Uppdaterad Debian 8; 8.11 utgiven

23 juni 2018

Debianprojektet tillkännager stolt den elfte (och sista) uppdatering av sin gamla stabila utgåva Debian 8 (med kodnamnet Jessie). Denna punktutgåva lägger huvudsakligen till rättningar för säkerhetsproblem, tillsammans med ytterligare rättningar för allvarliga problem. Säkerhetsbulletiner har redan publicerats separat och refereras när de finns tillgängliga.

Efter denna punktutgåva kommer Debians säkerhetsgrupp och utgåvegrupp inte att producera uppdateringar till Debian 8. Användare som vill fortsätta få säkerhetsstöd bör uppgradera till Debian 9, eller se https://wiki.debian.org/LTS för detaljer om undergruppen av arkitekturer och paket som täcks av långtidsstödsprojektet (LTS - Long Term Support).

Paketen för några arkitekturer för DSA 3746, DSA 3944, DSA 3968, DSA 4010, DSA 4014, DSA 4061, DSA 4075, DSA 4102, DSA 4155, DSA 4209 och DSA 4218 inkluderas inte i denna punktutgåva av tekniska orsaker. Alla andra säkerhetsuppdateringar som släppts under "Jessie"s livstid och som inte har inkluderats i en punktutgåva inkluderas i denna uppdatering.

Vänligen notera att punktutgåvan inte innebär en ny version av Debian 8 utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det behövs inte kastas bort gamla media av Jessie. Efter installationen kan paket uppgraderas till de aktuella versionerna genom att använda en uppdaterad Debianspegling..

De som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva uppdatera många paket, och de flesta av sådana uppdateringar finns inkluderade i punktutgåvan.

Nya installationsavbildningar kommer snart att finnas tillgängliga på de vanliga platserna.

En uppgradering av en existerande installation till denna revision kan utföras genom att peka pakethanteringssystemet på en av Debians många HTTP-speglingar. En utförlig lista på speglingar finns på:

https://www.debian.org/mirror/list

Blandade felrättningar

Denna uppdatering av den gamla stabila utgåvan lägg till några viktiga rättningar till följande paket:

Paket Orsak
adminer Don't allow connections to privileged ports [CVE-2018-7667]
base-files Update for the point release
blktrace Fix buffer overflow in btt [CVE-2018-10689]
bwm-ng Explicitly build without libstatgrab support
clamav Security update [CVE-2017-6418 CVE-2017-6420 CVE-2017-12374 CVE-2017-12375 CVE-2017-12376 CVE-2017-12377 CVE-2017-12378 CVE-2017-12379 CVE-2017-12380]; fix temporary file cleanup issue; new upstream release; new upstream version
debian-installer Rebuild for the point release
debian-installer-netboot-images Rebuild for the point release
debian-security-support Update package data
dh-make-perl Support Contents file without header
dns-root-data Update IANA DNSSEC files to 2017-02-02 versions
faad2 Fix several DoS issues via crafted MP4 files [CVE-2017-9218 CVE-2017-9219 CVE-2017-9220 CVE-2017-9221 CVE-2017-9222 CVE-2017-9223 CVE-2017-9253 CVE-2017-9254 CVE-2017-9255 CVE-2017-9256 CVE-2017-9257]
file Avoid reading past the end of a buffer [CVE-2018-10360]
ghostscript Fix segfault with fuzzing file in gxht_thresh_image_init; fix buffer overflow in fill_threshold_buffer [CVE-2016-10317]; pdfwrite - Guard against trying to output an infinite number [CVE-2018-10194]
intel-microcode Update included microcode, including fixes for Spectre v2 [CVE-2017-5715]
lame Fix security issues by switching to use I/O routines from sndfile [CVE-2017-15018 CVE-2017-15045 CVE-2017-15046 CVE-2017-9869 CVE-2017-9870 CVE-2017-9871 CVE-2017-9872]
libdatetime-timezone-perl Update included data
libextractor Various security fixes [CVE-2017-15266 CVE-2017-15267 CVE-2017-15600 CVE-2017-15601 CVE-2017-15602 CVE-2017-15922 CVE-2017-17440]
libipc-run-perl Fix memory leak
linux New upstream stable release
mactelnet Security fix [CVE-2016-7115]
ncurses Fix buffer overflow in the _nc_write_entry function [CVE-2017-16879]
nvidia-graphics-drivers New upstream version
nvidia-graphics-drivers-legacy-304xx Update to latest driver
openafs Fix kernel module build against linux 3.16.51-3+deb8u1 kernels after security update-induced ABI changes
openldap Fix upgrade failure when olcSuffix contains a backslash; fix memory corruption caused by calling sasl_client_init() multiple times
patch Fix arbitrary command execution in ed-style patches [CVE-2018-1000156]
postgresql-9.4 New upstream release
psensor Fix directory traversal issue [CVE-2014-10073]
python-mimeparse Fix python3-mimeparse's dependencies
rar Strip statically linked rar and install the dynamically linked version instead
reportbug Stop CCing secure-testing-team@lists.alioth.debian.org
sam2p Fix multiple invalid frees and buffer-overflow vulnerabilities [CVE-2018-7487 CVE-2018-7551 CVE-2018-7552 CVE-2018-7553 CVE-2018-7554]
slurm-llnl Fix upgrade issue from wheezy
soundtouch Security fixes [CVE-2017-9258 CVE-2017-9259 CVE-2017-9260]
subversion Fix crashes with Perl bindings, commonly seen when using git-svn
tzdata Update included data
user-mode-linux Rebuild against current jessie kernel
virtualbox-guest-additions-iso Fix multiple security issues [CVE-2016-0592 CVE-2016-0495 CVE-2015-8104 CVE-2015-7183 CVE-2015-5307 CVE-2015-7183 CVE-2015-4813 CVE-2015-4896 CVE-2015-3456]
xerces-c Fix Denial of Service via external DTD reference [CVE-2017-12627]
zsh Rebuild against libraries currently in jessie

Säkerhetsuppdateringar

Denna revision lägger till följande säkerhetsuppdateringar till den gamla stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan givit ut bullentiner för var och en av dessa uppdateringar:

Bulletin-ID Paket
DSA-3707 openjdk-7
DSA-3708 mat
DSA-3746 graphicsmagick
DSA-3782 openjdk-7
DSA-3832 openoffice.org-dictionaries
DSA-3858 openjdk-7
DSA-3923 freerdp
DSA-3944 mariadb-10.0
DSA-3954 openjdk-7
DSA-3968 icedove
DSA-4010 git-annex
DSA-4014 thunderbird
DSA-4048 openjdk-7
DSA-4054 tor
DSA-4057 erlang
DSA-4058 optipng
DSA-4059 libxcursor
DSA-4060 wireshark
DSA-4061 thunderbird
DSA-4062 firefox-esr
DSA-4066 otrs2
DSA-4067 openafs
DSA-4068 rsync
DSA-4069 otrs2
DSA-4070 enigmail
DSA-4071 sensible-utils
DSA-4075 thunderbird
DSA-4076 asterisk
DSA-4077 gimp
DSA-4079 poppler
DSA-4081 php5
DSA-4082 linux
DSA-4082 linux-latest
DSA-4083 poco
DSA-4084 gifsicle
DSA-4085 xmltooling
DSA-4086 libxml2
DSA-4087 transmission
DSA-4088 gdk-pixbuf
DSA-4089 bind9
DSA-4090 wordpress
DSA-4091 mysql-5.5
DSA-4092 awstats
DSA-4093 openocd
DSA-4094 smarty3
DSA-4096 firefox-esr
DSA-4097 poppler
DSA-4098 curl
DSA-4100 tiff
DSA-4101 wireshark
DSA-4102 thunderbird
DSA-4104 p7zip
DSA-4108 mailman
DSA-4109 ruby-omniauth
DSA-4110 exim4
DSA-4111 libreoffice
DSA-4114 jackson-databind
DSA-4115 quagga
DSA-4117 gcc-4.9
DSA-4118 tomcat-native
DSA-4119 libav
DSA-4122 squid3
DSA-4123 drupal7
DSA-4124 lucene-solr
DSA-4126 xmltooling
DSA-4127 simplesamlphp
DSA-4129 freexl
DSA-4130 dovecot
DSA-4132 libvpx
DSA-4133 isc-dhcp
DSA-4136 curl
DSA-4137 libvirt
DSA-4139 firefox-esr
DSA-4140 libvorbis
DSA-4141 libvorbisidec
DSA-4142 uwsgi
DSA-4143 firefox-esr
DSA-4146 plexus-utils
DSA-4147 polarssl
DSA-4148 kamailio
DSA-4149 plexus-utils2
DSA-4150 icu
DSA-4151 librelp
DSA-4152 mupdf
DSA-4153 firefox-esr
DSA-4154 net-snmp
DSA-4155 thunderbird
DSA-4156 drupal7
DSA-4157 openssl
DSA-4161 python-django
DSA-4163 beep
DSA-4164 apache2
DSA-4165 ldap-account-manager
DSA-4167 sharutils
DSA-4168 squirrelmail
DSA-4172 perl
DSA-4175 freeplane
DSA-4176 mysql-5.5
DSA-4177 libsdl2-image
DSA-4178 libreoffice
DSA-4179 linux-tools
DSA-4180 drupal7
DSA-4184 sdl-image1.2
DSA-4186 gunicorn
DSA-4187 linux-latest
DSA-4187 linux
DSA-4189 quassel
DSA-4190 jackson-databind
DSA-4192 libmad
DSA-4193 wordpress
DSA-4194 lucene-solr
DSA-4195 wget
DSA-4196 linux
DSA-4199 firefox-esr
DSA-4202 curl
DSA-4204 imagemagick
DSA-4208 procps
DSA-4209 thunderbird
DSA-4211 xdg-utils
DSA-4212 git
DSA-4214 zookeeper
DSA-4215 batik
DSA-4216 prosody
DSA-4217 wireshark
DSA-4218 memcached
DSA-4220 firefox-esr
DSA-4221 libvncserver
DSA-4222 gnupg2
DSA-4224 gnupg
DSA-4225 openjdk-7
DSA-4226 perl
DSA-4227 plexus-archiver
DSA-4228 spip
DSA-4229 strongswan

Borttagna paket

Följande paket har tagits bort på grund av omständigheter utom vår kontroll:

Paket Orsak
dolibarr Too much work to maintain it properly in Debian
electrum No longer able to connect to the network
jirc Broken with jessie's libpoe-filter-xml-perl
nvidia-graphics-modules License problem; incompatible with current kernel ABI
openstreetmap-client Broken
redmine No longer security supported
redmine-plugin-pretend Depends on redmine
redmine-plugin-recaptcha Depends on redmine
redmine-recaptcha Depends on redmine
youtube-dl Incompatible YouTube API changes

Debianinstalleraren

Installeraren har uppdaterats för att inkludera rättningarna som har inkluderats i den gamla stabila utgåvan med denna punktutgåva.

URLer

Den fullständiga listan på paket som har förändrats i denna revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/ChangeLog

Den aktuella gamla stabila distributionen:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable/

Föreslagna uppdateringar till den gamla stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable-proposed-updates

Distributionsinformation om gamla stabila utgåvan (Versionsfakta, kända problem osv.):

https://www.debian.org/releases/oldstable/

Säkerhetsbulletiner och information:

https://www.debian.org/security/

Om Debian

Debianprojektet är en grupp utvecklare av Fri mjukvara som donerar sin tid och kraft för att producera det helt fria operativsystemet Debian.

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen besök Debians webbplats på https://www.debian.org/, skicka e-post till <press@debian.org>, eller kontakta gruppen för stabila utgåvor på <debian-release@lists.debian.org>.