Debian Weekly News - 12 april 2005

Välkommen till årets femtonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Efter en oplanerad nedtid på en av de viktigaste maskinerna i Debians nätverk är maskinen åter tillgänglig, men den har råkat ut för stora fel i filsystemet.

Resultat från val av Debians projektledare. Manoj Srivastava presenterade resultatet valet till projektledare i Debian nyligen. Efter att ha kandiderat till projektledare sedan 2001 vann Branden Robinson till slut 2005. Han tackade alla de som röstat på honom och hoppades att uppnå förtroende bland de som inte gjorde det. 504 utvecklare har röstat, vilket är 52,227 % av alla möjliga röster.

Varför stöda PHP3? Marcelo Magallon undrade varför Debian fortfarande stöder PHP3 utöver PHP4 i den instabila utgåvan (och uttestningsutgåvan). Gunnar Wolf noterade att de paket som beror på PHP3 även är tillgängliga för PHP4 eller beror på valfri version. Andres Salomon tillade att licensen ändrats, vilket gjort att en del behållit PHP3 framför att uppgradera.

Kommitté för Creative Commons-licens. Evan Prodromou rapporterade att han kontaktats av Creative Commons för att lösa de problem som finns med sina licenser. Projektledaren har tillsatt sig själv som officiell representant i frågan. Han skapade en arbetsgrupp bestående av Debianutvecklare som kommer delta i diskussionerna.

Omskrivning av Acenic-fastprogram. Peter De Schrijver undrade om folk var intresserade av att arbeta på ett fritt fastprogram för Tigon II-kretsen. Utifrån databladet verkar det inte vara någon väldigt komplicerad krets att koda för. Han tänkte sig att någon läser källkoden för det nuvarande fastprogrammet, skriver en specifikation och en annan eller en grupp implementerar det nya fria fastprogrammet baserat på specifikationen.

Automatisk testning av Debianpaket. Mads Lindstrøm undrade om det finns några tester som körs eller kan köras på Debianpaket automatiskt. Petter Reinholdtsen nämnde ett prototypskript som kunde utföra en automatisk uppgradering. Ola Lundqvist kommenterade om funktionella tester och komponenttester som båda är specifika för paketet i fråga.

Hjälp sökes för Openswan 2.3.1. Rene Mayrhofer bad om hjälp med att paketera openswan version 2.3.1, som det är meningen skall rätta flera problem från version 2.3.0. Eftersom Sarge är nära utgivning kanske det inte är så jättesmart att paketera en ny uppströmsversion, även om det är meningen att den ska rätta flera problem. Rene har gjort preliminära paket tillgängliga för testning i större skala.

Paket för GNOME 2.10? Jordi Mallach förklarade att GNOME-paketeringsgruppen hellre försöker att stabilisera den nuvarande GNOME 2.8.3-utgåvan i uttestningsutgåvan hellre än att paketera den nya utgåvan. Om detta fungerar bra kommer de börja arbeta på version 2.10.

SELinux-integrering i Etch. Manoj Srivastava inledde ett miniprojekt för att åter få Debians SELinux-patchade paket i synk med de senaste uppströmsversionerna och de senaste SELinux-patcharna, och för att göra det enklare för Debianutvecklarna att få tillgång till SELinux-patchar. Att integrera det på ett korrekt sätt i Etch-utgåvan efter att Sarge släppts skulle vara värt besväret.

Debian som en plattform för webbtjänster. Ladislav Bodnar diskuterade olika operativsystem för webbservrar och jämförde funktioner och säkerhetsaspekter i Debian GNU/Linux med motsvarande i FreeBSD. Med Debians långsamma utgivningscykel är det enda sättet att uppgradera vissa paket att hämta dem från backports.org. Möjligheten att smärtfritt uppgradera operativsystemet till en nyare version är ett område där Debian har en stor fördel, enligt författaren.

Driva en hemlös ideell organisation. John Goerzen skrev om att driva Software in the Public Interest, Inc. (SPI) som inte har något fysiskt hem. Att hålla diskussioner, inklusive styrelsemöten och årsmöten över nätet, kan vara förvirrande för många, men det är helt självklart för utvecklarna. Han undrade även hur SPI kunde locka fler personer att involvera sig.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 6 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 228 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.