Εβδομαδιαία Νέα του Debian - 10 Φεβρουαρίου 2004

Καλώς ήρθατε στο έκτο φετινό τεύχος των ΕΝ του Debian, του εβδομαδιαίου δελτίου ειδήσεων για την κοινότητα του Debian. Επειδή η υποστήριξη UTF-8 στο Ελεύθερο Λογισμικό έχει καθυστερήσει αρκετά, κάποιοι ξεκίνησαν το σχέδιο UTF-8 για τη διάδοση και τεκμηρίωση της υποστήριξης κανονικού Unicode (και ειδικότερα του προτύπου UTF-8) στο Ελεύθερο Λογισμικό. Ο πυρήνας του πρωτοκόλλου Jabber ,το Extensible Messaging and Presence Protocol, έχει προταθεί σαν ένα IETF (Internet Engineering Task Force) πρότυπο.

Υποστήριξη LILO για Device Mapper. Ο Andrés Roldán πρόσθεσε προκαταρκτική υποστήριξη device mapper για block devices στο lilo. Ο device mapper του πυρήνα του Linux είναι η υλοποίηση από την ομαδα του LVM (Linux Logical Volume Management) ενός μινιμαλιστικού οδηγού σε kernel-space που κάνει τη διαχείριση τόμων, ενώ κρατά τη γνώση της υποκείμενης διάταξης των συσκευών σε user-space.

Βελτιστοποίηση των Συστημάτων αρχείων σας. Ο Roderick W. Smith συζητά αρκετά συστήματα αρχείων για Linux και τα ειδικά γνωρίσματα τους όπως υποστήριξη για περιοδικά, κρατημένα blocks, διαστήματα ελέγχου, μεγέθη blocks, hashes καταλόγων και επιλογές i-node. Αναφέρει επίσης ότι σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα περιοδικό ext3 μπορεί να έχει διαβρωθεί τόσο πολύ ώστε να δημιουργεί πρόβλημα στις διαδικασίες ανάνηψης του δίσκου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάποιος μπορεί να μετατρέψει το σύστημα αρχείων σε ένα σύστημα αρχείων ext2 χρησιμοποιώντας το εργαλείο debugfs.

Υποστήριξη του KDE στο UserLinux. Ο Bruce Perens διευκρινίζει ότι μετά από μια σχετική σύγχυση το UserLinux θα πρσφέρει εμπορική υποστήριξη για το KDE. Παρόλα αυτά, το KDE δεν είναι ο επιλεγμένος GUI για το UserLinux project. Ο Bruce είπε επίσης ότι η βιβλιοθήκη Qt δεν συμφωνεί με τις πολιτικές άδειας του project επειδή τοποθετεί την GPL σε ένα σημείο όπου ο ίδιος θα προτιμούσε να έχει την GNU Lesser General Public License έτσι ώστε κτητική ανάπτυξη να μπορεί να γίνει χωρίς την απαίτηση μιας εμπορικής άδειας.

Βιβλιοθήκη που εξαρτάται από αρχεία Data. Ο Sebastian Ley ζητάει συμβουλές σχετικά με την οργάνωση ενός πακέτου για βιβλιοθήκη που εξαρτάται από αρχεία data. Αρχικά, αυτά τα αρχεία data θα πρέπει να τοποθετηθούν στον ίδιο κατάλογο για όλες τις βιβλιοθήκες, αλλά αυτό θα παρέκαμπτε την παράλληλη εγκατάσταση διαφορετικών εκδόσεων. Ο Thomas Viehmann πρότεινε τη χρησιμοποίηση διαφορετικών καταλόγων για κάθε έκδοση. Επίσης ο Colin Watson εξήγησε ότι αρκετές εκδόσεις της βιβλιοθήκης θα έπρεπε να μπορούν να εγκατασταθούν ώστε να μειώνονται τα προβλήματα αναβάθμισης.

Η κατάσταση της μετάβασης της GCC .Ο Nathanael Nerode παρατηρεί ότι η κατάσταση/αναφορά μετάβασης είναι και πάλι online. Δείχνει ότι υπάρχουν μόνο 46 πηγαία πακέτα που μεταγλωττίζονται ακόμα με το g++ 2.95 χωρίς να υπολογίζονται οι σκόπιμες εξαιρέσεις όπως η Qt2. Όλες οι βιβλιοθήκες έχουν μετατραπεί.Ο Matt Zimmerman έδωσε τη λίστα με τα πακέτα που λείπουν ακόμα.

Η ηλικία των "πειραματικών" πακέτων. Ο Phil Edwards αναρωτιέται αν τα πακέτα στην "πειραματική" διανομή "ωριμάζουν" όπως πρέπει, καθώς περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Αναφοράς των προγραμματιστών. Εκεί αναφέρεται ότι τα "πειραματικά" πακέτα απομακρύνονται αυτόματα όταν το πακέτο στην unstable έχει μεγαλύτερο αριθμό έκδοσης. Ο James Troup εξήγησε ότι αυτό στηρίζεται προς το παρόν σε πηγαία πακέτα με το ίδιο ακριβώς όνομα.

Εθελοντές Συγγραφείς χρειάζονται για το Hurd. Ο Lucas Nussbaum παραπονέθηκε ότι η τεκμηρίωση για το Hurd είναι δύσκολο να βρεθεί και είναι διάσπαρτη σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Ισχυρίστηκε ακόμα ότι πολλά τμήματα του συστήματος δεν έχουν καμμιά απολύτως τεκμηρίωση και πολλά howtos είναι σπασμένα. Προσφέρθηκε να βοηθήσει στην αναδιοργάνωση της τεκμηρίωσης για τον τελικό χρήστη του Hurd, να προσθέσει συνδέσμους και να μειώσει την επικάλυψη μεταξύ τους.

Προβλήματα με την άδεια του XFree86 . Η νέα άδεια που προτείνεται από την ομάδα του XFree86 είναι πιθανόν ασύμβατη με την GPL αν όπως εξήγησε ο Paul Cannon η αναφορά/linking θεωρηθεί ότι δημιουργεί παράγωγο έργο. Ο Andrew Suffield εξήγησε ότι είναι η άδεια των έργων με GPL που θα παραβιαζόταν σε αυτή την περίπτωση, όχι η άδεια που βασίζεται στο XFree86, και είναι η ερμηνεία των συγγραφέων των έργων με GPL που μετράει.

Όρος στην main. Ο Adam Majer ρωτάειπώς θα πρέπει να ερμηνευθεί η πρόταση "δεν πρέπει να απαιτεί πακέτο έξω από την main" από το εγχειρίδιο της πολιτικής. Ο Joel Baker εξήγησε ότι αυτό σημαίνει ότι οι εξαρτήσεις ενός πακέτου πρέπει να ικανοποιούνται μόνο μέσα στην κύρια διανομή. Επομένως, ένα απλό μη-ελεύθερο πακέτο σαν εναλλακτική λύση σε ελεύθερα πακέτα στην main δεν βλάπτει. Ο Steve Langasek πρόσθεσε ότι το ίδιο απαιτείται και από το πεδίο "Recommends".

Hurd μέσα από Bochs. Ο Lucas Nussbaum κατάφερε να δημιουργήσει μια εικόνα Bochs για το Hurd. Το κείμενο του Bruno Bonfils σχετικά με τη ρύθμιση του GNU/Hurd και του Bochs ήταν επίσης πολύ βοηθητικό καθώς και η περιγραφή για το ίδιο θέμα από τον Julien Puydt. Ο Lucas κατέληξε ότι τα κείμενα αυτά βοήθησαν αρκετά μεν αλλά δεν ήταν και απολύτως επαρκή.

Υποστήριξη για UTF-8 στον Debian-Installer. Ο Nikolai Prokoschenko πρότεινε να γίνει ρύθμιση του δεύτερου σταδίου του εγκαταστάτη ώστε να χρησιμοποιεί UTF-8 αφού αυτό χρησιμοποιείται ήδη από το πρώτο στάδιο. Αυτό θα έκανε το UTF-8 την de facto προεπιλεγμένη κωδικοποίηση. Ο Alastair McKinstry εξήγησε ότι το UTF-8 μπορεί από την άλλη να αποτελεί και οπισθοδρόμηση αφού κάποιος χάνει τη δυνατότητα για compose χαρακτήρες (πχ. τονισμοί).

Κατάσταση του Debian/NetBSD. Ο John Goerzen ρωτά σχετικά με την κατάσταση της έκδοσης του NetBSD. O Matthew Garrett εξήγησε ότι στην ουσία υπάρχουν δυο εκδόσεις: μια που χρησιμοποιεί το βασικό σύστημα του NetBSD ενώ η άλλη προτιμά την βιβλιοθήκη GNU C. Όμως, δεν είναι πολλοί αυτοί που δουλεύουν στις εκδόσεις αυτές. Δουλειά έχει γίνει επίσης σε εκδόσεις για sparc και alpha , αφού το NetBSD υποστηρίζει πραγματικά πολύ περισσότερες αρχιτεκτονικές και υπο-αρχιτεκτονικές από το Linux.

Διεθνές Forum Ελεύθερου Λογισμικού και το Συνέδριο του Debian. Το βραζιλιάνικο Projeto Software Livre καλεί γιαεργασίεςγια το 5ο Διεθνές Forum Ελεύθερου Λογισμικού που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου στο Porto Alegre. Το forum είναι καθαρά ακαδημαϊκό και με πολύ καλά καθορισμένα αντικείμενα. Γίνεται αμέσως μετά το φετινό Συνέδριο του Debian που γίνεται επίσης στο Porto Alegre από τις 26 Μαϊου ως τις 2 Ιουνίου.

Αναβαθμίσεις Ασφάλειας. Ξέρετε τη ρουτίνα. Παρακαλώ σιγουρευτείτε να ενημερώσετε τα συστήματά σας αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω πακέτα.

Καινούρια ή Αξιοσημείωτα Πακέτα. Τα επόμενα πακέτα προστέθηκαν στην unstable Debian αρχειοθήκη πρόσφατα ή περιέχουν σημαντικές αναβαθμίσεις.

Θέλετε να συνεχίσετε να διαβάζετε τα ΕΝ DWN? Παρακαλώ βοηθήστε μας να φτιάξουμε αυτό το δελτίο. Χρειαζόμαστε ακόμα εθελοντές συγγραφείς που να παρακολουθούν την κοινότητα της Debian και να γράφουν αναφορές για το τι γίνεται. Παρακαλώ κοιτάξτε τη σελίδα συνεισφοράς για να βρείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε. Ανυπομονούμε να λάβουμε το μήνυμά σας στη διεύθυνση dwn@debian.org.


Για να λαμβάνετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο κάθε εβδομάδα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο εγγραφείτε στην λίστα αλληλογραφίας debian-news.

υπάρχουν διαθέσιμα Παλαότερα τεύχη αυτού του ενημερωτικού δελτίου.

Το παρόν τεύχος των Εβδομαδιαίων Νέων του Debian συντάχθηκε από τον/την Martin 'Joey' Schulze.
Μεταφράστηκε από τον/την Emmanuel Galatulas.