Wie gebruikt Debian?

Hieronder is de beschrijving opgenomen van sommige organisaties die Debian hebben ingezet en ervoor gekozen hebben om een korte beschrijving te geven over hoe zij Debian gebruiken en waarom ze daarvoor gekozen hebben. De items werden alfabetisch gerangschikt. Indien u in deze lijst wilt opgenomen worden, volg dan deze instructies.

Onderwijsinstellingen

Commercieel

Non-profit organisaties

Overheidsorganisaties


Inzendingen

Om in deze lijst opgenomen te worden, moet u de volgende informatie in een e-amail sturen naar debian-www@lists.debian.org (gelieve als onderwerp Who's using Debian te gebruiken, anders zouden we uw inzending misschien niet opmerken). De inzendingen moeten in het Engels gedaan worden. Indien u het Engels niet beheerst, zend dan uw inzending naar de passende vertaallijst. Merk op dat de e-mail met uw inzending gepost zal worden in een publieke mailinglijst.

Stuur enkel informatie in over organisaties die u vertegenwoordigt. Mogelijk moet u binnen uw organisatie om toelating vragen vooraleer u hier gegevens inzendt. Indien u een consultant bent die minstens een deel van uw inkomen verwerft door betaalde ondersteuning over Debian te bieden, moet u eerder op onze Consultants-pagina zijn.

Stuur geen informatie in over private individuen. We waarderen uw steun, maar hebben onvoldoende mensen ter beschikking om informatie bij te houden over de vele individuen die Debian gebruiken.

Neem enkel informatie op waarvan u het goed vindt dat deze openbaar wordt.

  1. Naam van de organisatie (in de vorm van afdeling, organisatie, gemeente/stad (facultatief), regio/provincie (facultatief), land). Bijvoorbeeld: AI Lab, Massachusetts Institute of Technology, USA

    Niet alle items zijn reeds in deze vorm opgemaakt, maar we zouden deze welke nog niet in deze vorm opgemaakt zijn, graag omzetten.

  2. Soort organisatie (selecteer onderwijs, non-profit, commercieel, of overheid)
  3. Link naar de homepagina (facultatief)
  4. Een of twee korte paragrafen waarin u beschrijft hoe uw organisatie Debian gebruikt. Tracht gedetailleerd te rapporteren, zoals over het aantal werkstations/servers, de software die erop uitgevoerd wordt (de versie ervan vermelden is niet nodig) en waarom u Debian verkoos boven de concurrentie.

Indien u een organisatie vertegenwoordigt die overweegt om een Debian Partner te worden, raadpleeg dan ons Partnerprogramma voor meer informatie over hoe u Debian op permanente basis kunt helpen. Raadpleeg voor donaties onze Donaties-pagina.