Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Σύγκριση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

******Το παρόν κείμενο είναι υπό επεξεργασία*******

Ο κόσμος που είναι κοντά στο Ανοιχτό Λογισμικό τείνουν να αναπτύσσουν πολύ έντονες απόψεις για τις άδειες χρήσης. Οι νέοι χρήστες δεν νοιάζονται τόσο γι' αυτό μιας και τους απασχολεί περισσότερο να τελειώσουν τη συγκεκριμένη δουλειά που έχουν να κάνουν και δεν καταλαβαίνουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της επιλογής λογισμικού με την μία ή την άλλη άδεια χρήσης (είναι αμφίβολο αν υπάρχουν άτομα που καταλαβαίνουν τις λεπτές διαφορές μεταξύ των αδειών χρήσης και τα οποία να μην έχουν ισχυρές απόψεις πάνω στο ζήτημα.

Με τα χρόνια ένας αριθμός αδειών χρήσης έχουν αποκτήσει μια περίοπτη θέση καθώς προσφέρουν στους/στις δημιουργούς του λογισμικού τον τύπο ελέγχου πάνω στη δημιουργία τους που οι περισσότεροι/ες προγραμματιστές/προγραμματίστριες επιθυμούν. Παραμένει συνηθισμένο να βρίσκει κανείς λογισμικό που τα πνευματικά του δικαιώματα δεν είναι ορατά ή περιέχει μια μοναδική άδεια ανάπτυξης από τον/την δημιουργό του. Αυτό το τελευταίο μπορεί να είναι ενοχλητικό για τους διανομείς του λογισμικού (τόσο στο δίκτυο όσο και για όσους/όσες παράγουν CD) καθώς πολλές από αυτές τις άδειες περιέχουν συνηθισμένα λάθη που καθιστούν τη διανομή του λογισμικού δύσκολη.

Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με συνηθισμένες άδεις χρήσης Ελεύθερου (και Ανοιχτού) λογισμικού και μερικά καλά και άσχημα σημεία καθεμιάς. Δείχνονται μόνο τα σημεία των αδειών που είναι σχετικά με τη συζήτησή μας εδώ. Επίσης αρκετά σημεία καταγράφονται κάτω από την επικεφαλίδα "ΚΑΛΟ/ΚΑΚΟ". Αυτά είναι σημεία που μπορεί να είναι είτε καλά είτε κακά ανάλογα με τη δική σας οπτική..


Μερικά κοινά λάθη σε άδειες χρήσης που γράφουν οι ίδιοι/ες οι δημιουργοί: