Poznámka: Původní dokument je novější než tento překlad.

Licence WWW stránek Debianu

Copyright © 1997-2017 Software in the Public Interest, Inc.
P.O. Box 501248
Indianapolis, IN 46250-6248
United States

Tento materiál může být distribuován pouze za podmínek Open Publication License verze 1.0 nebo novější (můžete si přečíst naši lokální kopii, nejnovější verze je obvykle dostupná na adrese http://www.opencontent.org/openpub/).

„Debian“ a logo Debianu jsou obchodní značky organizace Software in the Public Interest, Inc.