Debian Weekly News - 8 juni 2005

Välkommen till årets 23:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Nu när Debian 3.1 har släppts vill folk fira det, kanske det blir en fest även i din närhet. Branden Robinson rapporterade att SPI, Debians juridiska paraply, numera kan ta emot donationer via check från Kanada.

Debian Sarge släppt. Debianprojektet presenterade att Debian GNU/Linux 3.1, alias Sarge, släppts. Efter tre års utveckling är detta ännu en milsten i Debians historia. Med över 15.000 binärpaket, massor med uppdaterade program och det skinande nya installationsprogrammet hjälper denna version Debian tillbaka till nutiden.

Problem med nya Debian-dvd:er och cd:ar. Colin Watson rapporterade om ett problem med de nya 3.1r0 cd-/dvd-avbildningarna. På grund av felaktiga Release-filer på avbildningarna är inte apt-källan för security.debian.org aktiv, vilket leder till att de som installerar från avbildningarna inte automatiskt får tillgång till säkerhetsuppdateringar. Nya 3.1r0a-avbildningar som rättar problemet bör vara tillgängliga när detta nummer publiceras.

Debian vid Code Fest Japan 2005. Code Fest Japan 2005 ägde rum i den japanska huvudstaden Tokyo. Runt 40 hackare från hela Japan samlades till en 24-timmar lång uthållighetshackarsession. Ett dussin Debianutvecklare från Japan och Kina deltog i sessionen och arbetade på Debian. Bland annat jobbades det på indatametoder (im-switch), test av skrivare med CUPS och anpassning av Debian till m32r-arkitekturen. Deltagarna skrev anteckningar om hur de höll ut under sina 24 timmar.

Fördröja utgivningen? Rickard Armiento tog upp ett problem med KDE som flera ansåg vara utgivningskritiskt, även om andra tyckte det bara var ett vanligt fel. Den slumpmässiga skärmsläckaren i KDE, som inte är aktiverad som standard, ignorerar inställningarna i xscreensaver och slumpväljer mellan alla tillgängliga skärmsläckare. Bland annat gäller detta WebCollage-skärmsläckaren som hämtar slumpmässiga bilder från nätverket, vilket kan inkludera stötande innehåll.

QA-målsättningar för Etch. Strax efter utgivningen av Sarge, nämnde Frank Lichtenheld sina målsättningar för kvalitetskontrollarbetet (QA) för Etch-utgåvan. Alla paket bör vara installerbara och raderbara på en ren dator, antalet överlappande filer måste minimeras. Han vill även rätta de sista tjugo paketen som inte kan installeras icke-interaktivt.

GNOME 2.10 i den instabila utgåvan. Josselin Mouette rapporterade att efter utgivningen jobbar GNOME-gruppen på att flytta GNOME 2.10-paketen från det experimentella arkivet till den instabila utgåvan. De centrala biblioteken har redan installerats, resten följer inom ett par dagar. En handfull paket kräver uppdateringar i sina .desktop-filer så att de visas korrekt i menyerna.

ABI-ändringar i bibliotek. Philipp Kern undrade vem som bestämmer när sonamnet skall uppdateras om den paketansvarige noterar att det binära programmeringsgränssnittet (ABI) i biblioteket har ändrats. Hamish Moffatt förklarade att det är en fördel att ha kvar det gamla biblioteket en sund i avdelningen oldlibs för att förenkla för lokala administratörer med egenkompilerade binärer. Tollef Fog Heen tillade att när även paketnamnet ändras behålls gamla versioner på administratörens system.

Signera nycklar utan att mötas ansikte mot ansikte. Wesley Landaker föreslog riktlinjer för hur man bör signera andras nycklar utan att ha mött dem personligen. Metoden avslöjades strax som svag eftersom det inte är något brott att förfalska en bild, eftersom en notarius publicus inte alltid är så tillförlitlig i alla länder och eftersom företroendenätet är helt oavhängigt, det lägger ingen speciell tillit till statliga representanter. Kortfattat så finns det orsaker till att nyckelsignering kräver att man möts personligen.

Debian Java i Sarge. Arnaud Vandyck skrev en grov skiss över vad som har ändrats mellan Woody och Sarge vad gäller Java i Debian. Det viktigaste är att Sarge innehåller förbättrade och nya fria Java-körtidsmiljöer. Dessutom har mycket mer programvara paketerats och flyttats till huvudsektionen. Javapaketen hanteras även i grupp genom Alioth.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Borttagna paket. Två paket har tagits bort från Debianarkivet under den senaste veckan:

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Junichi Uekawa (上川 純一), Josselin Mouette och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.