Cotygodniowe wiadomości Debiana - 17. sierpnia 2004r

Witaj w trzydziestym drugim w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Dla zainteresowanych wdrożeniami na dużą skalę: Hewlett-Packard nareszcie oferuje wsparcie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu dla Debiana GNU/Linuksa z rozszerzeniami HP. Chris DiBona opisał usługi oferowane przez sprzedawców GNU/Linuksa, podkreślając, że ich repozytoria są o mile przed ich zamkniętymi, komercyjnymi odpowiednikami.

Sprawdzanie bezpieczeństwa Sarge. Joey Hess przejrzał wszystkie opublikowane w 2004 ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pod kątem tego, czy poprawione oprogramowanie zostało także włączone do Sarge. Następujące pakiety nie zostały jeszcze zaktualizowane w Sarge: libpng, libpng3, php4, netkit-telnet-ssl, pavuk, www-sql, lha, log2mail, hsftp, trr19 i slocate. Sprawdzenie pozostałych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, ogłoszonych w ciągu wcześniejszego 1,5 roku (do momentu wydania Woody'ego), zajęłoby prawdopodobnie kilka dni. Badanie ostrzeżeń bezpieczeństwa z roku 2003 wykazało, że w Sarge pominięto aktualizacje pakietów tomcat4 oraz gtksee.

Recenzja Instalatora Debiana. Bruce Byfield zrecenzował nowy instalator Debiana - debian-installer (d-i). Bruce napisał, że "już na starcie instalator prezentuje moc Debiana, a reputacja Debiana jako trudnego w instalacji odchodzi w zapomnienie." Dodał, że instalując minimalną liczbę pakietów d-i buduje zauważalnie bezpieczniejszy system w porównaniu z większością komercyjnych dystrybucji. Byfield uważa, że prostota korzystania z instalatora przyciągnie do Debiana wielu nowych użytkowników.

Co po Sarge? Osamu Aoki chciał wydać nowy pakiet debian-reference wyjaśniający najnowsze nazewnictwo wydań. Osamu jest ciekaw, pod jaką nazwą będzie występowała dystrybucja testowa po wydaniu Sarge Debiana 3.1. Colin Watson uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, że nowa dystrybucja testowa będzie nazywała się Etch. Natychmiast wynikła z tego dyskusja na temat wykorzystania innej nazwy oraz głosowania nad nazwami.

Zerowy czas oczekiwania pakietów przesłanych przez nie-opiekunów. Steve Langasek napisał, że - z uwagi na zbliżające się wydanie Sarge - 3 dni mogą zdecydowanie zaważyć na tym, czy pakiet będzie gotowy do włączenia do Sarge na czas czy nie. Co więcej, doświadczenie pokazuje, że skrócenie ilości dni oczekiwania pakietu przesłanego przez innego dewelopera niż opiekun pakietu do zera okazuje się bardzo efektywnym rozwiązaniem, powodując gwałtowny spadek liczby błędów krytycznych dla wydania. Dlatego Steve proponuje rozpocząć 'sezon' na tępienie błędów krytycznych dla wydania i skrócić czas oczekiwania plików przesyłanych przez nie-opiekunów na włączenie do mniej niż jednego dnia - aż do wydania Sarge.

Dzienniki zmian pakietów umieszczone w sieci. Andrew Pollock uznał, iż brakuje możliwości dostępu do dzienników zmian pakietów bez ich instalacji, więc stworzył interfejs changelogs.debian.net, który udostępnia te pliki. Martin Michlmayr poinformował, iż pliki dzienników zmian były już dostępne na packages.debian.org, więc nowostworzony interfejs ostatecznie przekierowuje żądania HTTP w stosunku do tych plików na packages.debian.org.

Dobre zwyczaje przy zapewnianiu jakości załadunku pakietów. Matthew Palmer rozpoczał prace nad dokumentem opisującym najlepsze zwyczaje zapewniania jakości (QA - Quality Assurance) przesyłanych pakietów; tworzy go na podstawie swoich doświadczeń w pracy nad procedurami QA z jednym z nowych kandydatów na opiekuna. Druga wersja dokumentu spowodowała małą dyskusję na temat zapewniania jakości ładowanych pakietów.

Synchronizacja Skolelinux z dystrybucją Sarge. Petter Reinholdtsen przedstawił listę pakietów, które deweloperzy projektu Skolelinux powinni przesłać do repozytoriów Debiana, aby Debian został zsynchronizowany ze Skolelinux. On oraz Joey Hess wyrazili obawy, iż może być już za późno na przesyłanie pakietów do repozytoriów Debiana, aby zdążyć przed wydaniem Sarge'a.

Jaka wersja KDE w Sarge? Vice-szef ds. wydania, Steve Langasek, narzekał na umieszczenie w dystrybucji niestabilnej pakietów KDE wersji 3.3, które to pakiety zostały przesłane w ostatnim momencie. Ponieważ Steve uważa, że nie powinno się dopuścić do wystąpienia różnych wersji KDE w Sarge, a umieszczenie pełnej wersji 3.3 jest niemożliwe (z uwagi na harmonogram wydania), stwierdził, że pakiety KDE w Sarge nie zostaną zaktualizowane do wersji z dystrybucji niestabilnej, a usuwanie błedów związanych z pakietem KDE powinno odbywać się poprzez zgłaszanie poprawek do testing-proposed-updates. Chris Cheney nie zgodził się ze Stevem w tej kwestii, natomiast Ben Burton oraz René Engelhard poparli Langaseka. René zauważył również, że pakiet kdelibs-data znów spowodował konflikty z openoffice.org-mimelnk.

Cdrecord w drodze do gałęzi non-free. Jose Carlos Garcia Sogo zauważył, iż Jörg Schilling dodał klauzulę zabraniającą modyfikacji pewnego pliku dostarczanego wraz z cdrecord, co powoduje, iż pakiet staje się niewolny, gdyż pozostaje to bezpośrednio w konflikcie z licencją GNU General Public License.

Wersja 1.3 Powszechnej licencji projektu LaTeX. Branden Robinson poinformował o opublikowaniu nowej wersji Powszechnej licencji projektu LaTeX (LaTeX Project Public License, LPPL), w której uwzględniono większość komentarzy z debian-legal. Według tej samej informacji Brandena projekt LaTeX zamierza starać się o certyfikat OSI Certification. Wygląda na to, że licencja pozostaje w zgodzie z Wytycznymi Debiana dotyczącymi Wolnego Oprogramowania. Hilmar Preusse dodał, że pakiet teTeX jest w Debianie wydawany pod licencją LPPL 1.2.

Wolność Powszechnej licencji Qt. Martin Krafft zastanawiał się, czy nowa licencja Qt (Qt Public License, QPL) jest uznana za zgodną z DFSG, ponieważ została ona zaakceptowana przez OSI oraz zażądano usunięcia pakietu libcwd z main. Andrew Suffield dowodził, że klauzula dotycząca wyboru miejsca spotkań jest zdecydowanie niewolna.

Tydzień dezynsekcji (Bug Squashing Week). Frank Lichtenheld ogłosił bieżący tydzień tygodniem dezynsekcji. Frank będzie aktywny na #debian-bugs zarówno na irc.debian.org jak i irc.oftc.net przez cały czas (z wyjątkiem przerw systemowych) - będzie zarządzał całym przedsięwzięciem i nawoływał ludzi do brania w nim udziału. Weźmie również udział osobiście w tępieniu błędów podczas "imprezy dezynsekcyjnej" na politechnice w Darmstadt, w Niemczech.

Nowe szefostwo SPI. John Goerzen ogłosił, że w trakcie dorocznego spotkania, wybrano władze organizacji Software in the Public Interest, Inc. (SPI). Prezesem został John Goerzen, zastępcą Benjamin Mako Hill, człowiekiem odpowiedzialnym za finanse jest Jimmy Kaplowitz a sekretarzem wybrano Davida Grahama. John podał również raport roczny SPI i namawiał deweloperów Debiana do zaangażowania się w tę organizację.

Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały ostatnio dodane do niestabilnego archiwum Debiana lub zawierają ważne poprawki.

Pakiety Debiana zaprezentowane w zeszłym tygodniu. Każdego dnia opisywany jest inny pakiet z dystrybucji testowej Debiana. Jeśli wiesz o jakimś mało znanym pakiecie i uważasz, że inni również powinni się o nim dowiedzieć, wyślij o nim informację do Andrew Swegera. W zeszłym tygodniu zaprezentowano następujące pakiety.

Pakiety osierocone. W tym tygodniu osierocono 5 pakietów. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 168 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich opiekunów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i zmień jego tytuł na ITA:.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem dwn@debian.org.


Aby co tydzień otrzymywać pocztą elektroniczną ten biuletyn zapisz się na listę debian-news.

Dostępne są archiwalne wiadomości.

Ten odcinek Cotygodniowych wiadomości Debiana przygotowali(ły) Andre Lehovich, Thomas Viehmann i Martin 'Joey' Schulze.
Tłumaczenie: Artur Szymański , Bartosz Feński aka fEnIo , Kalina Detko i Marcin Paweł Kobierzycki .