Vem använder Debian?

Här följer beskrivningar av några organisationer som har valt att använda Debian och som har valt att sända in en korta beskrivningar om hur de använder Debian och varför de valde att använda det. Om du vill stå med på denna lista, följ dessa instruktioner.

Utbildningssektorn

Kommersiella

Ideella organisationer

Statliga organisationer


Bidrag

För att läggas till i listan, sänd följande information med e-post till debian-www@lists.debian.org (var vänlig ändra inte i ämnesraden, Who's using Debian, annars kanske vi inte uppmärksammar ditt bidrag). Bidragen bör skrivas på engelska. Om du inte talar engelska, sänd ditt bidrag till lämplig översättningslista. Observera att ditt brev kommer sändas till en publik sändlista.

Skicka endast information om organisationer som du representerar. Du kan vara tvungen att fråga om tillåtelse i din organisation före du gör ett bidrag här. Om du är en konsult som får åtminstone en del av sin inkomst från betalad support för Debian, gå då istället till vår konsult-sida.

Var vänlig skicka inte information om privata individer. Vi värderar ditt stöd, men vi har inte arbetskraften att underhålla information om alla våra individuella användare.

Bidra endast information som du är bekväm med att det blir publik kunskap.

  1. Namn på organisationen (på formen avdelning, organisation, stad (valfritt), län (valfritt), land). Ett exempel är: AI Lab, Massachusetts Institute of Technology, USA

    Alla poster är ännu inte på denna form, men vi önskar skriva om de som inte är det.

  2. Typ av organisation (Välj enast en av utbildning, icke-kommersiell, kommersiell, statlig)
  3. Länk till hemsida (frivilligt)
  4. Ett kort stycke eller två som beskriver hur din organisation använder Debian. Försök bifoga detaljer som antalet arbetsstationer/servrar, vilken programvara de kör (ni behöver inte ange vilken version) och varför ni valde Debian framför konkurrenterna.