N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Handleidingen voor Ontwikkelaars van Debian

Debian Policy Manual

Deze handleiding beschrijft de beleidsvereisten voor de Debian GNU/Linux-distributie. Dit omvat ook de structuur en inhoud van het Debian-archief, verschillende keuzes in verband met het ontwerp van het besturingssysteem, alsook technische vereisten waaraan elk pakket moet voldoen om te worden opgenomen in de distributie.

Auteurs: Ian Jackson, Christian Schwarz, David A. Morris
Verantwoordelijke: De Debian Policy-groep
Status: afgewerkt
Beschikbaarheid: Debian-pakket debian-policy
Meest recente versie:

De laatste restructuredText broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.

Voorgestelde amendmenten op Debian Policy

Aanvullende Policy-documentatie:


Debian Developer's Reference

Deze handleiding beschrijft procedures en bronnen voor Debian-beheerders. Het beschrijft hoe u een nieuwe ontwikkelaar wordt, de upload-procedure, hoe werken met het Bug Tracking Systeem (BTS), de mailinglijsten, Internet-servers, enz.

Deze handleiding is bedoeld als een referentie-handleiding voor alle Debian-ontwikkelaars (beginners en oude rotten).

Auteurs: Ian Jackson, Christian Schwarz, Adam Di Carlo, Raphaël Hertzog, Josip Rodin
Verantwoordelijke: Adam Di Carlo, Raphaël Hertzog, Josip Rodin
Status: afgewerkt
Beschikbaarheid: Debian-pakket developers-reference
Meest recente versie:

De laatste XML broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.


Guide for Debian Maintainers

Deze tutorial beschrijft voor gebruikers en toekomstige ontwikkelaars hoe een Debian pakket gebouwd wordt met het commando debmake.

Hij focust op de moderne manier van pakketten bouwen en bevat vele eenvoudige voorbeelden.

Deze “Guide for Debian Maintainers” mag beschouwd worden als de opvolger van “Debian New Maintainers’ Guide”.

Auteurs: Osamu Aoki
Verantwoordelijke: Osamu Aoki
Status: afgewerkt
Beschikbaarheid: Debian-pakket debmake-doc
Meest recente versie:

De laatste XML broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.


Debian New Maintainers' Guide

Dit document tracht te beschrijven hoe u een Debian GNU/Linux-pakket maakt als gewone Debian-gebruiker (en wannabe-ontwikkelaar) in gewone taal en ruim voorzien van werkende voorbeelden.

In tegenstelling tot vorige pogingen, is deze gebaseerd op debhelper en de nieuwe hulpmiddelen die ter beschikking staan van beheerders. De auteur tracht met alle middelen om vorige inspanningen te incorporeren en op dezelfde lijn te krijgen.

Auteurs: Josip Rodin, Osamu Aoki
Verantwoordelijke: Osamu Aoki
Status: moet vervangen worden door “Guide for Debian Maintainers” (debmake-doc)
Beschikbaarheid: Debian-pakket maint-guide
Meest recente versie:

De laatste XML broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.


Introduction to Debian packaging

Deze tutorial biedt een inleiding in het maken van pakketten voor Debian. Het leert toekomstige ontwikkelaars hoe ze bestaande pakketten kunnen aanpassen, hoe ze eigen pakketten kunnen maken en hoe te communiceren met de Debian-gemeenschap. Naast de algemene tutorial zijn er ook drie oefensessies over het aanpassen van het grep-pakket en het maken van een pakket voor het spel gnujump en een Javabibliotheek.

Auteurs: Lucas Nussbaum
Verantwoordelijke: Lucas Nussbaum
Status: afgewerkt
Beschikbaarheid: Debian-pakket packaging-tutorial
Meest recente versie:

De laatste LaTeX broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.


Debian Menu System

Deze handleiding beschrijft het Debian Menu Systeem en het menu-pakket.

Het menu-pakket is geïnspireerd op het install-fvwm2-menu programma uit het oude fvwm2-pakket. Echter, menu tracht een meer algemene interface aan te bieden voor het maken van menu's. Met het update-menus commando van dit pakket, moeten er geen pakketten opnieuw gewijzigd worden voor elke X-vensterbeheerder en het biedt eenzelfde interface aan voor zowel tekst- als X-georiënteerde programma's.

Auteurs: Joost Witteveen, Joey Hess, Christian Schwarz
Verantwoordelijke: Joost Witteveen
Status: afgewerkt
Beschikbaarheid: Debian-pakket menu HTML online

Introduction to i18n

Dit document beschrijft het basisidee en howto i.v.m. l10n (lokalisatie), i18n (internationalisatie), en m17n (multilingualization) voor programmeurs en pakketbeheerders.

Het doel van dit document is om meer pakketten i18n te laten ondersteunen en om van Debian een meer geïnternationaliseerde distributie te maken. Bijdragen van over de hele wereld zullen hartelijk worden onthaald, want de originele auteur is een Japans-sprekende en dit document zou over Japanisatie handelen als er geen bijdragen waren.

Auteurs: Tomohiro KUBOTA (久保田智広)
Verantwoordelijke: Tomohiro KUBOTA (久保田智広)
Status: in ontwikkeling
Beschikbaarheid: nog niet afgewerkt
Meest recente versie:

De laatste SGML broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.


Debian XML/SGML Policy

Subpolicy voor Debian-pakketten die XML- of SGML-bronnen aanbieden of er gebruik van maken.

Auteurs: Mark Johnson, Ardo van Rangelrooij, Adam Di Carlo
Status: startend, samenvoeging van huidig SGML-beleid uit sgml-base-doc en nieuw materiaal voor XML-catalogusbeheer
Beschikbaarheid:

De laatste XML broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.


Hoe Softwareproducenten hun producten rechtstreeks in .deb-formaat kunnen uitbrengen

Dit document is bedoeld als een startpunt om uit te leggen hoe softwareproducenten hun producten kunnen integreren in Debian, welke verschillende situaties zich kunnen voordoen i.v.m. licenties van de producten en de keuzes van producenten en wat de mogelijkheden zijn. Het legt niet uit hoe u pakketten maakt, maar het linkt naar documenten die juist dat doen.

U zou dit moeten lezen als u niet vertrouwd bent met ruimer plaatje van Debian-pakketten maken en verspreiden en optioneel ze toevoegen aan de Debian-distributie.

Auteurs: Aaron Isotton
Verantwoordelijke: Aaron Isotton
Status: afgewerkt (?)
Beschikbaarheid:
Meest recente versie:

De laatste XML broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.


Debian Installer internals

Dit document is bedoeld om het installatiesysteem van Debian meer toegankelijk te maken voor nieuwe ontwikkelaars. Het fungeert ook als de centrale bron van informatie over de technische aspecten ervan.

Auteurs: Frans Pop
Verantwoordelijke: Debian Installer team
Status: ready
Beschikbaarheid:

HTML online.

DocBook XML broncode online


dbconfig-common documentation

Dit document is bedoeld voor pakketbeheerders die pakketten onderhouden die een werkende database nodig hebben. In plaats van zelf de vereiste logische stappen toe te passen, kunnen ze beroep doen op dbconfig-common om voor hen de juiste vragen te stellen tijdens het installeren, opwaarderen, herconfigureren en de-installeren en om de database aan te maken en op te vullen.

Auteurs: Sean Finney and Paul Gevers
Verantwoordelijke: Paul Gevers
Status: ready
Beschikbaarheid: Debian-pakket dbconfig-common
Meest recente versie:

De laatste SGML broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.

Daarnaast is ook het designdocument beschikbaar.

dbapp-policy

Een voorstel van beleidsrichtlijnen voor pakketten die van een werkende database afhangen.

Auteurs: Sean Finney
Verantwoordelijke: Paul Gevers
Status: draft
Beschikbaarheid: Debian-pakket dbconfig-common
Meest recente versie:

De laatste SGML broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.