Дебиан Интернационал

В Интернет обществото на свободния софтуер комуникира главно на английски език. Повечето от работата, която сме свършили е описана на английски, но се надяваме, че един ден цялата налична документация за Дебиан, софтуера и инсталационния процес ще бъде преведена на всички езици. Работим постоянно в тази насока, но все още има много области, които тепърва предстоят да бъдат преведени.

Уеб сайтът на Дебиан и многоезичното съдържание

Уеб сайтът на Дебиан използва многоезично съдържание за автоматично подаване на страниците на предпочитания език - ако използваният браузър е конфигуриран правилно и търсените страници са преведени. За целта създадохме страница, която обяснява как да се настрои браузъра на желания език.

Страници за различните езици в Дебиан

Тези страници съдържат информация за използването на Дебиан на езици различни от английски. Всяка „езикова“ страница съдържа информация за различните достъпни ресурси за Дебиан на този език, включително и локалните за страната пощенски списъци.

Добавяне на поддръжка за нов език

Дебиан е създаден напълно безкористно, изцяло от ентусиасти. Ако не сме осигурили все още поддръжка за Вашия език, може би Вие ще проявите желание да организирате и насочите усилия към това. За да има пълна поддръжка на даден език, трябва да бъдат преведени следните компоненти на проекта Дебиан:

Инсталационна система
Моля прочетете информацията за преводачи в хранилището на ръководството за инсталиране. Информация, свързана с инсталацията на Дебиан можете да получите и от пощенския списък debian-boot.
Документация
Моля прегледайте страниците на проекта за превод на документацията. Дискусии по темата можете да откриете в пощенския списък debian-doc.
Уеб страниците на проекта Дебиан
Моля прочетете страниците за превод на уеб сайта на Дебиан. Дискусии по темата можете да откриете в пощенския списък debian-www.
Страниците в уикито на Дебиан
Прочетете раздела за преводачи в ръководството за използване на уикито на Дебиан. За обсъждане използвайте пощенския списък debian-www.
Специални езици
Някои езици изискват софтуер със специални функции за визуализиране, въвеждане, печат, управление на стринговете, обработка на текст и т.н. Източно азиатските езици (китайски, японски и корейски) използват многобайтова система и специални методи за въвеждане. Тайванският, индийският и други езици използват комбинирани кодови таблици. Езици като арабски и иврит използват системи за двупосочно писане. Тази тема се обсъжда и в пощенския списък debian-i18n.

Поддръжката на език е сериозна инициатива. Превеждането няколко документа не е достатъчно. Всичко се променя с времето и цялата документация трябва да се поддържа актуална. Предполага се че група от хора би могла да поеме този труд, но не и сам човек. Добър начин да започнете е да си направите пощенски списък за потребители на Дебиан на вашия език.

Система за статистическа информация отностно превода на Дебиан

За ваше улеснение ние поддържаме система за статистика на преводите, която съдържа данни за превода на пакетите в Дебиан.