NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Sammenligning av programvarelisenser

*** Dette dokumentet er under utvikling ***

De som har vært rundt Åpen Programvare har en tendens til å utvikle veldig sterke meninger om lisenser. Begynnere bryr seg ikke så mye om dem siden de er mer opptatte av å gjøre ferdig oppgavene de har foran seg, og forstår ikke langtidseffektene av å velge programvare med én lisens over en annen (det tviles at det fins mange som forstår nyansene rundt linsensering og ikke har sterke meninger om temaet).

Gjennom årene har et antall lisenser sprunget opp i forgrunnen, ettersom de gir programvareforfatterne den type kontroll over skapningene sine som de fleste utviklerne ønsker. Det er fortsatt vanlig å finne programvare som ikke har noen kopirettighetserklæring synlig eller innehholder et særegen lisens utviklet av forfatteren. Det siste kan være ganske irriterende for leverandører av programvare (både på Internettet og for folk som lager cd-er), siden mange av disse lisensene inneholder vanlige feil som gjør programvaren vanskelig å videreformidle.

Det som følger er en liste over vanlige lisenser for fri (åpen) programvare og noen gode og dårlige egenskaper med hver av dem. Bare de punktene i lisensen som er forbundet med diskusjonen er vist. I tillegg er mange av egenskapene listet under overskriften "BRA/DÅRLIG". Disse er egenskaper som kan være enten bra eller dårlig alt etter hvordan du ser på det.


Noen vanlige feil i selvskrevne lisenser: