Debian Weekly News - 14 maj 2003

Välkommen till årets 19:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Debiananvändare i Virginia, USA, kan hamna i konflikt med lagen genom att bara installera ett vanligt Debianpaket, eftersom det kan vara ett brott att äga verktyg som bulkmail eller smartlist som kan användas för att massutsända e-post eller ändra i vanliga e-posthuvuden.

Mer om DebConf 3 i Oslo. Tollef Fog Heen sände ut mer information om DebConf 3, som äger rum i Oslo, Norge, den 18-20 juli, med DebCamp den 12-17 juli. DebCamp kommer vara en möjlighet att arbeta på viktiga saker såsom debian-installer eller stora elakartade fel. Beroende på vädret kommer kvällarna spenderas med grillning, myggor och annat trevligt. HP och Lindows är vänliga nog att sponsra evenemanget. Intresserade bör registrera sig via webbsidorna.

Fulare teckensnitt efter uppgradering. Andreas Tille noterade rätt fula teckensnitt i statusrader, menyer och framförallt i Emacs, som gör det nästan oanvändbart. Ian Wienand rapporterade att det paket som verkar orsaka det är gsfonts-x11 och att när det tagits bort ser teckensnitten ut som tidigare. Branden Robinson förklarade att det nya Typ-1-Helveticateckensnittet som kommer med XFree86 är fult. Att ta bort det eller flytta det till slutet av teckensnittslistan löser problemet.

Ytterligare kalenderfiler. Det har diskuterats huruvida Debian bör inkludera en kalenderfil (med bsdmainutils eller inte) som skulle innehålla Debianspecifika datum, såsom utgivningsdatum och när utvecklare avlidit. Tre ytterligare allmänt tillgängliga kalenderfiler skulle kunna användas av de som är intresserade av att använda calender med mer aktuella datum. Bob Proulx föreslog att ett separat paket skulle användas tillsammans med ett cronjob för att informera användare, vilket inte alla håller med om.

GNU GPL och OPL. Tatsuya Kinoshita (木下 達也) undrade om Open Publication License (OPL) är förenlig med GNU GPL. Han citerade ett stycke från OPL som verkar vara inkompatibel med GPL. Han skulle även vilja se Debians webbsidor under dubbel licens, både OPL och GNU GPL, istället för bara OPL som idag.

Dela av dokumentation. Andreas Tille undrade om det är dokumenterat när dokumentation bör delas av från ett paket. Oliver Elphick förklarade att meningen med att dela av ett dokumentationspaket är för att minska hämtningstiden för de som vill installera ett paket utan dess dokumentation. Det måste balanseras mot belastningen på arkivet som kommer från att ha fler paket.

Ny översättningsprojekt i Polen. Bartosz Fenski kungjorde (endast på polska) ett nytt översättningsprojekt vid namn Polish Debian Documentation Project (PDDP). PDDP har ännu inte några Debianutvecklare, men det kommer troligen att komma. Huvudmålet med denna grupp är att översätta Debiandokumentation till polska och att hjälpa till att översätta DWN. För närvarande översätter de Debianreferensen.

Bekräftat-markering i BTS. Anthony Towns tillkännagav att det nu finns ett märke vid namn ”confirmed” (bekräftat) som utvecklare kan använda i felrapporteringssystemet (BTS). Märket bör användas för att indikera att man har sett på, förstått, och i grund och botten håller med om felet, men ännu inte har rättat det. Fel markerade ”unreproducible” (ej reproducerbart) eller ”moreinfo” (ytterligare info) kan vanligtvis inte bekräftas. Fel markerade ”help” (hjälp) kan beroende på vilken sorts hjälp som behövs. Felrapporteringssystemets sökformulär kan användas för att lista ett pakets bekräftade och obekräftade fel, och naturligtvis även de andra märkena.

Förklara varför ett paket inte finns i uttestningsutgåvan. Björn Stenberg skrev ett skript som tolkar update_excuses.html samt update_output.txt och försöker ge svar på frågor på formen ”Varför finns inte paketet X i uttestningsutgåvan ännu?” på en form läslig för människor. Skriptet tar ett paketnamn och skriver ut skälet till varför paketet ännu inte finns i uttestningsutgåvan. Till exempel förklarar det att libbonoboui väntar på gnome-vfs2, som i sin tur väntar på fam, osv.

Status för utgivningsproblem för Sarge. Drew Scott Daniels sände en uppdaterad lista över utgivningsproblem för Sarge. Det är en lista över saker som måste göras för att Sarge ska kunna ges ut, med statusinformation och en uppskattad prioritet (av 1-3). Några av problemen som ingår är problem i uttestningsutgåvan, status för XFree86, anpassning av debian-installer, möjligheten att använda Linuxkärna 2.6 i Sarge, samt status för Java.

Licensproblem med DBD::mysql? En felrapport från Steve Langasek orsakade en diskussion om huruvida Debian kan distribuera GPL-inkompatibla skript som använder en fri tolk och fria bibliotek. Eftersom det nya paketet libmysqlclient12 licensieras enligt GPL kan GPL-inkompatibla paket som beror på libdbd-mysql-perl (DBD::mysql) vara oförenliga med licensen för libmysqlclient12.

Använda GNU FDL mot sig självt. Peter Galbraith föreslog att ett invariant stycke skulle läggas till i Emacs info-filer som förklarar varför författare inte bör använda GNU Free Documentation License (FDL). Brian M. Carlson tillade att Debian inte juridiskt kan distribuera ett sådant info-dokument. Eftersom GNU FDL inte är förenlig med GPL är det förbjudet att ens skapa ett info-dokument från GNU FDL:ad texinfo-källkod.

GNU Emacs innehåller icke-fria komponenter? Jérôme Marant undrade om två essäer som distribueras med GNU Emacs använder en icke-fri licens. Bägge distribueras dock på annat sätt FSF:s webbsidor. En del säger att dessa filer är manifestdokument och inte vanlig dokumentation, och att de därför tillåts vara icke-ändringsbara.

Upptäcka använd teckenkodning. Bob Hilliard undrade om det är möjligt att upptäcka vilken teckenkodning som används i ett dokument utan att manuellt söka igenom hela filen. Martin von Loewis förklarade att detta inte kan göras automatiskt. Om man vet vad man förväntar sig kan man testa ett antal teckenkodningar och se vilken som ger de tecken man förväntar sig. Gör man det manuellt är det bästa sättet att använda sig av /usr/share/i18n/charmaps.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tjugonio paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 190 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Bartosz Zapalowski, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.