Debian Weekly News - 19 oktober 2004

Välkommen till årets 41:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Raphaël Hertzog skrev den första franska boken om Debian som ett svar på den växande fransktalande Debianmiljön, av vilken ett exempelkapitel är tillgänglig via webben. Joey Hess kontaktade personer som sänt in äldre installationsrapporter och bett dem försöka igen, något han fått många lovande svar på. Carla Schroder rapporterade om att använda Knoppix för systemåterställning.

Underprojektet Debian GIS startat. Francesco Lovergine presenterade inledningen av DebianGis som ett nytt Debianunderprojekt. Målet är att skapa en skräddarsydd Debiandistribution riktad mot seriösa användare av geografiska informationssystem (GIS) och deras program. Samordning äger för närvarande rum på Alioth.

Academic Free License. Carlos Laviola lade märke till att utvecklarna av FIGlet överväger att byta ut licensen på hela distributionen från Artistic License till Academic Free License 2.1 och undrade om den var DFSG-fri. Andrew Suffield hävdade att den var tydligt ofri, med flera problematiska paragrafer. MJ Ray noterade att en paragraf som kräver att man lägger ner ett rimligt arbete på att få skriftligt samtycke från de som tagit emot licensen kan vara ett praktiskt problem för Debians speglar, oberoende av DFSG.

Debian i New York City. Benjamin Mako Hill rapporterade att han skapat en ny sändlista för Debianutvecklare i New York City-området. Listan kommer användas för att planera sociala sammankomster och nyckelsigneringsfester. Andra städer med liknande grupper finns förtecknade på den inofficiella Debianwikin.

Debianprojektet på mässor. Debianprojektet kungjorde att det kommer delta på sju mässor på flera orter i Europa. Förra veckoslutet hölls en minikonferens i Italien. Denna vecka närvarar Debian på Systemsmässan i München, Tyskland och kommande veckoslut kommer projektet närvara på Berlinux i Berlin, Tyskland och OS 04 i Graz, Österrike. Flera Debianrelaterade föredrag och seminarier kommer hållas under dessa mässor.

Ubuntus utvecklingsmodell. Michael Banck tittade på hur Ubuntu Linux fungerar. Han lade märke till att de klarat det med en liten mängd personer med Debian inte klarat det med tusentals frivilliga och beskrev huvudutvecklingsområden. Michael undrade om allt deras arbete kommer komma tillbaka uppströms, om de kommer grena av den instabila utgåvan igen och huruvida de anställda kommer ha tid att jobba på de uppgifter i Debian som inte har med paketering att göra.

Byta till generisk XTerm? Martin Krafft blir ibland rätt irriterad på programvara som hårdkodar xterm och föreslog att man skulle övergå till en alternatives-baserad metod. Peter Eisentraut rapporterade dock att han har skrivit skript som explicit anropar xterm då andra terminalprogram för X inte kunde hantera vissa program. Frank Lichtenheld föreslog att man istället skulle sända in felrapporter på paket som inte använder x-terminal-emulator.

ppp/ip-up kontra network/if-up. Det uppstod en diskussion om användningen av ppp/ip-up kontra network/if-up, då båda är tänkta för att köra skript när ett gränssnitt blir tillgängligt. Marco d'Itri föreslog historiska orsaker och rapporterade om program som troligen bara är intresserade av ppp-gränssnitt. Thomas Hood rapporterade att den experimentella ifupdown-funktionen för närvarande inte startar om ”up”-skript om pppd återansluter, vilket betyder att den inte kan ersätta ppp-mekanismen.

Paketera drivrutin utan fastprogram. Aurelien Jarno undrade om ett drivrutinspaket kunde läggas in i huvudarkivet om fastprogramsbiten som bara fanns i binärform inte togs med. Marco d'Itri förklarade att om drivrutinen kan kompileras och köras utan problem utan fastprogrammet så kan det läggas in i huvudarkivet eftersom det är fri programvara. Maskinvaruenheten får kanske dock inte kan göra något produktivt så länge dess fastprogram inte har lästs in, men Debian distribuerar drivrutinen och inte enheten.

Hantera varumärken. Problem med Abiword och en diskussion med dess utvecklare inspirerade Branden Robinson till att skriva en sammanfattning av Debians funderingar över licensiering av varumärket. Hans slutsats var att den största frågan för Debian var huruvida standardskydden som gäller för varumärken, även om de varken registrerats eller omnämns, strider mot de friheter som DFSG säger sig försvara.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.