Debian Weekly News - 26 oktober 2004

Välkommen till årets 42:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Roger So bad om artiklar till den första Debianminikonferensen i Asien, vilken kommer hållas i Beijing, Kina under februari/mars nästa år. Stöd för den nya processorarkitekturen m32r har lagts till Linux 2.6.9 och rotfilsystemet baseras på Debian.

Stöd för riktiga i386-maskiner. Frank Lichtenheld sammanfattade utgivningsgruppens åsikter och rapporterade att de valt att att ha -i386-kärnor som kommer fortsätta att fungera på riktiga 80386-maskiner. Patchen som används sägs dock innehålla säkerhetsproblem, vilka bara finns på riktiga 80386-maskiner.

Problematisk sharewareversion av Xchat. Giacomo Catenazzi noterade att xchats webbplats tillhandahåller en sharewarebinär för ett företagseget operativsystem. Användarna måste betala en avgift för att låsa upp sharewareversionen och upplåsningskoden finns inte i den GPL-licensierade koden. Detta kan, kanske, innebära problem för Debian.

Debianprojektet på mässor. Debianprojektet kungjorde att det kommer delta på flera evenemang i flera städer i Europa. Debian kommer närvara vid LinuxWorld Conference & Expo i Frankfurt, vid Linux-Info-Tag i Dresden samt vid Practical Linux i Gießen; samtliga dessa äger rum i Tyskland. Flera Debianrelaterade föredrag och seminarier kommer hållas under dessa evenemang.

Rapport från den italienska minikonferensen. Marco d'Itri summerade den Debianminikonferens som hölls i Milano, Italien. De hade intressanta föredrag och diskussioner om status för internationaliseringen i Debian, samt om användarläges-Linux (user mode Linux). Under dag två hölls föredrag om hur man använder tla/arch för att driva stora projekt inom fri programvara, debtags, konceptet med skräddarsydda Debiandistributioner, samt arbete på en modulär postfixpolicyserver.

Övergripande konfigurationsmekanism. Mark Roach ville veta vad som är rätt sätt för att konfigurera flera paket med lämpliga förval för en autentiseringsserver. Enrico Zini påpekade att trenden verkar röra sig kring att fylla i debconfs databas i förväg och att installera cfengine-skript. Han diskuterade även omdirigeringar för att ersätta konfigurationsfiler för andra paket.

Flernationalisering och indatametoder. Osamu Aoki rapporterade om sitt framgångsrika arbete med att integrera flera UTF-8-lokaler och indatametoder (eng. IME, Input method editor) på samma gång. Med det skript han gjort tillgängligt har han tillgång till alla systemets lokaler. Det innehåller även en konfigurerbar X-start med hakar för att köra program från ~/.xsession.d.

Gemensam databaspolicy. Sean Finney presenterade ett första utkast till en policy för databasdrivna program i Debian. Bästa angreppsmetoden verkar vara att tillhandahålla debconffrågor under körtid i ett enda beroendepaket via debconfs REGISTER-metod, även om det troligen inte är den bästa lösningen.

Inkludera förkompilerade objektfiler. Wesley W. Terpstra undrade om det vore tillåtet att distribuera förkompilerade i386-binärer som kör två gånger snabbare jämfört med de exekverbara filer som kompileras med GCC. Andreas Barth hävdade att alla binärer som sänds in till Debian bör vara samma som om de byggts automatiskt. Manoj Srivastava förklarade att användarna behöver kunna felsöka paketet, något de bara kan göra om det är kompilerat med samma kompilator som de har, dvs. GCC.

Rapport från österrikiska OS 04. Gerfried Fuchs skrev en mässrapport om hur han drev en monter själv samtidigt som han höll ett föredrag och lyssnade på andra. Ett föredrag handlade om grml, en nedbantad version av Knoppix för systemadministratörer, med zsh som standardskal och några ytterligare nördverktyg. Det har även bra funktioner för tillgänglighet.

Debians stabila utgåva uppdaterad. Joey Schulze tillkännagav att Debianprojektet till slut har uppdaterat sin stabila utgåva. Senast Debians stabila utgåva uppdaterades var i november 2003, så det har ansamlats en hel del säkerhetsuppdateringar. Som ett resultat av elva månaders uppdateringar har inte mindre än 212 säkerhetsuppdateringar tagits med i denna uppdatering.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Ett paket övergavs under veckan och behöver ny ansvarig, vilket totalt ger 180 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.