Debian GNU/Linux 2.2, "Joel 'Espy' Klecker"-utgåvan, officiellt släppt

15 augusti 2000

Debianprojektet kan med nöje kungöra den senaste utgåvan av operativsystemet Debian GNU/Linux. Den här utgåvan har utvecklats i ungefär 18 månader, och har grundligt testats av tusentals slutanvändare och utvecklare.

Debian GNU/Linux är ett fritt Linuxsystem. Det utvecklas av ungefär 500 frivilliga från över hela världen via Internet. Debians hängivenhet åt fri programvara, dess ideella natur, och dess öppna utvecklingsmodell gör den unik bland Linuxdistributionerna.

Med tillskotten av PowerPC- och ARM-maskinvaruarkitekturerna stöder Debian GNU/Linux totalt sex arkitekturer -- mer än någon annan distribution. Samtliga arkitekturers paket byggs från samma källkodspaket. Debian GNU/Linux kör nu på iMac och Netwinder, och naturligtvis även på Intel-pc, Sun SPARC, Alpha och äldre Macintosh- och Amigamaskinvara stöds fortsatt.

Debian GNU/Linux 2.2 har en mer strömlinjeformad och polerad installation, med bl a automatiska nätverksinställningar via DHCP, en förenklad programvaruvalsprocess (de behöver bara tala om vilka funktioner du vill använda Debian GNU/Linux för), och ett förenklat konfigureringsverktyg för X Window System. Debian GNU/Linux kan installeras från cd, eller över nätverket med hjälp av ett fåtal disketter. Det kan hämtas via ftp från http://ftp.debian.org/debian/, och många speglar, och kommer snart att vara tillgängligt på cd-rom från flertalet försäljare. Cd-avbildningsfiler kan hämtas nu.

Uppgraderingar till Debian GNU/Linux 2.2 från tidigare utgåvor utförs automatiskt via pakethanteringsverktyget apt. Som alltid kan Debian GNU/Linux-system enkelt uppgraderas, på plats, och utan att behöva ta ner systemet. För detaljerad dokumentation om installation och uppgradering av Debian GNU/Linux, se vår versionsfakta.

Debian GNU/Linux 2.2 baserar sig på den senaste stabila Linuxkärnan (2.2.16), uppdaterad med Alan Cox' patchar som förväntas komma med i 2.2.17. 2.2-serien av Linuxkärnan har flera förbättringar i användbarhet och stabilitet, och har dessutom bättre maskinvarustöd, både för äldre och nyare produkter. Användare av bärbara datorer kommer lägga märke till förbättringar i PCMCIA-undersystemet. Några andra höjdpunkter i Debian GNU/Linux 2.2, bland de nära 800 uppdaterade paketen, inkluderar:

1200 nya programvarupaket har lagts till Debian GNU/Linux 2.2. Några av de nya programvarorna inkluderar:

Debian GNU/Linux 2.2 innehåller inte bara ett stort antal uppdaterade och nya programvaror, utan många förbättringar, såsom:

Debianprojektet har alltid försökt fungera som en bas för mer specialiserade distributioner, och under det gångna året har detta realiserats genom att Debiansystemet antagits som grund för kommersiella Linuxdistributioner. Corel Corporation, Libra Computer Systems och Stormix Technologies finns bland de företag som just nu distribuerar Debianbaserade distributioner; andra är på gång. Dessutom har Debian GNU/Linux-cd-skivor nu paketerats ihop med flera Debianböcker. Det som kvarstår är dock projektets frivilligbas, sin hängivenhet åt Debians sociala kontrakt, och sin förpliktelse att tillhandahålla det bästa operativsystemet som är möjligt. Debian GNU/Linux är ytterligare ett viktigt steg i den riktningen.

Debian GNU/Linux 2.2 är dedicerat till minnet av Joel "Espy" Klecker, en Debianutvecklare som, utan större delen av Debianprojektets vetskap, var sängbunden i sin kamp mot en sjukdom känd som Duchennes muskeldystrofi under huvuddelen av sitt Debianengagemang. Bara nu inser Debianprojektet graden av hans hängivenhet, och den vänskap han skänkte oss. För att visa vår uppskattning, och till minne av hans inspirerande liv, dedicerar vi denna utgåva av Debian GNU/Linux till honom.