Debian Weekly News - 29 mars 2005

Välkommen till årets trettonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. James Troup kungjorde att två utvecklare tillkommit i ftpmaster-gruppen, som specifikt kommer arbeta med nya paket. Rob Bradford presenterade till slut grundandet av Debian UK society som kommer hantera donationer i Storbritannien.

Debian-Installer RC3 släppt. Joey Hess presenterade den tredje utgivningskandidaten av debian-installer. Den viktigaste ändringen i denna utgåva är uppdaterade versioner av alla kärnor, vilka innehåller flera säkerhetsrättelser. Partitioneringsprogrammet har också förbättrats vad gäller andra operativsystem.

Nya sändlistor skapade. Pascal Hakim rapporterade om att några nya listor skapats. Det är tre nya lokalanpassningslistor (debian-l10n-arabic, debian-l10n-czech och debian-l10n-korean), såväl som två nya infrastrukturlistor. debian-testing-changes kommer användas för att visa ändringar i uttestningsutgåvan, medan debian-dak kommer användas för diskussioner om dak och buildd-relaterade komponenter.

Valresurser. David Schmitt publicerade en sammanfattning av de frågor och svar som lämnats av årets projektledarkandidater under valrörelsen. Thaddeus H. Black tog fram en semantisk utskrift från den direktsända DPL-debattens kronologiska logg, organiserad för att lätt kunna läsa frågorna, svaren och diskussionerna i debattens andra del.

Byggberoende mot libtool 1.4. Andrew Pollock noterade att fem paket fortfarande deklarerar byggberoenden mot libtool 1.4 som har övergivits och kommer att tas bort. Frank Lichtenheld föreslog att felrapporter skulle öppnas mot paket som använder libtool 1.4-filer för att uppgradera till version 1.5, vilket ansågs vara en bra idé. Henrique de Moraes Holschuh föreslog även att man även skulle påtvinga användningen av nyare versioner av libtool, autoconf och gettext.

Hackevenemang för kvalitetskontroll. Luk Claes föreslog att ett officiell QA-hackarbetsläger skulle organiseras i Helsingfors precis innan Debiankonferensen. Detta skulle bestå av felrättning för lintian och linda, ta bort föråldrade paket ur arkivet, städa upp WNPP-sidorna, rätta fel i paket som hanteras av QA-gruppen och andra områden inom QA.

Avsluta någon annans ITP. Shachar Shemesh lade märke till att det inte skett något med en Intent to package (ITP) för Open Xchange och undrade vad han skulle göra om han paketerade programvaran själv. Matthew Palmer föreslog att han skulle lägga till en notis i felrapporten och erbjuda sin hjälp innan han faktiskt sänder in paketet.

Rätta stavfel i paketbeskrivningar. Florian Zumbiehl upptäckte ytterligare ett vanligt fel utvecklare gör i paketbeskrivningar. Han skapade en lista över ord, huvudsakligen akronymer, där "a" och "an" ofta används felaktigt. Joey Hess påpekade att vissa akronymer, som FAQ, är tvetydiga eftersom de kan uttalas på olika sätt.

PHP och härledda verk. PHP-licensen har undersökts vad gäller distribution av härledda verk. Francesco Poli påpekade att PHP 3 är dubbellicensierad med GNU GPL. Licensen för PHP 4 innehåller ett stycke som förbjuder att härledda verk kallas PHP eller innehåller ordet PHP i namnet. Andi Gutmans förklarade att mindre ändringar och säkerhetsrättelser inte är något problem och att Apache har samma sorts licens.

Framsteg för cd/dvd-utgåvor. Steve McIntyre skrev en sammanfattning av vad som händer med utgivningsprocessen i cd-gruppen. Eftersom diskutrymmet på cdimage.debian.org har utökats kan den hålla kompletta avbildningar både för Woody och Sarge en stund från det att utgivningen sker. På grund av Sarges stora omfång skapas kommer mer än en binär-dvd att skapas för varje arkitektur. Listan över kommande avbildningar och filer innehåller naturligtvis både torrent- och jigdo-filer.

Lågt valdeltagande. När Manoj Srivastava för andra gången presenterade valet av projektledare rapporterade han att vi har det lägsta valdeltagandet någonsin i ett projektledarval under den tid antalet röstande har mätts. I en intervju antar han att flera utvecklare känner sig desillusionerade efter ändringarna i det sociala kontraktet, problemen med AMD64 och Vancouverförslaget.

Marcus Brinkmann om Hurd/L4. Marcus Brinkmann förklarar i en intervju att Mach-mikrokärnan förkastats på grund av dålig hantering av virtuellt minne. Istället har ett nytt mål satts om att anpassa Hurd till L4-mikrokärnan, vilket har uppnått steget där det korrekt kan exekvera program. Intervjun ger dessutom en hel del insikt på andra områden.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 4 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 226 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Pascal Hakim, Thaddeus H. Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.