Кратък справочник за пощенския сървър на ССГ

Пълната документация за пощенския сървър е на разположение в мрежата: bug-log-mailserver.txt и bug-maint-mailcontrol.txt или с изпращане на думата help към съответния контролен адрес.

Описание на командите, достъпни на request@bugs.debian.org

Описание на допълнителните команди, достъпни на control@bugs.debian.org

reopen с „=“ или без адрес на заявител не променя заявителя; „!“ указва, че подателят, който отваря доклада става заявител.

Нивата на важност са critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist.

Възможните етикети са patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, newcomer, pending, security, upstream, confirmed, fixed, fixed-upstream, fixed-in-experimental, d-i, ipv6, lfs, l10n, a11y, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore .

Списък на контролните адреси за даден доклад


Други страници за системата за следене на грешки:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.