Κυκλοφορία του Debian GNU/Linux 6.0 Squeeze

06 Φεβρουαρίου 2011

Μετά από 24 μήνες συνεχούς ανάπτυξης, το Debian Project παρουσιάζει με περηφάνεια την καινούρια σταθερή του έκδοση 6.0 (με την κωδική ονομασία Squeeze). Το Debian 6.0 είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, που για πρώτη φορά εκδίδεται σε δυο «γεύσεις». Μαζί με το Debian GNU/Linux, εισάγεται με αυτή την έκδοση το Debian GNU/kFreeBSD ως μια προεπισκόπηση τεχνολογίας.

Το Debian 6.0 συμπεριλαμβάνει τα γραφικά περιβάλλοντα εργασίας KDE Plasma Desktop και Applications, GNOME, Xfce, και LXDE καθώς και όλων των ειδών τις εφαρμογές εξυπηρετητών. Διαθέτει ακόμα συμβατότητα με την έκδοση 2.3 του FHS και λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για την έκδοση 3.2 του LSB.

Το Debian τρέχει σε υπολογιστές που ποικίλλουν από συστήματα παλάμης σε υπερυπολογιστές, και σχεδόν οτιδήποτε ενδιάμεσο. Το Debian GNU/Linux υποστηρίζει ένα σύνολο εννέα αρχιτεκτονικών: 32-bit PC / Intel IA-32 (i386), 64-bit PC / Intel EM64T / x86-64 (amd64), Motorola/IBM PowerPC (powerpc), Sun/Oracle SPARC (sparc), MIPS (mips (big-endian) και mipsel (little-endian)), Intel Itanium (ia64), IBM S/390 (s390), και ARM EABI (armel).

Το Debian 6.0 Squeeze εισάγει τεχνικές προεπισκοπήσεις δυο νέων υλοποιήσεων για τον πυρήνα του FreeBSD project χρησιμοποιώντας τα γνωστά εργαλεία χρήστη του Debian/GNU: το Debian GNU/kFreeBSD για PC αρχιτεκτονικής 32-bit (kfreebsd-i386) και PC με αρχιτεκτονική 64-bit (kfreebsd-amd64). Είναι η πρώτη φορά που περιλαβάνονται σε έκδοση του Debian υλοποιήσεις που δεν βασίζονται στον πυρήνα Linux. Η υποστήριξη επίσης του συνηθισμένου λογισμικού εξυπηρετητών είναι ισχυρή και συνδυάζει τα υπάρχοντα γνωρίσματα των βασισμένων στον πυρήνα Linux εκδόσεων του Debian με τα μοναδικά γνωρίσματα από τον κόσμο του BSD. Παρ' όλα αυτά, για την παρούσα έκδοση αυτές οι νέες υλοποιήσεις είναι περιορισμένες. Για παράδειγμα, μερικά προχωρημένα γνωρίσματα του περιβάλλοντος εργασίας (desktop) δεν υποστηρίζονται ακόμα.

Μια άλλη πρωτιά είναι ο πλήρως ελεύθερος πυρήνας του Linux, ο οποίος δεν περιέχει πια προβληματικά αρχεία firmware. Αυτά διαχωρίστηκαν σε ξεχωριστά πακέτα και μετακινήθηκαν από την κύρια (main) στην μη-ελεύθερη (non-free) περιοχή της αρχειοθήκης του Debian, η οποία δεν είναι εξ ορισμού ενεργοποιημένη στην επιλογή πακέτων. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες του Debian έχουν τη δυνατότητα να τρέχουν ένα εντελώς ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, επιλέγοντας όμως ακόμα να χρησιμοποιήσουν μη-ελεύθερα αρχεία firmware αν αυτό είναι απαραίτητο. Αρχεία firmware τα οποία είναι απαραίτητα κατά την εγκατάσταση μπορούν να φορτωθούν από το σύστημα εγκατάστασης Επίσης διατίθενται ειδικές εικόνες CD και συμπιεσμένα αρχεία για εγκατάσταση με χρήση USB. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να βρεθούν στη σελίδα του Debian Firmware wiki page.

Επιπλέον, το Debian 6.0 εισάγει ένα σύστημα εκκίνησης που βασίζεται σε εξαρτήσεις υπηρεσιών, κάτι που καθιστά την εκκίνηση του συστήματος ταχύτερη και σταθερότερη χάρις στην παράλληλη εκτέλεση σεναρίων (script) εκκίνησης και την εξέταση της σωστής αλληλεξάρτησής τους. Διάφορες άλλες αλλαγές κάνουν επίσης το Debian πιο κατάλληλο για μικρού μεγέθους φορητούς υπολογιστές, όπως η εισαγωγή του κελύφους KDE Plasma Netbook.

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει πολυάριθμες αναβαθμίσεις πακέτων λογισμικού, όπως:

Το Debian 6.0 περιλαμβάνει πάνω από 10,000 καινούρια πακέτα όπως ο περιηγητής ιστοσελίδων Chromium, η λύση για monitoring Icinga, το frontend διαχείρισης πακέτων Software Center, τον διαχειριστή δικύτου wicd, τα εργαλεία Linux container lxc και το πλαίσιο για υπολογιστικές συστάδες (cluster) Corosync.

Με αυτή την ευρύτατη συλλογή πακέτων, το Debian παραμένει για μια ακόμα φορά πιστό στον στόχο του να είναι το καθολικό λειτουργικό σύστημα. Είναι κατάλληλο για πολλά διαφορετικά είδη χρήσης: από υπολογιστές εργασίας μέχρι netbook; από διακομιστές ανάπτυξης λογισμικού σε συστήματα cluster και για διακομιστές βάσεων δεδομένων, web ή αποθήκευσης. Την ίδια στιγμή, επιπρόσθετες προσπάθειες ποιοτικής διασφάλισης όπως αυτοματοποιημένες δοκιμές εγκατάστασης και αναβάθμισης για όλα τα πακέτα στην αρχειοθήκη του Debian εξασφαλίζουν ότι το Debian 6.0 καλύπτει τις υψηλές προσδοκίες που οι χρήστες έχουν από μια σταθερή έκδοση του Debian.

Ξεκινώντας με το Debian 6.0, οι Custom Debian Distributions μετονομάζονται σε Debian Pure Blends. Η κάλυψή τους έχει αυξηθεί καθώς το Debian 6.0 προσθέτει τις Debian Accessibility, DebiChem, Debian EzGo, Debian GIS και Debian Multimedia στις ήδη υπάρχουσες Debian Edu, Debian Med και Debian Science pure blends. Μπορεί κανείς να περιηγηθεί στο πλήρες περιεχόμενο των blends , περιλαμβανομένων των μελλοντικών πακέτων που οι χρήστες είναι ευπρόσδεκτοι να προτείνουν ως υποψήφια για την προσθήκη τους στην επόμενη έκδοση.

Το Debian μπορεί να εγκατασταθεί με χρήση διάφορων μέσων εγκατάστασης όπως δίσκοι Blu-ray, DVDs, CD και "κλειδιά" USB ή από το δίκτυο. Το GNOME είναι το προεπιλεγμένο περιβάλλον για την επιφάνεια εργασίας και περιλαμβάνεται στο πρώτο CD. Άλλα περιβάλλοντα εργασίας όπως το — KDE Plasma και Εφαρμογές, το Xfce, ή το LXDE — μπορούν επίσης να εγκατασταθούν από δυο εναλλακτικές εικόνες CD. Το επιθυμητό περιβάλλον εργασίας μπορεί επίσης να επιλεχθεί από τα μενού εκκίνησης των CD/DVD. Με το Debian 6.0 διατίθενται επίσης CD και DVD πολλαπλών-αρχιτεκτονικών που υποστηρίζουν την εγκατάσταση για πολλαπλές αρχιτεκτονικές από έναν μοναδικό δίσκο. Η διαδικασία δημιουργίας εκκινήσιμων μέσων εγκατάστασης USB έχει επίσης απλουστευθεί εξαιρετικά. Δείτε τη σελίδα Οδηγός Εγκατάστασης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκτός από τα συνηθισμένα μέσα εγκατάστασης,το Debian GNU/Linux μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς άμεσα χωρίς να προηγηθεί μια εγκατάσταση. Οι ειδικές εικόνες για αυτό, γνωστές και ως "live images", είναι διαθέσιμες επίσης για διαμορφώσεις με CD, κλειδιά USB και δικτυακή εκκίνηση (netboot). Αρχικά, αυτές είναι διαθέσιμες μόνο για τις αρχιτεκτονικές amd64 και i386. Αυτές οι εικόνες είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και για την εγκατάσταση του Debian GNU/Linux.

Η διαδικασία εγκατάστασης του Debian GNU/Linux 6.0 έχει βελτιωθεί με πολλούς τρόπους, που περιλαμβάνουν ευκολότερη επιλογή ρυθμίσεων για την γλώσσα και το πληκτρολόγιο, και διαμέριση λογικών τόμων, RAID και κρυπτογραφημένων συστημάτων. Έχει επίσης προστεθεί υποστήριξη για τα συστήματα αρχείων ext4 και Btrfs και — στην αρχιτεκτονική kFreeBSD — για το σύστημα αρχείων Zettabyte (ZFS). Το σύστημα εγκατάστασης του Debian GNU/Linux είναι τώρα διαθέσιμο σε 70 γλώσσες.

Εικόνες εγκατάστασης του Debian μπορούν τώρα να μεταφορτωθούν μέσω BitTorrent (η συνιστώμενη μέθοδος), jigdo ή HTTP; δείτε τη σελίδα Debian on CDs για περισσότερες πληροφορίες. Θα είναι επίσης σύντομα διαθέσιμες σε φυσικά μέσα DVD, CD-ROM και δίσκους Blu-ray από πολυάριθμους διανομείς.

Αναβαθμίσεις στην έκδοση του Debian GNU/Linux 6.0 από την προηγούμενη έκδοση, Debian GNU/Linux 5.0 (με την κωδική ονομασία Lenny), γίνονται αυτόματα με την χρήση του εργαλείου διαχείρισης πακέτων apt-get για τις περισσότερες διαμορφώσεις συστημάτων, και σε έναν βαθμό επίσης από το aptitude. Όπως πάντα, τα συστήματα Debian GNU/Linux μπορούν να αναβαθμιστούν χωρίς κόπο, επί τόπου και χωρίς κάποιον αναγκαστικό χρόνο διακοπής της λειτουργίας τους, αλλά συνιστάται έντονα να διαβάσει κανείς τις Σημειώσεις Έκδοσης καθώς και τον Οδηγό Εγκατάστασης για πιθανά προβλήματα, και για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και αναβάθμιση. Οι σημειώσεις της έκδοσης θα βελτιωθούν περαιτέρω και θα μεταφραστούν σε περισσότερες γλώσσες τις εβδομάδες αμέσως μετά την κυκλοφορία της.

Σχετικά με το Debian

Το Debian είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, που αναπτύσσεται από χιλιάδες εθελοντών από όλον τον κόσμο οι οποίοι συνεργάζονται μέσω του Διαδικτύου. Τα δυνατά σημεία του Debian project είναι η εθελοντική του βάση, η προσήλωσή του στο Κοινωνικό του Συμβόλαιο και στο Ελεύθερο Λογισμικό, και η αφοσίωσή του στη δημιουργία του καλύτερου δυνατού λειτουργικού συστήματος. Το Debian 6.0 είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Debian στο https://www.debian.org/ ή να απευθυνθείτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση <press@debian.org>.