Debian Weekly News - 9 februari 2005

Välkommen till årets sjätte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Andreas Barth talade privat om för oss att mipsel-arkitekturen är tillbaka i listan över arkitekturer som stöds för uttestningsutgåvan. Det har rapporterats att Bdale Garbees yngsta dotter Elizabeth, som varit Debiananvändare sedan hon var nio, skall hålla ett föredrag om att utöka Tuxracer vid den kommande Linuxkonferensen i Australien.

IRC-möte för kärnan i Debian. Maximilian Attems kungjorde ett IRC-möte mellan Debians kärnutvecklare för att bestämma vilka kärnversioner som skall ingå i Sargeutgåvan. Dann Frazier skrev en tabell över tillgängliga kärnor. Steve Langasek tillhandahöll en logg från diskussionen där för- och nackdelar med 2.6.8- och 2.6.10-kärnträden identifierades. 2.6.10 kan inte släppas på Sparc för närvarande, varför installationsprogrammet kommer behålla 2.6.8 så länge.

Sända in paket utan FTP. Sedan inbrottet på Debians servrar 2003 har inte vanliga utvecklare SSH-tillgång till ftpmaster. Därför undrade Bartosz Fenski om det fanns något sätt att sända in paket utan att använda FTP. Andreas Barth föreslog att han skulle använda den fördröjda kön på Gluck, vilken vidarebefordrar paket var 15 minut.

Rapport från Solutions Linux. Julian Blache sände in en rapport från Debians monter vid årets Solutions Linux-mässa i Paris. Tydligen var det den bästa monter de någonsin drivit på den här sortens mässa. Flera besökare visade intresse för utgivningsplanerna för Sarge och för Babelbox, en demonstrationsmaskin som automatiskt ominstallerar sig själv med ett nytt språk varje gång.

Debian på Mac Mini. William Sowerbutts rapporterade att han kör Debian på sin nya Mac Mini, ett PowerPC-system i ett litet, tyst och attraktivt chassi. Han har nedtecknat lite information om hur han gjorde och förklarat partitioneringen. I stort sett verkar det enda som behövs vara en aktuell cd-r med det nya installationsprogrammet och en svag citrondrink.

Bli Debianutvecklare. Bruce Byfield förklarade hur man blir Debianutvecklare. I proceduren ingår att gå med på det sociala kontraktet, en identiteskontroll och bevisa att kandidaten har de tekniska färdigheter som krävs. Alla kandidater måste rekommenderas av en förespråkare som redan är Debianutvecklare. Andelen personer som klarat kraven har under de senaste åren varit nära 100 % bland de som kommit över de olika hindren, samtidigt som antalet avhoppare också varit stort.

Programvaruförsäljare som stöder Debian. Christian Perrier rapporterade om en programvaruförsäljare som kontaktat Debian under Solutions Linux-mässan på grund av ökande krav om att stöda debian. De visste inte hur de bäst skulle stöda Debian och dess kärnor. I Frankrike kräver visa ministerier att konsulter stöder Debian. Joey Schulze förklarade att det troligen är bäst att följa Debianutvecklingen genom att ha tillgång till en maskin med Sid.

En titt på NEW-kön. Al Stone undrade hur han kunde titta på vad som befinner sig i NEW-kön (nya paket) i Debianarkivet. Jeroen van Wolffelaar pekade mot kösammanfattningen. Steve Langasek förklarade att den ökande hastighet med vilken nya paket kommer in i den instabila utgåvan inte är något som bör prioriteras samtidigt som Debian försöker rätta utgivningskritiska fel som en förberedelse för en ny utgivning.

Giltiga och ogiltiga användarnamn. Marc Haber bad om allmänhetens åsikter om användarnamn med punkter och som börjar med siffror. Alastair McKinstry kommenterade att POSIX redan tillåter punkter i användarnamnet och Michelle Konzack avslöjade att chown från Woody redan stöder det. Användarnamn som börjar med siffror är antagligen att be om problem. Ett nytt adduser-paket har sänts in till den experimentella utgåvan för att implementera detta.

Felsökningspaket i arkivet. Josselin Mouette noterade att en ökande mängd -dbg-paket som bara är intressanta vid felsökning har dykt upp i arkivet. Joey Hess föreslog att man skulle introducera en separat avdelning i arkivet eller ett separat arkiv avsett för felsökningspaket.

Namnge trådlösa nätverksgränssnitt. Wichert Akkerman inledde en diskussion om namngivning av trådlösa nätverksgränssnitt i Debian och Linux eftersom vissa kallas eth* medan andra heter wlan*. Christoph Hellwig hävdade att alla drivrutiner i kärnans huvudlinje använder eth*. David Goodenough påpekade att vissa drivrutiner använder andra namn och att wlan* är långt från att vara standardnamnet.

Val av jurisdiktion. Glenn McGrath undrade varför en licens som anger val av jurisdiktion är icke-fri. Steve Langasek förklarade att problemet med klausuler om val av jurisdiktion är att alla som godtar licensen också måste godta bördan av att försvara sig mot anklagelser om licensbrott i en domstol som troligen är implicit partisk till fördel för upphovsrättsinnehavaren.

Val av Debians projektledare. Manoj Srivastava kungjorde inledningen av nomineringsperioden för årets val av Debianprojektledare. Matthew Garrett och Andreas Schuldei har redan nominerat sig själva. Ytterligare nomineringar kommer tas emot fram till den 28 februari, följt av kampanjperioden fram till den 21 mars och omröstningsperioden som avslutas den 11 april.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 226 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.