Uwaga! To tłumaczenie jest przestarzałe, prosimy przejść do oryginału.

Podręczniki deweloperów DDP

Podręcznik Polityki Debiana

Podręcznik przedstawia zasady dotyczące dystrybucji Debian GNU/Linux. Dotyczą one struktury i zawartości archiwum Debiana, kwesti projektowania systemu operacyjnego oraz wymogów technicznych, które musi spełnić każdy pakiet, aby został włączony do dystrybucji.

Autorzy: Ian Jackson, Christian Schwarz, David A. Morris
Opiekun: Grupa Polityki Debiana
Status: skończone
Dostępność: Pakiet Debiana debian-policy
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło restructuredText jest dostępne poprzez repozytorium Git.

Proponowane poprawki do Polityki

Dodatkowa dokumentacja dotycząca Polityki:


Podręcznik dewelopera Debiana

Podręcznik przedstawia procedury i zasoby przeznaczone dla deweloperów Debiana. Opisuje jak zostać nowym deweloperem, procedurę przesyłania pakietów do archiwum, jak posługiwać się naszym systemem śledzenia błędów, listami dyskusyjnymi, serwerami internetowymi itp.

Jest uważany jako podstawowy podręcznik dla wszystkich deweloperów Debiana (nowych i bardziej doświadczonych).

Autorzy: Ian Jackson, Christian Schwarz, Adam Di Carlo, Raphaël Hertzog, Josip Rodin
Opiekun: Adam Di Carlo, Raphaël Hertzog, Josip Rodin
Status: skończone
Dostępność: Pakiet Debiana developers-reference
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło restructuredText jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Podręcznik dla nowych Opiekunów Debiana

Dokument prostym językiem opisuje sposób budowania pakietów dla Debian GNU/Linux. Jest przeznaczony zarówno dla zwykłych użytkowników Debiana jak i osób chcących zostać deweloperami. Zawiera wiele praktycznych przykładów.

W przeciwieństwie do poprzednich dokumentów tego typu bazuje on na debhelperze oraz na nowych narzędziach dostępnych dla deweloperów. Głównym zamierzeniem autora jest ujednolicenie i połączenie poprzednich projektów.

Autorzy: Josip Rodin, Osamu Aoki
Opiekun: Osamu Aoki
Status: skończony
Dostępność: Pakiet Debiana maint-guide
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Wprowadzenie do pracy z pakietami w Debianie

Podręcznik jest wprowadzeniem do pracy z pakietami w Debianie. Uczy przyszłych deweloperów jak modyfikować istniejące pakiety, tworzyć własne pakiety oraz jak współpracować ze społecznością Debiana. Dodatkowo zawiera trzy praktyczne przykłady: modyfikacja pakietu grep, tworzenie pakietu dla gry gnujump oraz biblioteki Javy.

Autorzy: Lucas Nussbaum
Opiekun: Lucas Nussbaum
Status: skończony
Dostępność: Pakiet Debiana packaging-tutorial
Ostatnia wersja:
  • angielski: [PDF]
  • niemiecki: [PDF]
  • hiszpański: [PDF]
  • francuski: [PDF]
  • japoński: [PDF]
  • portugalski: [PDF]
  • rosyjski: [PDF]
  • chiński: [PDF]
  • chiński: [PDF]

Aktualne źródło LaTeX jest dostępne poprzez repozytorium Git.


System Menu Debiana

Podręcznik ten przedstawia System Menu Debiana oraz pakiet menu.

Pakiet menu wywodzi się z programu install-fvwm2-menu zawartego w pakiecie starego fvwm2. Jednakże, założeniem menu jest stworzenie ogólnego interfejsu dla tworzenia menu. Dzięki poleceniu update-menus pochodzącemu z tego pakietu żaden pakiet nie musi zostać ponownie modyfikowany dla każdego kolejnego menedżera X window, ponadto dostarcza ujednolicony interfejs zarówno dla tekstowych jak i X-owych programów.

Autorzy: Joost Witteveen, Joey Hess, Christian Schwarz
Opiekun: Joost Witteveen
Status: skończony
Dostępność: Pakiet Debiana menu wersja online HTML

Instalator Debiana od środka

Celem dokumentu jest przybliżenie nowym deweloperom Instalatora Debiana oraz zebranie dokumentacji technicznej w jednym miejscu.

Autorzy: Frans Pop
Opiekun: Debian Installer team
Status: skończony
Dostępność:

HTML online.

DocBook XML source online.