Hvem bruger Debian?

Her er beskrivelser af nogle organisationer, som har taget Debian i anvendelse, og som har valgt at indsende en kort beskrivelse af hvordan de bruger Debian, og hvorfor de foretog det valg. Beskrivelserne er anført alfabetisk. Ønsker du at blive optaget på denne liste, så følg denne vejledning.

Uddannelsesinstitutioner

Kommercielt

Almennyttige organisationer

Regeringsorganisationer


Tilføjelser

For at blive føjet til listen, bedes følgende oplyst i en e-mail til debian-www@lists.debian.org (vær venlig ikke at ændre emnelinjen). Oplysningerne bør forfattes på engelsk. Hvis du ikke kan skrive på engelsk, så send venligst dine oplysninger til en passende oversættelsesliste. Bemærk at din mail vil blive sendt til en offentlig postliste.

  1. Organisationens navn (på formen afdeling, organisation, by (frivilligt), land). Eksempelvis: AI Lab, Massachusetts Institute of Technology, USA

    Endnu er alle poster ikke på denne form, men vi vil gerne konvertere dem der ikke er det.

  2. Form for organisation (uddannelse, almennyttig, kommerciel, offentlig myndighed)
  3. (valgfrit) Link til hjemmeside
  4. Et afsnit eller to som beskriver hvordan din organisation anvender Debian. Prøv at medtage oplysninger såsom antal arbejdsmaskiner/servere, programmerne de afvikler (uden at nævne versionsnumre), og hvorfor I valgte Debian fremfor konkurrenterne.