Debian Weekly News - 10 februari 2004

Välkommen till årets sjätte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Eftersom det tar tid att få stöd för UTF-8 i fri programvara har ett antal personer startat UTF-8-projektet för att sprida ordet om och dokumentera hur man får korrekt Unicodestöd (mer specifikt UTF-8) i fri programvara. Det grundläggande protokollet för Jabber, Extensible Messaging and Presence Protocol, har föreslagits som en IETF-standard (Internet Engineering Task Force).

LILO-stöd för enhetsmapparen. Andrés Roldán implementerade preliminärt stöd för enhetsmapparens blockenheter till lilo. Linuxkärnans enhetsmappare är LVM-gruppens (Linux logiska volymhanterare) implementation av en minimalistisk drivrutin i kärnrymden för hantering av volymer, samtidigt som man håller information om de underliggande enheter i användarrymden.

Optimera filsystemet. Roderick W. Smith diskuterade flera filsystem för Linux och deras speciella funktioner, som stöd för journaler, reserverade block, intervall mellan kontroller, blockstorlek, kataloghashar och i-nodalternativ. Han nämner även att en ext3-journal under speciella omständigheter kan bli så förstörd att den gör det svårt att återskapa diskar. När det sker kan man konvertera tillbaka filsystemet till ext2 med verktyget debugfs.

KDE-stöd i UserLinux. Bruce Perens gjorde det klart att UserLinux kommer tillhandahålla kommersiellt stöd för KDE efter det rått viss förvirring. Däremot är inte KDE den grafiska miljö som är UserLinuxprojektets förstahandsval. Bruce sade även att Qt inte passar in i deras licenspolicy då det använder GPL på en plats där han skulle föredragit att använda GNU Lesser General Public License så att företagshemlig utveckling kan äga rum utan en kommersiell licens.

Bibliotek som beror på datafiler. Sebastian Ley bad om råd om hur man skulle organisera ett bibliotekspaket som beror på datafiler. Från början placerades dessa datafiler i samma katalog för alla bibliotek, men det skulle göra det svårt att installera flera olika versioner parallellt. Thomas Viehmann föreslog att han skulle använda versionsspecifika kataloger. Colin Watson förklarade dessutom att flera versioner av biblioteket bör kunna installeras för att minimera problem vid en uppgradering.

Status för GCC-övergången. Nathanael Nerode noterade att övergångsstatusen är uppe igen. Den visar att det bara är 46 källkodspaket som fortfarande kompilerats med g++ 2.95 utan avsiktliga undantag som Qt2. Alla bibliotek har omvandlats. Matt Zimmerman gav en förteckning över de paket som fortfarande saknas.

Åldrande av paket i den experimentella utgåvan. Phil Edwards undrade om paketen i den experimentella utgåvan åldras korrekt enligt vad som beskrivs i utvecklarreferensen. Där står det att paket i den experimentella utgåvan automatiskt tas bort när paketet i den instabila utgåvan har ett högre versionsnummer. James Troup förklarade att detta för närvarande är baserat på källkodspaket som har exakt identiska namn.

Frivilliga skribenter behövs för Hurd. Lucas Nussbaum klagade på att dokumentationen för Hurd är svår att finna och utspridd över hela Internet. Han hävdade även att många delar av systemet över huvud taget inte är dokumenterade och att många guidedokument är trasiga. Han erbjöd sig hjälpa till med att omorganisera slutanvändardokumentationen för Hurd, att lägga till länkar och att ta bort redundans mellan de dokument som finns.

Licensproblem för XFree86. Den nya licensen som föreslagits av XFree86-gruppen kommer troligen vara inkompatibel med GPL på det sätt Paul Cannon förklarade om man anser att länkning är att skapa ett härlett verk. Andrew Suffield förklarade att det är licensen på GPL:ade verk som kommer att brytas, inte XFree86 egen licens, så den tolkning som räknas är den hos de som skrivit de GPL:ade programmen.

Huvudarkivets kompletthet. Adam Majer undrade hur man ska tolka policymanualens krav om att paket ”inte får kräva paket utanför huvudarkivet”. Joel Baker förklarade att det betyder att ett pakets beroenden måste kunna uppfyllas helt och hållet av huvudarkivet, och endast huvudarkivet. Ett enda icke-fritt paket som ett alternativ till ett fria paket i huvudarkivet bryter alltså inte mot detta krav. Steve Langasek påpekade att samma krav gäller för ”Rekommenderar”.

Hurd i Bochs. Lucas Nussbaum lyckades skapa en Bochs-avbildning för Hurd. Bruno Bonfils dokument om hur man installerar GNU/Hurd och Bochs var till hjälp, tillsammans med beskrivningen av detsamma som Julien Puydt skrivit. Lucas slutsats var att dessa dokument var till hjälp, men däremot inte tillräckliga.

UTF-8-stöd i Debian-Installer. Nikolai Prokoschenko föreslog att ställa in andra steget av installationsprogrammet så att det använder UTF-8 eftersom det första steget redan använder UTF-8. Detta skulle leda till att UTF-8 de facto blir den förvalda teckenkodningen. Alastair McKinstry förklarade att UTF-8 också kan vara ett steg tillbaka eftersom man förlorar möjligheten att komponera tecken (t.ex accenter).

Status för Debian/NetBSD. John Goerzen undrade över status för anpassningen till NetBSD. Matthew Garrett förklarade att det faktiskt finns två anpassningar: en använder NetBSDs bassystem medan den andra använder GNUs C-bibliotek. Det är dock inte så många som arbetar på dem. Det har till och med jobbats på sparc- och alpha-anpassningar eftersom NetBSD stöder betydligt fler arkitekturer och underarkitekturer än Linux.

Internationellt fri programvaruforum och Debiankonferen. Brasilianska Projeto Software Livre söker artiklar till det femte internationella fri programvaruforumet som kommer hållas den 3-5 juni i Porto Alegre. Forumet är helt akademiskt och har väldefinierade ämnesområden. Det äger rum direkt efter årets Debiankonferens som kommer hållas i Porto Alegre mellan den 26 maj och 2 juni.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.