Debians Utvecklarmanualer

Debians policyhandbok

Denna handbok beskriver policykraven på Debian GNU/Linuxdistributionen. Detta inbegriper strukturen på och innehållet i Debianarkivet, flera formgivningsfrågor gällande operativsystemet, såväl som tekniska krav som alla paket måste uppfylla för att inkluderas i distributionen.

Författare: Ian Jackson, Christian Schwarz, David A. Morris
Ansvarig: The Debian Policy group
Status: klar
Tillgänglighet: Debianpaketet debian-policy
Senaste version:

Den senaste restructuredText-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.

Föreslagna tillägg till Policyn

Ytterligare policydokumentation:


Debians utvecklarreferens

Denna handbok beskriver procedurer och resurser för Debianutvecklare. Den beskriver hur man blir ny utvecklare, insändningsprocedurer, hur felrapporteringssystemet hanteras, sändlistorna, Internetservrar, osv.

Denna handbok är tänkt som en referenshandbok för alla Debianutvecklare (nya som gamla).

Författare: Ian Jackson, Christian Schwarz, Lucas Nussbaum, Raphaël Hertzog, Adam Di Carlo, Andreas Barth
Ansvarig: Lucas Nussbaum, Hideki Yamane, Holger Levsen
Status: klar
Tillgänglighet: Debianpaketet developers-reference
Senaste version:

Den senaste restructuredText-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Guide för Debian Maintainers

Detta tutorialdokument beskriver skapande av Debianpaket för vanliga Debiananvändare och framtida utvecklare med hjälp av kommandot debmake.

Den fokuserar på modern paketeringsstil och kommer med många enkla exempel.

Denna “Guide för Debian Maintainers” kan anses vara efterföljaren till “Debian New Maintainers’ Guide”.

Författare: Osamu Aoki
Ansvarig: Osamu Aoki
Status: klar
Tillgänglighet: Debianpaketet debmake-doc
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Debian New Maintainers' Guide

Detta dokument kommer att försöka beskriva hur man skapar Debian GNU/Linux-paket för vanliga Debiananvändare (och blivande utvecklare), med vanligt språk, och med flera fungerande exempel.

Till skillnad från tidigare försök baseras denna på debhelper och de nya verktygen som är tillgängliga för utvecklarna. Författaren försöker ta med och sammanföra tidigare insatser.

Författare: Josip Rodin, Osamu Aoki
Ansvarig: Osamu Aoki
Status: föråldrad, använd "Guide för Debian maintainers" (debmake-doc) ovan istället
Tillgänglighet: Debianpaketet maint-guide
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Introduktion till Debianpaketering

Denna handbok är en introduktion till Debianpaketering. Den lär potentiella utvecklare hur man modifierar existerande paket, hur man skapar egna paket, och hur man interagerar med Debiangemenskapen. Utöver huvudhandledningen så inkluderar den tre praktiska övningar med ämnena modifikation av grep-paketet samt paketering av spelet gnujump och ett Javabibliotek.

Författare: Lucas Nussbaum
Ansvarig: Lucas Nussbaum
Status: klar
Tillgänglighet: Debianpaketet packaging-tutorial
Senaste version:
  • engelska: [PDF]
  • tyska: [PDF]
  • spanska: [PDF]
  • franska: [PDF]
  • japanska: [PDF]
  • portugisiska: [PDF]
  • ryska: [PDF]
  • kinesiska: [PDF]
  • kinesiska: [PDF]

Den senaste LaTeX-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Debians menysystem

Denna manual beskriver Debians menysystem och menu-paketet.

Menupaketet inspirerades av install-fvwm2-menu-programmet från det gamla fvwm2-paketet. Menu försöker dock tillhandahålla ett mer generellt gränssnitt för att skapa menyer. Med update-menuskommandot från detta paket behöver inga paket någonsin ändras för nya X-fönsterhanterare, och det tillhandahåller ett samlat gränssnitt för både text- och X-baserade program.

Författare: Joost Witteveen, Joey Hess, Christian Schwarz
Ansvarig: Joost Witteveen
Status: klar
Tillgänglighet: Debianpaketet menu HTML på nätet

De inre delarna av Debian Installer

Detta dokument är menat att göra Debian Installer mer tillgänglig för nya utvecklare och som en central plats för att dokumentera teknisk information.

Författare: Franz Pop
Ansvarig: Debian Installer team
Status: klar
Tillgänglighet:

HTML på nätet

DocBook XML-källkod på nätet

dbconfig-common dokumentation

Detta dokument är menat för paketansvariga som underhåller paket som kräver en fungerande databas. Istället för att implementera den nödvändiga logiken själva så kan de bero på dbconfig-common för att ställa de relevanta frågorna under installation, uppgradering, omkonfiguration och avinstallation för dem och skapa och fylla databasen.

Författare: Sean Finney and Paul Gevers
Ansvarig: Paul Gevers
Status: ready
Tillgänglighet: Debianpaketet dbconfig-common
Senaste version:

Den senaste SGML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.

Utöver detta så finns även ett designdokument tillgängligt.

dbapp-policy

Ett förslag för policy för paket som beror på en fungerande databas.

Författare: Sean Finney
Ansvarig: Paul Gevers
Status: draft
Tillgänglighet: Debianpaketet dbconfig-common
Senaste version:

Den senaste SGML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.