Debian Weekly News - 30 augusti 2005

Välkommen till årets 35:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Carla Schroder förklarade varför man bör använda Debian och gav en översikt över flera härledda distributioner. Sean Michael Kerner rapporterade om Debians debut i Kina med Sun Wahs Debian för företag.

Refuseringar för NEW. Jörg Jaspert tillkännagav kraven för att paket skall komma genom NEW-kön. I grund och botten bör alla regler vara logiska och uppenbara, men ändå sänds trasiga paket in. FAQ:en innehåller grova fel och problem som kan göra det mer troligt att paketet refuseras.

Utvecklingsmaskin för Debian GNU/kFreeBSD. Guillem Jover rapporterade att en nätverksansluten maskin som kör Debian GNU/kFreeBSD-anpassningen nu är tillgänglig. Alla utvecklare kan få tillgång till den. Han rapporterade även att 81,69 % av paketen i huvudarkivet är tillgängliga för kfreebsd-i386-arkitekturen.

För många övergångar. Andreas Barth rapporterade om pågående övergångar i paket: Glibc, C++ ABI, KDE, X.Org och GNOME. Han bad utvecklare att inte byta namn på bibliotek eller öka sonamn-version innan dessa övergångar avslutats, eftersom de riskerar att fördröja processen ännu mer. Många paket blockeras redan från uttestningsutgåvan på grund av detta.

Ranka felrapporter. Paul Brossier föreslog att en funktion skulle läggas till felrapporteringssystemet för att mäta antalet användare som irriterar sig över varje fel så att man kan få ett intryck av hur viktig varje specifikt fel är. Stuart Yeates påpekade att en bra plats att börja vore att korsreferera mot popularitetstävlingen. Jon Dowland noterade att fel redan klassificeras efter allvarlighet.

Skript med Posixstöd. Brian Carlson föreslog att alla utvecklare skulle testa sina paket med posh som standardskal. Steve Langasek hävdade att det praktiska resultatet vore noll eftersom de POSIX-utökningar som nämns stöds av de andra skalen, även busybox. Marco d'Itri tillade att posh inte ens ger någon fördel vad gäller storleken.

Innehåll på Debian-cd/-dvd. Jerome Warnier undrade om det finns något sätt att ta reda på vilken av de officiella cd:arna ett specifikt paket finns. Bartosz Fenski svarade att detta bara är möjligt genom att titta på jigdo-filerna. Guilherme de S. Pastore pekade mot en automatiskt genererad lista med den information som efterfrågades.

Nya uppströmsversioner. Nikita Youshchenko föreslog att nya uppströmsversioner av Mozilla och vänner bör få släppas in i den stabila utgåvan eftersom det verkar vara omöjligt att stöda dem ordentligt vad gäller säkerhet. Martin Pitt rapporterade att han försökt bakåtanpassa rättelser, men fick en trasig webbläsare som resultat och därför var tvungen att ge upp.

Nyutvecklarprocessen. Yaroslav Halchenko undrade om det finns tillräckligt många handläggare som kan ta hand om alla ansökare. Marc Brockschmidt svarade negativt på det och förklarade att handläggare behöver lägga ner en del tid på regelbunden basis och känna till en hel del om Debian. Några av dem tröttnar även på grund av alla upprepningar.

European Union Public License. Ales Cepek undrade om hur fri European Union Public License är. Florian Weimer hittade flera misstag som kan göra licensen inkompatibel med GNU General Public License. Även Nathanael Nerode upptäckte flera problem i utkastet.

Debconf-beroende. Joey Hess tillkännagav att han i slutändan kommer att sända in felrapporter mot paket som bara beror på debconf och inte dessutom debconf-2.0. Det sistnämnda behövs så att debconf äntligen kan ersättas av cdebconf. debconf-2.0 lades till i Debians policy som ett virtuellt paket 2002 och har tillhandahållits av debconf sedan 2003.

Rapportera skräppost på sändlistorna. Nico Golde undrade om det var möjligt att rapportera skräppost som distribuerats via sändlistorna per e-post och inte bara från webbgränssnittet. Javier Fernández-Sanguino Peña undrade dessutom vad som händer efter att ett brev rapporterats som skräppost. Frans Pop förklarade att man för närvarande bara samlar data. Målet är att använda insamlade data både till att förbättra filtrering och till att rensa arkivet. De verktyg som behövs för att uppnå har dock ännu inte tagits fram.

Omvandla källkod. Svante Signell undrade hur upphovsrätten till ett program överförs när någon manuellt omvandlar till eller implementerar det i ett nytt språk. Arnoud Engelfriet hävdade att den som omvandlar bara äger upphovsrätten till det färdiga verket om översättningen uppnår verkshöjd. Sean Kellogg hävdade dock att omvandlaren bara har upphovsrätt på det uttryck som är översättningen.

Etiska moment i Debian. Biella Coleman rapporterade att hon framgångsrikt försvarat sin avhandling om etik och politik inom fri programvarurörelsen och att kapitel sex, som handlar om Debian, är tillgängligt. I detta kapitel beskriver hon den inre kulturen i Debianprojektet, vilken hon undersökt vid flera tillfällen. Enligt Wouter Verhelst har hon helt klart en bättre insikt i hur det fungerar i allmänhet än de flesta utvecklare någonsin kan hoppas på att uppnå.

Ickefria byggskript. Michael Ablassmeier rapporterade om di-paketet, där uppströmsutvecklaren har valt att gå över till att använda iffe som en ersättning till configure. Det distribueras dock under vad som anges vara en icke-fri licens. Bas Zoetekouw hävdade att om paketet kräver icke-fri programvara för att byggas så kan det inte komma med i huvudarkivet, oavsett om den slutgiltiga binären inte beror på några icke-fria paket.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Ett paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 187 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Borttagna paket. Sju paket har tagits bort från Debianarkivet under de två senaste veckorna:

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.