Voorbeelden

Een voorbeeld van hoe met een vertaling te beginnen

We gebruiken Nederlands voor dit voorbeeld:

  git pull
  cd webwml
  mkdir dutch
  cd dutch
  cp ../english/.wmlrc ../english/Make.* .
  echo 'include $(subst webwml/dutch,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile' > Makefile
  mkdir po
  git add Make* .wmlrc
  cp Makefile po
  make -C po init-po
  git add po/Makefile po/*.nl.po

Bewerk het bestand .wmlrc en maak de volgende aanpassingen:

Bewerk Make.lang en verander 'LANGUAGE := en' in 'LANGUAGE := nl'. Voor het geval u vertaalt naar een taal die een multi-byte tekenset gebruikt, moet u in dat bestand mogelijk bepaalde andere variabelen aanpassen. Lees voor verdere informatie ../Makefile.common en bekijk misschien ook andere werkende voorbeelden (vertalingen zoals Chinees).

Ga naar dutch/po en vertaal de tekstfragmenten uit de PO-bestanden. Dit zou vrij eenvoudig moeten zijn.

Zorg er steeds voor om het Makefile-bestand te kopiëren naar iedere map die u vertaalt. Dit is noodzakelijk omdat het programma make gebruikt wordt voor de omzetting van de .wml-bestanden naar HTML, en make maakt gebruik van Makefile-bestanden.

Wanneer u klaar bent met het toevoegen en bewerken van pagina's, moet u de commando's

  git commit -m "Voeg hier uw vastleggingsbericht toe"
  git push
uitvoeren in de map webwml. U kunt nu beginnen met het vertalen van de pagina's.

Een voorbeeld van het vertalen van een pagina

De Nederlandse vertaling van het sociale contract zal voor dit voorbeeld gebruikt worden:

  cd webwml
  ./copypage.pl -l dutch english/social_contract.wml
  cd dutch

Dit zal automatisch de kopregel translation-check toevoegen, die verwijst naar de versie van het originele bestand dat gekopieerd werd. Dit maakt ook de doelmap en het Makefile-bestand aan als die nog niet bestaan.

Bewerk social_contract.wml met een editor en vertaal de tekst. Tracht geenszins eventuele links te vertalen of ze op een andere manier aan te passen - indien u iets wenst te wijzigen, vraag dit dan aan op de mailinglijst debian-www. Wanneer u klaar bent, type dan

  git add social_contract.wml
  git commit -m "Translated social contract to dutch"
  git push

Een voorbeeld van het toevoegen van een nieuwe map

Dit voorbeeld toont hoe in de Nederlandse vertaling de map /intro toegevoegd wordt:

  cd webwml/dutch
  mkdir intro
  cd intro
  cp ../Makefile .
  git add Makefile
  git commit -m "added the intro dir to git"
  git push
Zorg ervoor dat een nieuwe map het Makefile-bestand bevat en dat dit vastgelegd werd in git. Anders zal het programma make een foutmelding geven aan iedere andere persoon die het probeert uit te voeren.

Een voorbeeld van een conflict

Dit voorbeeld toont een vastlegging die niet zal werken, omdat de kopie in het depot gewijzigd werd sinds uw laatste git pull.

U heeft wat wijzigingen aangebracht in het bestand foo.wml. Dan zal:

  git add foo.wml
  git commit -m "fixed a broken link"
  git push
 
de volgende uitvoer geven:
To salsa.debian.org:webmaster-team/webwml.git
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 'git@salsa.debian.org:webmaster-team/webwml.git'
 

of iets in die aard :)

Dat betekent dat je wijzigingen niet naar het git-depot zijn gepusht vanwege conflicten.
U zult moeten onderzoeken wat er fout ging, de conflicten oplossen en opnieuw proberen te committen/pushen.