Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Port AMD64

Debian na AMD64

Táto stránka má pomôcť používateľom a vývojárom Debianu, ktorí používajú Debian GNU/Linux na architektúre AMD64. Môžete tu násť informácie o aktuálnom stave portu, ktoré stroje sú verejne dostupné pre vývojárov, kde môžete diskutovať o vývoji portu, kde získate ďalšie informácie o ľuďoch portujúcich Debian a odkazy na ďalšie informácie.

Aktuálny stav

AMD64 je oficiálne podporovanou architektúrou Debianu od vydania Debian 4.0 (etch).

Port pozostáva z jadra pre všetky 64-bitové procesory AMD s rozšírením AMD64 a všetky procesory Intel s rozšírením Intel 64 a bežného 64-bitového používateľského prostredia.

Kompletné 64-bitové používateľské prostredie

Port AMD64 je plne 64-bitový, čo umožňuje používateľom ťažiť zo všetkých výhod tejto architektúry v porovnaní s i386:

Jadro podporuje pôvodné 32-bitové binárne súbory a balík ia32-libs poskytuje základné knižnice.

Minimalistické dynamické prostredie AMD64 v i386

Oficiálna distribúcia i386 momentálne obsahuje minimalistickú podporu AMD64, ktorá sa skladá z 64-bitového jadra a sady nástrojov, ktoré dokážu vytvárať 64-bitové binárne súbory a balík amd64-libs, ktorý umožňuje spúšťať binárne programy amd64 tretích strán s pôvodnými zdieľanými knižnicami.

Emailová konferencia

Diskusie a vývoj tohoto portu prebiehajú v konferencii debian-amd64 .

Verejné počítače

Všetci členovia Debianu môžu portovať balíky pomocou počítačov porterbox Debianu.

Odkazy