Debian fyller 10 år

11 augusti 2003

Den 16 augusti fyller Debianprojektet 10 år och firar sin födelsedag med flera fester i jordens alla hörn. Debianprojektet grundades av Ian Murdock den 16 augusti 1993 vid en tidpunkt då hela konceptet med en ”distribution” av GNU/Linux var ny. Ians avsikt med Debian var en distribution som kunde tillverkas öppet, i Linux och GNU:s anda. Grundandet av Debian sponsrades av FSF:s GNU-projekt under ett år.

Debian var tänkt att sättas samman på ett varsamt och genomtänkt sätt, och underhållas och stödas med samma omsorg. Det började som en liten, tätt sammanknuten grupp med fri programvaru-hackare och växte gradvis till att bli en stor, välorganiserad miljö av programmerare och användare. För att uppnå och bibehålla höga kvalitetsstandarder har Debian antagit en omfattande uppsättning riktlinjer och procedurer för att paketera och leverera programvara. Dessa standarder uppbackas av verktyg, automatisering och dokumentation som implementerar Debians alla nyckelelement på ett öppet och synligt sätt.

De mest framträdande riktlinjerna är Debians riktlinjer för fri programvara som är en del av det sociala kontraktet och som styr Debians tolkning av fri programvara och på vilken Debiandistributionen är baserad. De antogs senare som definitionen av öppen källkod.

Mer än 1.100 personer är registrerade utvecklare i Debianprojektet och ytterligare tvåhundra har ansökt om att tas upp som medlemmar. Organisatoriskt har Debianprojektet en projektledare, vilken stöds av en sekreterare och flera delegater. Distributionen är för tillfället delad i tre delar, med den stabila utgåvan (för närvarande ”Woody”), uttestningsutgåvan (för närvarande ”Sarge”), som kommer att bli nästa stabila utgåva, samt den instabila utgåvan (kodnamn ”Sid”) med mer än 12.000 binära paket på vilka utvecklingsarbetet huvudsakligen är fokuserat.

Debianprojektet firar sin födelsedag på flera olika platser i jordens alla hörn, eftersom en enda fest inte verkar passande för ett projekt som är spritt över hela världen. Några fester är bara enkla sammankomster på en restaurang, medan andra organiseras för en större publik.

Listan som följer innehåller bara de största födelsedagsfesterna.

Tjeckien
Var: Brno
Vad: Firande
Registrering: krävs
Finland
Var: Åbo
Vad: Födelsedagsträff
Registrering: krävs
Tyskland
Var: Wallenrod
Vad: Grill och fest
Registrering: krävs

Var: Berlin
Vad: Utomhusfest
Info: BUUG

Storbritannien
Var: Cambridge
Vad: Fest och grill
Information: Wiki

Ytterligare fester planeras i Alaska, Australien, Belgien, Bulgarien, Colombia, Finland, Japan, Kanada, Mexiko, Nederländerna, Peru, Schweiz, Slovakien, Spanien, Sverige, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, USA, Vitryssland och Österrike. För information om fester i din närhet, se den kompletta festförteckningen.

Vi inbjuder alla som är intresserade att delta på dessa fester, möta Debianutvecklare och -användare, utbyta GnuPG-fingeravtryck, diskutera olika ämnen om Debian och fri programvara, och i övrigt delta i vår pulserande miljö.