Debian internationellt

I fri programvaru-miljön på Internet kommunicerar vi huvudsakligen på engelska. Det mesta av vårt arbete görs på engelska, men vi hoppas att all Debiandokumentation, -programvara och installationen en dag kommer att vara tillgänglig på alla språk. Vi arbetar hela tiden mot detta mål, men många hinder ligger fortfarande i vår väg.

Debians webbplats och innehållsförhandling

Debians webbplats använder innehållsförhandling (eng. content negotiation) för att automatiskt skicka webbsidor till dig i det språk du föredrar, så tillvida din webbläsare är korrekt konfigurerad, och en sida finns på det språket. Vi har skapat en sida som beskriver hur du ställer in språkval i din webbläsare.

Debians språksidor

Dessa sidor innehåller information om att använda Debian på andra språk än engelska. Varje språks sida har information om Debianresurser som finns på språket, bland annat eventuella sändlistor.

Lägga till stöd för nya språk

Debian drivs uteslutande av frivilliga. Om vi för tillfället inte stöder ditt språk, så ber vi dig att fundera på att organisera en ansträngning för att göra detta. För att fullt stöda ett språk måste följande områden inom Debian arbetas på:

Installationssystem
Se information för översättare från installation-guide-förrådet. Arbete relaterat till installation av Debian diskuteras på sändlistan debian-boot.
Debiandokumentation
Se dokumentationsprojektets webbsidor. Detta diskuteras på sändlistan debian-doc.
Debians webbsidor
Se sidorna för Debians webbplatsöversättare. Detta diskuteras på sändlistan debian-www.
Debians wikisidor
Se översättningsavsnittet i Debians riktlinjer för wikiredaktörer. Det diskuteras på sändlistan debian-www.
Speciella språk
Vissa språk kräver att programvara har speciella funktioner på olika områden, såsom textvisning, inmatning, utskrift, stränghantering, textbehandling och så vidare. Östasiatiska språk (kinesiska, japanska och koreanska) behöver flerbytestöd och speciella inmatningsmetoder. Thailändska, indiska språk med flera kräver stöd för kombinerande tecken. Språk som skriver från höger till vänster, såsom arabiska och hebreiska, behöver stöd för bidirektionell text. Observera att dessa krav är baskrav för alla andra delar av i18n och l10n för dessa språk, även om de är en väldigt svår del av i18n. Detta diskuteras på sändlistan debian-i18n.

Språkstöd är ett arbete som hela tiden fortgår. Det är inte nog att bara översätta några dokument, allt ändrar sig hela tiden och all dokumentation måste hållas uppdaterad, och vi föreslår därför att en grupp personer går samman för att dela på bördan. Ett bra sätt att komma igång är att fråga efter en användarsändlista för ditt språk.

Central statistik över Debianöversättningar

Vi tillhandahåller en översättningsstatistik som innehåller data om de översatta meddelandekatalogerna i Debianpaket.