Debian Weekly News - 17 augusti 2004

Välkommen till årets 32:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Intressant för storskaliga installationer: Hewlett-Packard tillhandahåller till slut dygnet runt-stöd för Debian GNU/Linux med HP-utökningar. I en artikel belyser Chris DiBona de tjänster som GNU/Linux-återförsäljare tillhandahåller och betonar att deras filarkiv är milvis före konkurrerande stängda kommersiella erbjudanden.

Undersökning av säkerhet i Sarge. Joey Hess gick igenom alla säkerhetsbulletiner som publicerats under 2004 och kontrollerade om säkerhetshålet även fixats i Sarge. Säkerhetshål som ännu inte fixats i Sarge är bland annat de i libpng, libpng3, php4, netkit-telnet-ssl, pavuk, www-sql, lha, log2mail, hsftp, trr19 och slocate. Resterande 1,5 år av säkerhetsbulletiner sedan Woody gavs ut kommer troligen ta ytterligare några dagar gå igenom. En undersökning av säkerhetsbulletiner från 2003 avslöjade att säkerhetsuppdateringar för tomcat4 och gtksee saknas i Sarge.

Recension av Debian-Installer. Bruce Byfield recenserade den nya debian-installer (d-i). Han skriver att ”Den introducerar Debians styrkor redan från början och tar ett stort steg mot att begrava Debians rykte om att vara svårt att installera.” Han lade till att genom att bara installera en minimal uppsättning paket ger d-i som standard ett mycket säkrare system, jämfört med de flesta kommersiella distributionerna. Byfield föreslår att Debian kommer få många nya användare för att det nya installationsprogrammet är så lättanvänt.

Vad kommer efter Sarge? Osamu Aoki önskade att släppa ut ett nytt debian-reference-paket som förklarar de senaste utgåvenamnen, varför han naturligtvis ville veta vad uttestningsutgåvan kommer få för namn när Sarge släppts som Debian 3.1. Colin Watson drog från kulissen och avslöjade att utgåvan efter Sarge kommer att heta Etch. Diskussioner om att använda ett nytt namn och att att ha en omröstning om det följde snabbt.

Nolldagars NMU:er. Steve Langasek skrev att så här nära utgivningen av Sarge kan tre dagar verkligen vara skillnaden mellan ett paket som är färdigt i tid för Sarge och ett som inte är det. Dessutom har noll-dagars NMU:er (”Non-Maintainer Uploads”, paket insända av andra än paketansvariga) historiskt sett visat sig vara väldigt effektiva för att snabbt få ner antalet utgivningskritiska (RC) fel. Han deklarerade därför jaktsäsongen för RC-fel öppen, däribland inräknat nolldagars-NMU:er om sådana behövs, fram till Sarge ges ut.

Ändringsloggar på nätet. Andrew Pollock saknade ett sätt att nå ändringsloggfiler utan att faktiskt installera de berörda paketen och skapade därför changelogs.debian.net med dessa filer. Martin Michlmayr avslöjade att ändringsloggarna redan går att nå på packages.debian.org. Den nya webbplatsen omdirigerar därför nu HTTP-anrop till filerna på packages.debian.org.

Bästa tillvägagångssätt för QA-paket. Matthew Palmer började skriva ett dokument om bästa tillvägagångssätt för QA-paket efter att ha jobbat med kvalitetskontrollhantering (QA) med en av nyutvecklar-ansökarna. Den andra versionen orsakade dock viss oenighet om vad QA-paket skall innehålla.

Synkronisera Skolelinux med Sarge. Petter Reinholdtsen sände in en förteckning över paket som Skolelinuxfolket vill få in i Debian för att synkronisera Debian med Skolelinux. Han och Joey Hess är oroade över att det redan kan vara för sent för att få in nya paket i Debian i tid för att få ut dem i Sargeutgåvan.

Vilken KDE-version i Sarge? Utgivningsmedansvarige Steve Langasek klagade på att ett antal paket från KDE 3.3 har sänts in till den instabila utgåvan i sista minuten. Eftersom han anser att det inte är önskvärt att blanda flera olika versioner och omöjligt att få hela KDE 3.3 in i Sarge efter utgivningstidtabellen drog han slutsatsen att KDE i Sarge inte kommer uppdateras från den instabila utgåvan och att rättelser till KDE-relaterade paket skall sändas in till testing-proposed-updates. Chris Cheney protesterade mot Steves bedömning, medan Ben Burton och René Engelhard höll med. René noterade även att kdelibs-data återigen orsakar filkonflikter gentemot openoffice.org-mimelnk.

Cdrecord på väg mot non-free. Jose Carlos Garcia Sogo lade märke till att Jörg Schilling har lagt till en icke-modifieringsklausul till en fil i cdrecord-distributionen, vilket gör paketet ofritt, eftersom detta direkt bryter mot GNU General Public License.

Ny LaTeX Project Public License, version 1.3. Branden Robinson rapporterade att en ny version av LaTeX Project Public License (LPPL) har publicerats, vilken tar med de flesta av debian-legal-medlemmarnas kommentarer i beräkningen, och att LaTeX-projektet dessutom önskar uppnå OSI-certifiering. Den verkar överensstämma med Debians riktlinjer för fri programvara. Hilmar Preusse lade till att teTeX-paketen i Debian släpps under LPPL 1.2.

Hur fri är Qt Public License? Martin Krafft undrade om nya Qt Public License (QPL) kan anses vara DFSG-fri, då OSI godtagit den samtidigt som man bad om att ta bort libcwd från huvuddistributionen. Andrew Suffield hävdade att klausuler som bestämmer jurisdiktionsort definitivt är icke-fria.

Felrättarvecka. Frank Lichtenheld kungjorde att hela veckan har förklarats felrättarveckan. Han kommer finnas på #debian-bugs både på irc.debian.org och irc.oftc.net under hela tidsperioden (bortsett från sömnperioder) där han kommer försöka hålla festen igång och få alla som dyker upp att delta. Han kommer även delta vid den fysiska felrättningsfesten vid tekniska universitetet i Darmstadt, Tyskland.

Nya styrelsemedlemmar i SPI. John Goerzen kungjorde att Software in the Public Interest, Inc. (SPI) valt styrelsemedlemmar vid sitt årsmöte. De är: Ordförande: John Goerzen. Vice ordförande: Benjamin Mako Hill. Kassör: Jimmy Kaplowitz. Sekreterare: David Graham. Han presenterade även SPI:s årsrapport och uppmanade Debianutvecklare att engagera sig i organisationen.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. Fem paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 168 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Thomas Viehmann och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.