Debian Weekly News - 22 mars 2005

Välkommen till årets tolfte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Förslaget från mötet mellan utgivnings- och ftp-ansvariga-grupperna diskuterades av flera utvecklare kontroversiellt på sändlistan debian-devel, i mer än 1000 brev. Många var inte glada för förslaget att avsluta stödet för flera arkitekturer då det stödet är en av Debians stora fördelar.

Begränsa licensen till GPL v2. Daniel Carrera funderade över begränsningen i Linuxkärnan till version 2 av GNU General Public License. Med tanke på det stora antalet bidragslämnare skulle detta göra det nästan omöjligt att gå över till version 3 när den blir tillgänglig. Matthew Palmer är rädd för att det kommer bli en hel del otrevliga avgreningar när den nya licensen visar sig inte ut som utvecklare förväntar sig.

Utgivningskandidat 3 av Debian-installer. Joey Hess började arbeta på nästa utgivningskandidat för den nya debian-installer. De flesta testerna avlöpte med framgång. Han rapporterade att de verkar ligga enligt planen om utgivning den 23 mars, vilket blir tre månader efter utgivningen av rc2.

Creative Commons 2.0-licenser. Evan Prodromou arbetade på den sista revideringen av utkastsammanfattningen av Creative Commons 2.0 (CC)-licenserna. Dokumentet sammanfattar åsikterna hos medlemmarna på debian-legal vad gäller de sex licenser som ingår i CC-licenssviten. Enligt uppgift har redan över 1 miljon verk släppts under en CC-licens.

Återuppliva datorer med Debian. Richard White rapporterade om sitt arbete med att tillhandahålla datorer till ekonomiskt svaga personer. Efter att ha testat flera live-cd:ar bestämde han sig för att använda en ren Debian Sarge. Därefter uppgraderade han Xfcs-paketet och använde APT:s fastnålningsfunktion för att stanna kvar på Sarge för övriga paket.

Resultat från enkät om Debiananvändning. Enrico Zini rapporterade om resultaten från en enkät om skälen för vilka Debian används. Bland resultaten finns användningsfall och en lista över funktioner som användare anser vara till hjälp. En annan lista innehåller resultat som användare uppnått med sin Debianinstallation.

300000:e felrapporten insänd. För några dagar sedan rapporterades fel nummer 300000 till felrapporteringssystemet av Florian Zumbiehl Detta överväldigande antal kan ses som ett tecken på hur hängivna våra användare och utvecklare är till att förbättra sitt favoritsystem. Utvecklare som är intresserade av att förbättra kvaliteten på Debian bör titta på förteckningen över gamla fel.

Omröstningsperiod i projektledarvalet. Manoj Srivastava inledde omröstningsperioden för årets val av Debians projektledare. Rösterna måste senast vara inkomna 23:59:59 UTC den 10 april 2005. Rösterna måste GPG-signeras (eller PGP-signeras) med din nyckel från Debians nyckelring. Han lade även till att röstsedlarna inte skall krypteras eftersom devotee ännu inte hanterar krypterade valsedlar och de därför bara skulle ignoreras.

Användning av Autoconf. Martin Krafft ville höra orsaker till varför autoconf-verktygen anropas när paketen byggs, trots att den generella regeln är att de endast bör användas av paketansvarige och inte vid byggningen. Att anropa dem vid byggningen skulle till exempel kunna minska storleken på källkoden, men riskerar att göra så att paketet inte längre går att bygga när autoconf ändras.

Automatisk OpenLDAP-uppgradering. Torsten Landschoff bad om kommentarer på sitt förslag om en automatisk uppgraderingsväg från OpenLDAP 2.0 till version 2.1. När Debianpaketet uppdateras och data ska vara tillgänglig även efteråt behöver man vidta flera försiktighetsåtgärder.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 18 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 235 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Frédéric Bothamy och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.