Huomaa: Alkuperäinen sivu on tätä suomennosta uudempi.

Ohjelmistolisenssivertailua

******Tämä dokumentti on kehitysvaiheessa*******

Vapaiden ohjelmistojen parissa työskentelevillä on taipumus muodostaa vahvoja mielipiteitä lisenssien suhteen. Aloittelijat eivät ole niistä yhtä paljon huolissaan, koska he haluavat saada työn alla olevan tehtävän valmiiksi eivätkä ymmärrä ohjelmistolisenssin toisen sijasta tehdyn valinnan aiheuttamia pitkäaikaisvaikutuksia (on epävarmaa, ymmärtävätkö jotkut eri lisenssien nyansseja ilman vahvoja mielipiteitä asiasta).

Vuosien varrella jotkut lisenssit ovat saavuttaneet vankan aseman, koska ne suovat ohjelmistontekijälle mahdollisuuden hallita teoksiaan kuten kehittäjät haluavat, mutta on edelleen tavallista kohdata ohjelmistoja ilman minkäänlaista näkyvää tekijänoikeussuojaa tai sellaisia, joiden ainutkertaisen lisenssin tekijä on kirjoittanut. Viimeksimainitusta voi olla paljon harmia ohjelmistojakelijoille (sekä verkkojakelijoille että CD-valmistajille), koska monet näistä lisensseistä sisältävät yleisiä virheitä, mikä aiheuttaa ohjelmiston jakelulle hankaluuksia.

Alla on luettelo tavallisista vapaista (avoimista) ohjelmistolisensseistä hyvine ja huonoine puolineen jokaisessa. Ainoastaan keskustelulle olennaiset lisenssien yksityiskohdat ovat näkyvissä. Lisäksi useat yksityiskohdat on kuvattu otsikon "HYVÄÄ/HUONOA" alla, joka tarkoittaa sitä, että yksityiskohta on joko hyvä tai huono riippuen näkökulmastasi.


Yleisiä virheitä itsekirjoitetuissa lisensseissä: