla. Att paketera nya uppströmsversioner bör dock undvikas så långt det är möjligt.

Producera cd och dvd för Sarge. Steve McIntyre diskuterade skapandet av cd- och dvd-avbildningar för den kommande utgåvan. Att skapa avbildningar tar ett tag, även om man använder JTE. Han väckte frågan om för vilka arkitekturer dvd-uppsättningar bör skapas och huruvida källkods-dvd:er också bör byggas. Att skapa tvålagers-dvd:er kommer även det att kräva att paket inte tas med, eftersom Debian innehåller mer än vad som får plats på en sådan dvd.

Mål för Debian på skrivbord. Stefano Fabri inledde en diskussion om gemensamma mål för skrivbordssystem på Debian, UserLinux och Ubuntu, såsom ett grafiskt installationsprogram, men tog upp många administratörsverktyg. Adrian von Bidder lade till KDE-GNOME-integrering, fontstöd/-hantering och multimediastöd. Cesar Martinez Izquierdo skulle gärna se mer internationalisering och lokalanpassning.

LSB-status för Sarge. Roger So noterade att trådimplementationen i glibc (NPTL) på Sarge är för gammal för att klara LSB 2.0-testerna. Jeff Licquia förklarade att det bevisligen skulle vara svårt att uppgradera till NPTL 0.61 utan att uppgradera till senaste glibc. Jeff erbjöd sig att bakåtanpassa NPTL 0.61 till Debians glibc.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet.

Övergivna paket. Nio paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 188 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.