Debian Weekly News - 6 september 2005

Välkommen till årets 36:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Christoph Berg skapade en Debianfrågesport där du kan testa dina kunskaper om Debiandistributionen, folk, sändlistor, osv. Hittills har runt 1600 personer deltagit. Efter sommarlovet kommer 16000 elever i norra Italien (Sydtyrolen) upptäcka att deras 2460 klassrumsdatorer migrerat till en skräddarsydd, flerspråkig härledd version av Debian.

Status för KDE-övergången. Adeodato Simó rapporterade att arkivet nu innehåller versioner av qt-x11-free, aRts, och kdelibs för alla arkitekturer som beror på det ny C++-biblioteket. Därför bad han utvecklare att uppdatera de paket som beror på ett av dessa bibliotek och sände med en lista över utvecklare och paket.

Licens för wikiinnehåll. Geert Stappers undrade vilken licens som borde användas för innehållet i ett wikisystem som är avsett att ändras och förbättras av andra. Nathanael Nerode förklarade att Debian arbetar med folket bakom Creative Commons för att ta fram en ny version av deras licens som bör var DFSG-fri, eftersom den nuvarande inte är det. Andrew Suffield föreslog att MIT-licensen skulle användas såvida det inte finns starka skäl till att inte göra det.

Använda PHP-licensen för paket. Charles Fry noterade att den aktuella versionen av PHP-licensen (version 3.0) innehåller flera klausuler som är specifika för PHP-språket, och antingen inte är tillämpliga eller till och med problematiska för program skrivna i PHP. Francesco Poli föreslog att man skulle använda 2-klausul-BSD-licensen och bara använda PHP-licensen för själva PHP.

Curl återgår till OpenSSL. Domenico Andreoli tillkännagav att han har pausat planen om att länka curl-biblioteket mot GNU TLS istället för OpenSSL, vilket han tänkte göra efter att det framkommit några licensproblem. Uppströmsutvecklaren var inte glad över att begränsa binärpaketen till det ena paketet eftersom implementationerna innehåller delvis olika funktionalitet.

Ta bort databasdata? Philipp Kern undrade under vilka omständigheter data som användaren angivit skall tas bort när ett paket tas bort. Joey Hess bekräftade att det är okej att använda debconf från postrm så länge skriptet kontrollerar att debconf är installerat och faller tillbaka till rimligt beteende om det inte är det.

Ny design för runlevel. Timo Aaltonen undrade om det finns några planer på att ändra körnivåkonceptet (runlevel) mer i riktning mot Linux Standard Base. John Hasler hävdade att det inte är särskilt troligt att det kommer ändras till att stöda flera fleranvändarkörnivåer. Hamish Moffatt förklarade att nödläget är vad de flesta förväntar sig av enanvändarläget.

Information om API-ändringar. Marc Brockschmidt bad utvecklare informera andra när API (application program interface) ändras i en ny version. Ron Johnson påpekade att apt-rdepends fungerar bra för vanliga omvända beroenden. Kurt Roeckx beskrev ett sätt att ta reda på de omvända byggberoendena för ett paket.

Kvalitet på README-filer. Wolfgang Borgert gav flera exempel på förvirrande, irrelevanta, redundanta eller oanvändbara README-filer som ingår i Debianpaket. Han bad utvecklare att inte ta med uppströms README-fil i binärpaketet om den faktiskt inte är viktig till användaren och ta bort irrelevant information i andra fall.

Skillnader på minneskonsumtion i bibliotek. Stephane Chauveau noterade att egenkompilerade GTK-bibliotek tar upp mindre (140 Kbyte) minne för icke-statisk data än de som tillhandahålls av Debian. Thiemo Seufer förklarade att detta inte spelar någon roll på grund av att kärnan gör kopiering-vid-skrivning. Varför detta skiljer vet man fortfarande inte.

Debian QA-möte. Martin Zobel-Helas rapporterade om det Debian QA-möte som kommer äga rum vid Darmstadt tekniska universitet mellan den 9 och 11 september. Deltagarna kommer hålla föredrag om olika ämnen, såsom problem vid anpassning, installationsprogrammet, lintian, autotools, nyutvecklarkön, gemensamt underhåll med mera.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 203 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Borttagna paket. Åtta paket har tagits bort från Debianarkivet under den gångna veckan:

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Christoph Berg och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.