Hvem bruger Debian?

Her er beskrivelser af nogle organisationer, som har taget Debian i anvendelse, og som har valgt at indsende en kort beskrivelse af hvordan de bruger Debian, og hvorfor de foretog det valg. Beskrivelserne er anført alfabetisk. Ønsker du at blive optaget på denne liste, så følg denne vejledning.

Uddannelsesinstitutioner

Kommercielt

Almennyttige organisationer

Regeringsorganisationer


Tilføjelser

For at blive føjet til listen, bedes følgende oplyst i en e-mail til debian-www@lists.debian.org (vær venlig at bevare emnelinjen som Who's using Debian, ellers lægger vi måske ikke mærke til din tilføjelse. Oplysningerne bør forfattes på engelsk. Hvis du ikke kan skrive på engelsk, så send venligst dine oplysninger til en passende oversættelsesliste. Bemærk at din mail vil blive sendt til en offentlig postliste.

Indsend kun oplysninger om organisationer, som du repræsenterer. Måske skal du bede om tilladelse indenfor din organisation, før du foretager en tilføjelse her. Hvis du er en konsulent, hvor mindst noget af din indkomst kommer fra betalt Debian-support, så gå i stedet til vores side med konsulenter.

Indsend ikke oplysninger om privatpersoner. Vi værdsætter din support, men har ikke ressourcer til at vedligeholde oplysninger om vores mange brugere, som er privatpersoner.

Medtag kun oplysninger som du føler dig tryg ved kommer til offentlighedens kendskab.

  1. Organisationens navn (på formen afdeling, organisation, by (frivilligt), region/provins (frivilligt), land). Eksempelvis: AI Lab, Massachusetts Institute of Technology, USA

    Endnu er alle poster ikke på denne form, men vi vil gerne konvertere dem der ikke er det.

  2. Form for organisation (vælg kun én af educational (uddannelse), non-profit (almennyttig), commercial (kommerciel) eller government (offentlig myndighed)
  3. Link til hjemmeside (valgfrit)
  4. Et kort afsnit eller to, som beskriver hvordan din organisation anvender Debian. Prøv at medtage oplysninger såsom antal arbejdsmaskiner/servere, programmerne de afvikler (uden at nævne versionsnumre), og hvorfor I valgte Debian fremfor konkurrenterne.

Hvis du repræsenterer en organisation, der overvejer at blive en Debian-partner, så se vores Partnerskabsprogram for flere oplysninger om hvordan man yder løbende assistance til Debian. For donationer til Debian, se vores donationsside.