Debian Weekly News - 6 april 2004

Välkommen till årets 14:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Manoj Srivastava skickade ut röstsedlar en sista gång för valet till projektledare, och avslöjade att 351 av de 908 utvecklarna redan har röstat. Andreas Schuldei letar fortfarande efter idéer till föredrag inför den kommande Debiankonferensen.

Stöd för byte under drift i Debian. Joey Hess noterade att stöd för enheter som kan bytas under drift är ett område där Debian kunde leda och excellera när det gäller integrering, men att paketet libgphoto2-2 säger att de skript som medföljer inte är avsedda att användas som standard. Han klagade över att man inte verkar vara särskilt intresserad av att arbeta på skripten utan att man istället väntar på att andra distributioner ska komma på något användbart att göra när USB-enheter kopplas in.

Paket kan nu sökas i ögonblicksarkivet. Fumitoshi Ukai (鵜飼 文敏) rapporterade att han implementerat en ny funktion på snapshot.debian.net för att söka efter paket. Detta kommer helt säkert göra det enklare för de flesta att söka efter gamla versioner av ett specifikt paket från det stora paketet. Han skapade även en genvägs-URL på formen http://snapshot.debian.net/package/<paketnamn>. Domenico Andreoli och Branden Robinson tackade honom för den goda lösningen och även Martin Schulze som föreslog att den skulle implementeras.

Namngivning av Debians maskiner. Efter att Lars Wirzenius undrat om han är den ende som lägger ned tid på att välja namn på sina datorer, fick han kommentarer och avslöjanden från Wouter Verhelst, Joshua Kwan, Scott James Remnant, Tollef Fog Heen och Jesus Climent. En Debianadministratör förklarade hur maskinerna i debian.org får sina namn. De flesta av dem har fått namn efter gamla barocka eller klassiska kompositörer, med ett antal undantag.

RPM övergivet och inte längre fritt? Joey Hess övergav rpm eftersom den nyaste versionen beror på det ofria biblioteket elfutils, vilket gör det omöjligt för Joey att uppdatera paketet. Att inte kunna ta med rpm i Debian kan ha långtgående konsekvenser – från problem med LSB till större svårigheter att köra programvara från andra distributioner på Debian och omvänt.

Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla. Debianprojektet tillkännagav att Debians säkerhetsbulletiner förklarades CVE-kompatibla vid RSA Conference 2004 i San Francisco den 24 februari 2004. Projektet anser även att det är väldigt viktigt att tillhandahålla ytterligare information i samband med säkerhetsproblem som påverkar Debiandistributionen till sina användare.

Skräddarsydda Debiandistributioner. Andreas Tille presenterade en artikel han skrivit om skräddarsydda Debiandistributioner, vilka tekniker som används och målen bakom dem. I det ligger ett implicit önskemål om bidrag från alla i och utanför Debianprojektet. Skräddarsydda Debiandistributioner försöker tillhandahålla en lösning för speciella målgrupper av användare med olika kunskapsområden och intressen.

Få in nyare kärnor i den stabila utgåvan. Andrew Pollock ville veta om det skulle vara möjligt att få in nyare kärnpaket i de stabila utgåvorna av Debian eftersom han är bekymrad över möjligheten att installera Debian. Ansvarige för den stabila utgåvan förklarade att nya versioner inte är möjliga eftersom det är för mycket som kan gå sönder, utan uppmuntrade istället folk att tillhandahålla tilläggsarkiv med uppdaterade kärnpaket.

Aprilskämt. Ett antal aprilskämt publicerades i vår miljö, av vilka vi listar några. Pascal Hakim sände in ett dokument som beskriver förbättringar av det sätt Debian hanterar sina utgåvor. Pablo Lorenzzoni blev upplyst och ville gå över till ett företagseget operativsystem. Internet Society fastslog kraven för Omniscience Protocol (RFC 3751). Symlink rapporterade (endast på tyska) om en kille som ville föra en gruppklagan mot Free Software Foundation. Slutligen hackade grsecurity-utvecklarna sin egen webbplats på ett lite klumpigt sätt och skrämde en hel del människor.

Ytterligare länkar till översättningar. Nobuhiro Imai (今井 伸広) undrade om det var tillåtet att lägga till ytterligare länkar till översättningar av Debianwebbsidor. I dessa fall innehåller den ursprungliga sidan länkar till en extern resurs vars japanska översättning finns någon annanstans. Gerfried Fuchs förklarade att det skulle uppskattas och hjälpa och att han redan lagt till sådana länkar till de tyska översättningarna. Han noterade även att man inte skulle behöva ändra något om den andra webbplatsen också aktiverar innehållsförhandling.

Föreslaget l10n-ramverk. Jure Cuhalev föreslog en ny metod för Debians lokalanpassningsarbete (l10n) där alla översättningsgrupper skulle använda ett Aliothprojekt som fungerar som en gemensam portal. Fördelen med ett sådant system är att det är mindre jobb för ansvariga och översättare att uppdatera sina översättningar, som det redan idag är för debian-installer. Denis Barbier förklarade dock att det bör hanteras med tillförsikt eftersom paket måste synkroniseras och de ansvariga kan ha använt olika översättningar.

Felrapporteringssystemet flyttat. Felrapporteringssystemet flyttades från master till spohr, men en ofta uppdaterad kopia behölls på master, vilken sedermera flyttades till merkel på grund av problem med diskutrymmet på master. Colin Watson bad andra utvecklare att flytta sina relaterade skript till merkel. Spegeln uppdateras var femtonde minut.

Zopeunderhåll i Debian. Det har förekommit en diskussion om att ta bort Zope från uttestningsutgåvan. Jonas Meurer uppmanade istället andra utvecklare att börja bilda en underhållsgrupp eftersom det kan komma att behöva mer utvecklaraktivitet än de flesta andra paket. David Coe påpekade att de nuvarande ansvariga alltid är villiga att ta in bra patchar och insändningar från andra (NMU:er).

Indirekt donation från Redmond. En speciell annons i det aktuella numret av den tyska tidsskriften Linux Magazin, skapad och betalad av ett Redmondbaserat företag, orsakade inte bara en diskussion (enbart på tyska) om huruvida en tidskrift om GNU/Linux bör ta in sådana annonser utan även en stor donation till Debianprojektet.

Söka efter operativsystem. Joey Hess rapporterade att han arbetar ihop med Joshua Kwan på att söka efter andra operativsystem. Resultatet kommer användas av debian-installer för att skapa en startkonfiguration som kan starta även andra operativsystem.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Nobuhiro Imai, Tomas Pospisek, David Moreno Garza och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.