Vem använder Debian?

Här följer beskrivningar av några organisationer som har valt att använda Debian och som har valt att sända in en korta beskrivningar om hur de använder Debian och varför de valde att använda det. Om du vill stå med på denna lista, följ dessa instruktioner.

Utbildningssektorn

Kommersiella

Ideella organisationer

Statliga organisationer


Bidrag

För att bli tillagd i listan, sänd följande information per e-post till debian-www@lists.debian.org (var vänlig ändra inte i ämnesraden). Bidragen bör skrivas på engelska. Om du inte talar engelska, sänd ditt bidrag till lämplig översättningslista. Observera att ditt brev kommer sändas till en publik sändlista.

  1. Namn på organisationen (på formen avdelning, organisation, stad (valfritt), land). Ett exempel är: AI Lab, Massachusetts Institute of Technology, USA

    Alla poster är ännu inte på denna form, men vi önskar skriva om de som inte är det.

  2. Typ av organisation (utbildning, icke-kommersiell, kommersiell, statlig)
  3. (frivilligt) Länk till ingångssida
  4. Ett stycke eller två som beskriver hur din organisation använder Debian. Försök bifoga detaljer som antalet arbetsstationer/servrar, vilken programvara de kör (ni behöver inte ange vilken version) och varför ni valde Debian framför konkurrenterna.