Debian Weekly News - 21 januari 2003

Välkommen till årets tredje utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Electronic Frontier Foundation söker nomineringar till sitt årliga pionjärpris, vilket utmärker de som främjar frihet och innovation inom informationsteknik. Nomineringarna måste sändas in före den 1 februari 2003.

Rädda /var. Nicholas Petreley på LinuxWorld.com lyckades på något sätt säkerhetskopiera fel partition och upptäckte att han saknade /var-katalogen. All viktig paketinformation finns i /var/lib/dpkg, framförallt filen /var/lib/dpkg/status. Nicholas beskriver tre läxor han lärde sig om återskapande när han av misstag tog bort katalogen /var/lib/dpkg.

Debian äldre än mänskligheten? Tomas Pospisek rapporterade att Debianvirveln tydligt kan ses på en av bilderna som tagits av NASAs rymdteleskop Hubble. Se till exempel nedre högra hörnet på denna bild. Kanske är detta beviset för att fröet till Debian såddes långt innan mänskligheten såg dagens ljus.

Presentationer av Debian. Wolfgang Borgert sökte en uppsättning stordiabilder om dpkg, apt-get och debconf. Javier Fernández-Sanguino Peña har för avsikt att tillhandahålla en ”presentations”-del i Debian Documentation Project (DDP) och har redan skapat ett arkiv med stordiabilder. Även om Debians webbplats länkar till föredrag som hållts av utvecklare, och några exempelstordiabilder är det svårt att samla denna information och publicera den på ett homogent sätt. Föredrag bör rapporteras till events@debian.org och vidaresändas till honom.

Påbjuda Debconf för att fråga användare? Adrian Bunk föreslog att Debians policy borde ändras till att kräva att alla frågor i utvecklarskript måste ställas med debconf. Detta skulle göra det mycket enklare för automatiserad uppgradering av flera dator samtidigt, till exempel. Petter Reinholdtsen skrev en lista över paket han haft problem med på grund av att de inte använder debconf. Som en bonus kan dessutom debconfmallarna enkelt översättas.

MingW32 för alla arkitekturer? För närvarande har paketet MingW32 endast släppts för IA-32-arkitekturen utan teknisk begrundan. Steven G. Johnson rapporterade dock att han modifierad byggproceduren och byggt paketet på PowerPC-plattformen. Han understryker att den enda kod som faktiskt kompileras för en icke-x86-maskin hör till gcc och binutils. Paketet bör därför fungera på alla arkitekturer, så länge GCC är felfritt. Ron Lee antydde att nya paket kommer att sändas in vilka bör kunna köras på alla arkitekturer.

Antialias i GNOME. Bill Moseley upptäckte att teckensnitt visades med antialias, men ville stänga av det. Michael Sullivan upptäckte samtidigt en större ändring i antialiashanteringen av teckensnitt. Teckensnitten bör se jämnare ut men vissa tycker att de bara blir suddiga, att de är svårare att läsa, och till och med att de gör ont i ögonen. GTK 2.2 innehåller stöd för dem, men denna funktion kan enkelt slås av via en miljövariabel.

Dokumentera finjustering av paket. Andreas Tille noterade att det finns flera tillfällen då paket måste konfigureras så att de samarbetar under vissa specifika omständigheter vad gäller användning eller maskinvaruteknik. Detta kan vara svårt. Han fick en idé om att samla någon slags kunskapsbas för dessa tillfällen. Detta borde egentligen skrivas gemensamt och skulle kunna underhållas som en Wiki, via DDP-dokument eller en databas.

Dela av dokumentationspaket. Adam Heath fick nästan slut på diskutrymme och upptäckte att hans /usr/share/doc-katalog innehöll 380 Mbyte dokumentation. Adrian von Bidder drog slutsatsen att dokumentation som använder en betydande mängd utrymme bör delas av till ett dokumentationspaket och inget av dem bör bero på varandra. Jochen Voss föreslog till slut en rekommendation för policyn för en sådan paketdelning.

Licensproblem med Glibc. Johan Walles rapporterade om fel 171659 som avslöjar att glibc innehåller källkod från Sun Microsystems, Inc. Brian Carlson säger att den begränsar distribution som oberoende verk, något som emotsäger DFSGs första stycke. Den uppfyller heller inte DFSGs tredje stycke då den förbjuder distribution av ändringar av originalet som modifieringar. Jeff Bailey arbetar med uppströmsförfattarna för att göra en ny implementation.

KDE 3.1 och Ägypten för Woody. Ralf Nolden tillkännagav att han sänt in Debianpaket för KDE 3.1 för Woody/i386 till KTown-servern. När han höll på lade han även till en komplett uppsättning Woodypaket för Ägypten. Detta innehåller de paket som han var tvungen att bakåtanpassa från den instabila utgåvan.

Konferenser i januari. Debianprojektet tillkännagav att det kommer närvara vid tre konferenser under månaden. Den första handlar om Debians minikonferens som äger rum före Linux Conference Australia där många Debianutvecklare kommer att delta och hålla föredrag inom olika områden. Mellan 22-24 januari kommer Debian driva en monter på Linuxworld Conference and Expo i New York och mellan 23-26 januari kommer Debianprojektet att driva en monter vid Hamburgs datordagar i Hamburg, Tyskland.

Debian på CeBIT-mässan? Debianprojektet har erbjudits att delta i den kommande CeBIT-mässan i Tyskland. Detta skulle kunna inkludera installationer på besökares bärbara datorer, en monter, presentationer och föredrag. Även om montern inte behöver finnas där under samtliga dagar vore det enklare att underhålla om åtminstone en person kunde finnas där under alla dagar. Michael Meskes erbjöd sig att hålla några föredrag och Roland Bauerschmidt anmälde sig som frivillig för montern. Det finns inte mycket tid för att organisera det hela, så aktiva personer behövs.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 165 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.