Debian Weekly News - 26 april 2005

Välkommen till årets sjuttonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Enligt analysfirman IDC ökar fri programvara sin marknadsandel i Europa, då en tredjedel av mellanstora företag i Europa rapporterar att de använder ansenliga mängder databashanteringssystem som är fri programvara. Ledningsgruppen höll sitt första möte medan detta nummer skrevs.

GNOME 2.10 insänd till den experimentella utgåvan. Jordi Mallach rapporterade att de flesta delarna av 2.10-pusslet har sänts in till den experimentella utgåvan och att många redan använder den. Eftersom det behövs nyare versioner av några bibliotek paketerades de temporärt av GNOME-gruppen och sändes in till sitt eget arkiv tills det att nyare versioner kommer in i Debian.

GFDL och Debian. Matthew Garrett förklarade i en diskussion om GNU Free Documentation License att Debian önskar frihet till alla. Matthew Wilcox skrev ett utkast till Debians riktlinjer för fri dokumentation som sätter något annorlunda mål för dokumentation än för programvara.

Användarenkät: Ta bort icke-fri dokumentation? Brian Nelson höll en enkät om huruvida man borde ta bort all GNU FDL-licensierad dokumentation. Han publicerade resultaten och betonade några svar han fått i textform från olika användare. Dock har endast ett fåtal personer har deltagit i enkäten. Majoriteten av dem vill inte att dessa dokument tas bort helt, men för många av dem är det ok att flytta dem till non-free.

Föredrag sökes till Debiandag. Alexander Schmehl bad om föredrag inför årets Debiandag, en endagskonferens för och av Debianutvecklare och anknutna personer. Den kommer äga rum torsdagen den 23 juni under LinuxTag-mässan i Karlsruhe, Tyskland. Målgruppen för Debiandagen förväntas huvudsakligen bestå av erfarna användare och utvecklare. Intresserade föredragshållare bör skriva en rad till honom.

FAQ för Debian och mplayer. MJ Ray presenterade ett utkast till FAQ om tillståndet för mplayer i Debiandistributionen. Dokumentet summerar tidigare diskussioner i ämnet från sändlistan debian-legal. Han förklarar även att nya versioner har sänts in och avvaktar bekräftelse från ftpmaster och att all kod som kan ifrågasättas har tagits bort.

Debian AMD64-möte. Ett IRC-möte mellan Debian AMD64-anpassare ägde rum den 23 april, där huvudämnet för diskussionen gällde den inofficiella utgivningen av AMD64-anpassningen av Sarge och flytten från Alioth till en ny maskin med mer diskutrymme. Flera personer har tilldelats uppgifter för den kommande utgåvan. Den nya maskinen kommer placeras vid universitetet i Darmstadt. En sammanfattning samt IRC-loggen är tillgängliga.

Ny policy för Debiankonsulter. Debians konsultgrupp har publicerat den nya policyn för tillägg till konsultwebbsidor. En fungerande e-postadress krävs nu av policyn för alla konsulter i listan, och de som inte har lämnat någon bör kontakta konsultgruppen och uppdatera sin post.

Rapport från Debians projektledare. Branden Robinson sände in sin första projektledarrapport, där han skriver om utgivningen av Sarge, ARM-buildd:erna, Debians tillgångar över hela världen, intervjuer han givit, med mera. Bland andra frågor var en ersättare för snapshots och en mer omfattande säkerhetskopieringsstrategi för de maskiner som är kritiska för Debians infrastruktur.

Ettårig Debiananställning. Joey Hess sände in en sammanfattning av det gångna året, då han varit anställd på SLX Debian Labs för att jobba på debian-edu. Han jämförde posterna på sin att göra-lista med det arbete han faktiskt utfört, vilket i grund och botten är en hel del arbete på utgivningen av Sarge. Dessutom har han precis flyttat sin installationstestfarm till ett rack en bit bort.

Om snapshot-tjänstens viktighet. Adrian van Bidder undrade om snapshot-tjänsten inte borde upphöjas till en officiell debian.org-tjänst som ett erkännande av dess värde för projektet. Martin Schulze förklarade att det har varit av stort värde för säkerhetsarbete när äldre paketversioner behövde undersökas.

Status för AMD64-anpassningen. Andreas Jochens försökte bygga den nuvarande uttestningsutgåvan för AMD64-arkitekturen från noll, vilket bara tog en vecka på en standard-enprocessors EM64T-P4-maskin. Det var väldigt lovande eftersom nästan alla paket byggde på arkitekturen utan problem med ren Debian Sarge-källkod.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 7 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 228 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin Zobel-Helas, Tobias Toedter och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.