Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Kto używa Debiana?

Poniżej zostały opisane organizacje i firmy, które używają Debiana i zechciały opisać dlaczego oraz do czego go wykorzystują. Wpisy zostały umieszczone w kolejności alfabetycznej. Aby znaleźć się na tej liście należy wykonać opisane tutaj instrukcje.

Instytucje edukacyjne

Jednostki komercyjne

Organizacje non-profit

Instytucje rządowe


Zgłoszenia

Aby znaleźć się na tej liście, należy wysłać na adres debian-www@lists.debian.org (prosimy nie zmieniać tematu) wiadomość z podanymi poniżej informacjami. Wiadomość powinna być w języku angielskim. W przypadku braku znajomości języka angielskiego można wysłać informacje na adres odpowiedniej listy dotyczącej tłumaczeń. Należy pamiętać, że przesłane informacje będą umieszczone na publicznej liście dyskusyjnej.

  1. Nazwa organizacji (w następującej kolejności oddział, organizacja, miasto, kraj). Przykład: AI Lab, Massachusetts Institute of Technology, USA

    Jeszcze nie wszystkie wpisy są w tej formie ale wciąż nad tym pracujemy.

  2. Rodzaj organizacji (edukacyjna, non-profit, komercyjna, rządowa)
  3. (opcjonalnie) adres strony internetowej
  4. Kilka zdań opisujących w jaki sposób korzysta się z Debiana. Prosimy o podanie kilku detali jak liczba stacji roboczych i serwerów, jakie oprogramownie jest na nich używane (nie trzeba podawać numerów wersji), i dlaczego wybrano Debiana a nie inną dystrybucję.