Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Debian umiędzynarodowiony

W internetowej społeczności wolnego oprogramowania komunikujemy się głównie w języku angielskim. Większość naszej pracy odbywa się po angielsku, ale mamy nadzieję, że cała dokumentacja, oprogramowanie i proces instalacji pewnego dnia będzie dostępny w każdym języku. Ciągle pracujemy nad tym, jednak na drodze mamy wiele przeszkód.

Negocjacja zawartości stron Debiana

Strony www Debiana używają negocjacji zawartości do automatycznej obsługi stron www w Twoim języku — jeśli przeglądarka internetowa jest prawidłowo skonfigurowana i istnieje strona w Twoim języku. Utworzyliśmy stronę wyjaśniającą jak ustawić wybrany język w przeglądarce.

Strony poświęcone językom

Strony te zawierają informacje na temat użytkowania Debiana w różnych językach. Każda z tych stron zawiera informacje o zasobach Debiana dostępnych w danym języku, włączając w to listy dyskusyjne.

Dodawanie nowego języka

Debian opiera się całkowicie na pracy wolontariuszy. Jeśli obecnie Twój język nie jest wspierany, możesz rozważyć podjęcie działań mających na celu zmianę tego stanu. Aby w pełny sposób obsługiwać jakiś język, należy podjąć następujące kroki:

System instalacyjny
Prosimy przeczytać informację dla tłumaczy w debian-installer Subversion tree. Sprawy dotyczące instalacji Debiana są dyskutowane na liście debian-boot.
Dokumentacja Debiana
Prosimy przeczytać strony projektu dokumentacji. Dyskusja bieżąca odbywa się na liście debian-doc.
Strony internetowe Debiana
Prosimy zajrzeć na strony dla tłumaczy stron www. Dyskusja odbywa się na liście debian-www.
Strony Wiki Debiana
Prosimy przeczytać rozdział dotyczący tłumaczeń w wytycznych dla redaktorów Wiki Debiana. Dyskusja odbywa się na liście debian-www.
Języki specjalne
Niektóre języki wymagają oprogramowania o specjalnych możliwościach w różnych aspektach, takich jak wyświetlanie, wprowadzanie danych, drukowanie, operacje na łańcuchach, edycja tekstu itd. Języki Azji Wschodniej (chiński, japoński i koreański) wymagają wielobajtowych stron kodowych i specjalnych metod wprowadzania danych. Języki thai i indyjskie wymagają specjalnych stron kodowych. Języki RTL (right-to-left — z prawa na lewo), takie jak arabski czy hebrajski, wymagają wsparcia dwukierunkowego (bidi — bi-direction). Wszystkie te wymogi są warunkami wstępnymi dla pozostałych części internacjonalizacji (i18n) i lokalizacji (l10n) tych języków, co sprawia wielką trudność w umiędzynarodowieniu oprogramowania. Dyskusje na ten temat odbywają się na liście debian-i18n.

Wsparcie językowe jest ciągłym procesem wymagającym wysiłku. To nie tylko proste tłumaczenie dokumentów. Wszelkie dokonywane zmiany i cała dokumentacja powinna być aktualizowana na bieżąco. Dlatego sugerujemy, żeby zadania tego podejmowała się grupa ludzi. Dobrym sposobem na początek jest prośba skierowana do użytkowników na liście w Twoim języku.

Centralna statystyka tłumaczeń Debiana

Zapewniamy statystykę tłumaczeń, która zawiera dane o wykonanych tłumaczeniach w pakietch Debiana.