Διάθεση του Debian GNU/Linux 3.1

06 Ιουνίου 2005

Το Debian είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίσημη διάθεση του Debian GNU/Linux 3.1 με την κωδική ονομασία ``sarge'' μετά από σχεδόν τρία χρόνια συνεχούς ανάπτυξης. Το Debian GNU/Linux είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζει έντεκα διαφορετικές αρχιτεκτονικές επεξεργαστών και περιλαμβάνει τα περιβάλλοντα εργασίας KDE, GNOME και GNUstep, περιέχει κρυπτογραφικό λογισιμικό ενώ είναι συμβατό με το πρότυπο FHS v2.3 και υποστηρίζει λογισμικό που αναπτύχθηκε για το LSB.

Με την ανάπτυξη του νέου debian-installer, αυτή η έκδοση περιλαμβάνει ένα νέο, τμηματικό και εξελιγμένο περιβάλλον εγκατάστασης με ενσωματωμένη αναγνώριση υλικού και δυνατότητα ανεπιτήρητης αυτόματης εγκατάστασης. Η εγκατάσταση είναι διαθέσιμη σε τριάντα γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, και περιλαμβάνει αυτόματη ρύθμιση του X server για πολλές κάρτες γραφικών.

Το σύστημα επιλογών έχει ανανεωθεί πλήρως και έχει γίνει πιο ευέλικτο. Το εργαλείο debconf έχει ενσωματωθεί πλέον στα περισσότερα πακέτα που χρειάζονται ρύθμιση, κάνοντας αυτή πιο εύκολη και φιλική προς τον χρήστη. Το Debian GNU/Linux μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους, από DVDs ή CDs, από USB sticks, από δισκέττες ή από το δίκτυο. Μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα και θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε DVD και CD-ROM από διάφορους πωλητές.

Το Debian GNU/Linux μπορεί να λειτουργήσει σε κάθε υπολογιστή, από palmtops και υπολογιστές τσέπης έως υπερυπολογιστές και σε σχεδόν οποιοδήποτε ενδιάμεσο αυτών. Συνολικά, υποστηρίζονται έντεκα αρχιτεκτονικές, συμπεριλαμβανωμένων των Motorola 68k (m68k), Sun SPARC (sparc), HP Alpha (alpha), Motorola/IBM PowerPC (powerpc), Intel IA-32 (i386) και IA-64 (ia64), HP PA-RISC (hppa), MIPS (mips, mipsel), ARM (arm) και IBM S/390 (s390).

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει ένα σύνολο από σύγχρονα πακέτα λογισμικού, όπως τα περιβάλλοντα εργασίας K Desktop Environment 3.3 (KDE), GNOME 2.8 και GNUstep, τα XFree86 4.3.0, το GIMP 2.2.6, τον Mozilla 1.7.8, το Galeon 1.3.20, το Mozilla Thunderbird 1.0.2, τον Firefox 1.0.4, την PostgreSQL 7.4.7, τη MySQL 4.0.24 και 4.1.11a, τον GNU Compiler Collection 3.3.5 (GCC), τον πυρήνα του Linux εκδόσεις 2.4.27 και 2.6.8, τον Apache 1.3.33 και 2.0.54, την Samba 3.0.14, την Python 2.3.5 και 2.4.1, την Perl 5.8.4 και πολλά ακόμη.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του Debian GNU/Linux που περιλαμβάνει το OpenOffice.org (1.1.3). Περιλαμβάνει επίσης κρυπτογραφικό λογισμικό στο κύριο κομμάτι της διανομής (main). Το OpenSSH και το GNU Privacy Guard περιλαμβάνονται στην προκαθορισμένη εγκατάσταση ενώ διατίθεται ισχυρή κρυπτογραφία σε φυλλομετρητές και εξυπηρετητές ιστοσελίδων, βάσεις δεδομένων και σε πολλές άλλες διατιθέμενες εφαρμογές.

Το Debian GNU/Linux 3.1 περιλαμβάνει τις προσπάθειες των υπό-έργων Debian-Edu/Skolelinux, Debian-Med και Debian-Accessibility τα οποία έχουν φέρει πληθώρα νέου λογισμικού σχετικού με εκπαίδευση και υγεία καθώς και λογισμικό ειδικό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι αναβαθμίσεις από την προηγούμενη έκδοση του Debian GNU/Linux, 3.0 με κωδική ονομασία ``woody'' στην έκδοση 3.1 μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματα χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαχείρισης πακέτων λογισμικού aptitude ενώ σε ένα βαθμό μπορούν να πραγματοποιηθούν και από το αντίστοιχο εργαλείο apt. Όπως πάντα, τα συστήματα με Debian GNU/Linux μπορούν να αναβαθμιστούν απρόσκοπτα και χωρίς την διακοπή της κανονικής τους λειτουργίας. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση ή αναβάθμιση του Debian GNU/Linux μπορείτε να ανατρέξετε στις σημειώσεις της έκδοσης.

Σχετικά με το Debian --------------------

Το Debian GNU/Linux είναι ένα ελεύθερο λογισμικό σύστημα, ανεπτυγμένο από περισσότερους από χίλιους εθελοντές από όλα τα μέρη του κόσμου που συνεργάζονται με τη βοήθεια του διαδικτύου. Η αφοσίωση του Debian στο Ελεύθερο Λογισμικό, ο μη κερδοσκοπικός του χαρακτήρας και το ανοιχτό μοντέλο ανάπτυξης του το κάνουν μοναδικό ανάμεσα στις διανομές GNU/Linux.

Τα δυνατά σημεία του Debian είναι η εθελοντική του βάση, η αφοσίωση του στο Κοινωνικό Συμβόλαιο του και η δέσμευση να παρέχει το καλύτερο δυνατό λειτουργικό σύστημα. Το Debian 3.1 είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Πληροφορίες επικοινωνίας ------------------------

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις σελίδες του Debian στο https://www.debian.org/ ή να απευθυνθείτε στο <press@debian.org>.