Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Кратък справочник за пощенския сървър на ССГ

Пълната документация за пощенския сървър е на разположение в мрежата: bug-log-mailserver.txt и bug-maint-mailcontrol.txt или с изпращане на думата help към съответния контролен адрес.

Описание на командите, достъпни на request@bugs.debian.org

Описание на допълнителните команди, достъпни на control@bugs.debian.org

reopen с „=“ или без адрес на заявител не променя заявителя; „!“ указва, че подателят, който отваря доклада става заявител.

Нивата на важност са critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist.

Възможните етикети са patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Списък на контролните адреси за даден доклад


Други страници за системата за следене на грешки:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.