Debian Weekly News - 2 augusti 2005

Välkommen till årets 31:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Geert Stappers noterade att Debians tolfte födelsedag äger rum under veckan. Simon Wright rapporterade att Debians virvel skeppas som en standardpensel i ett kommersiellt ritprogram.

Granska paketbeskrivningar. Wolfgang Borgert undrade om det var lämpligt för paketbeskrivningar att innehålla tekniska och andra tilläggsdetaljer. Medan det lades fram argument för bägge sidorna påpekade Lars Wirzenius att många paketbeskrivningar innehåller andra fel, och föreslog att en grupp skulle gå genom beskrivningarna och förbättra dem. Clément Stenac följde upp med en Wikisida som beskriver procedurer och ber om frivilliga.

Tjänster tillbaka! Ryan Murray rapporterade att den tillfälliga flytten av två viktiga Debianmaskiner till HP framgångsrikt har genomförts och att deras tjänster har återställts. Alla erbjudanden om värdskap kommer nu att undersökas för att komma fram till ett mer permanent hem till de två maskinerna. Ftp-master-tjänsten har flyttats till spohr och utvecklare kan återigen sända in paket.

Popularitetstävling. Petter Reinholdtsen bad användare att delta i popularitetstävlingen genom att installera paketet popularity-contest och säga ”ja” till att deltaga. Resultaten används för att producera Debian-cd:ar och kartlägga användningen av paket och distribution av arkitekturer. Erik Schanze föreslog att rapporter skulle zip-packas för att minska belastningen på maskiner med låg bandbredd. Petter svarade med att rapporter som sänds via HTTP redan stöder detta och att det arbetas på komprimering av e-post.

Debian Accessibility ber om hjälp. Mario Lang bad om hjälp med underhåll av tillgänglighetsrelaterade paket i Debian. Han söker medansvariga till paketen emacspeak och kernel-patch-speakup. Han söker även utvecklare som kan hjälpa till med specifika uppgifter, till exempel att utveckla ett ramverk för att bygga drivrutiner för företagsegna programvarutalsynteser, undersöka vad statusen är för gnopernicus vad gäller Javabaserade program och OpenOffice.org, samt tillhandahålla en tillgänglighets-initrd för Debian-installer-cd:ar.

Nästa generations initskript. Henrique de Moraes Holschuh presenterade ett nytt projektAlioth för att hysa utvecklingen av nya initskript-motorer. Alla utvecklare av initskriptsundersystemspaket och init-ersättare är välkomna att delta tillsammans med representanter från härledda distributioner som är intresserade av ämnet. Projektet har för avsikt att fortsätta det arbete som inleddes under DebConf2 och återupptogs under DebConf5.

Komplett Debian ARM för under $200. Peter Korsgaard presenterade en guide om att installera Debian på en Linksys NSLU2. NSLU2 är en billig konsumentenhet som innehåller en ARM-processor på 266 MHz, Ethernet, USB 2.0, 8 Mbyte flash och 32 Mbyte SDRAM. I installationen ingår att justera endian för maskinen och kärnan, samt att använda Debian installer-avbildningen för LART-maskiner. Om man ansluter en USB-hårddisk så blir det en fin server.

Rapportera skräppost. Från och med nu finns det ytterligare ett sätt vanliga användare kan hjälpa Debianprojektet. En knapp har lagts till alla brevsidor i sändlistearkiven för att rapportera att brevet är skräppost. Alla som hittar ett skräpbrev kan klicka på knappen för att rapportera det som tillbaka till listservern. Detta hjälper oss att förbättra skräppostfiltret och städa sändlistearkiven från oönskade meddelanden.

Aliothdokumentation. Raphaël Hertzog började skriva på dokumentation om Alioth då dess användare ofta frågar om dokumentation och lägger märke till att sådan saknas. Användare är välkomna att deltaga i denna dokumentation. Han pekade på källkoden till den modifierade version av Gforge och bjöd in folk att delta med patchar.

Problem med varumärket Linux. Bruce Perens skrev att UserLinux-projektet har kontaktats av Linux Mark Institute och att deras licens inte verkar vara kompatibel med Debian. Stephen Frost undrade dock huruvida Debians användning inte skulle falla under deskriptiv användning eftersom den refererar till Linux som sin kärna. Det Bruces ser som det huvudsakliga problemet är att licensen inte fungerar för miljön och dess arbete utan bara kommersiella aktörer.

Patentintrång. Daniel James rapporterade att XMMS innehåller ett bibliotek som implementerar en patentbelastad algoritm och kräver en licens. Steve Langasek svarade att Debian tar med detta bibliotek eftersom dess patent inte aktiv hävdas.

Debianutvecklares färdig- och rättigheter. Bartosz Fenski undrade huruvida Debian borde dela upp plikter och rättigheter istället för att kräva att alla registrerade utvecklare är paketansvariga, speciellt om de bara vill jobba med dokumentation och översättning. Kanske kunde det vara lämpligt att bättre integrera personer som inte paketerar programvara och därför inte behöver möjlighet att sända in paket.

Debian vid ApacheCon Europe 2005. Meike Reichle skrev en rapport om Debians närvaro vid årets ApacheCon Europe som hölls i Stuttgart, Tyskland. Hon har även tagit sig friheten att reproducera den sedan länge förlorade Mike-postern. De flesta deltagare vid konferensen var professionella som redan känner till Debian, men behovet av Sarge-dvd:er var fortfarande högt.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Ett paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 153 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Christine Spang, Adeodato Simó, Sebastian Feltel och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.